IX . konferencia revízneho lekárstva SLS a VI. Slovensko-česká konferencia revízneho lekárstva


Vyšlo v časopise: Listy rev. Lék., 11, 2007, č. 4, s. 59-60
Kategorie: SPOLEČNOST REVIZNÍHO LÉKAŘSTVÍ ČLS JEP

V termínu 17.–19. října 2007 uspořádal v Lázních Nimnica ve Slovenské republice výbor Slovenské spoločnosti revízneho lekárstva SLS, ve spolupráci se Slovenskou onkologickou spločnosťou, Slovenskou lekárskou spoločnosťou a Společností revizního lékařství ČLS JEP již IX. konferenci revizního lékařství SLS a VI. slovensko-českou konferenci revizního lékařství. S odstupem času po stránce organizační a odborné možno hodnotit jako velmi úspěšně zvládnutou mezinárodní akci našich slovenských kolegyň a kolegů. Onkologická tematika jako nosné téma byla orientovaná k prevenci zhoubných novotvarů, jejich terapii a farmakoekonomice. Obsah kvalitně zpracovaných a prezentovaných přednášek slovenských i našich odborníků, podpořený účastí a zájmem předních slovenských odborníků, univerzitních pedagogů zabývajících se prevencí a léčbou zhoubných nádorů, jako jsou např. MUDr. T. Šálek, MUDr. J. Mardiak, MUDr. S. Špánik, MUDr. I. Koza, MUDr. Jenča, MUDr. Ďurovič a dalších, nabyl na vážnosti této projednávané a celospolečensky významné odborné tematiky, zvláště ve vedených diskusích. Cíleně k terapii a cytostatické léčbě stadií onemocnění u karcinomu prsu, kolorektálního a cervikálního karcinomu atd. V rámci varií byla projednávaná problematika kvality odborné ošetřovatelské péče, laparoskopické techniky operací, využití vstřebatelných materiálů při operačních výkonech, imunoterapie atd. Poslední den konference byl věnován stomatologické problematice, především významu prevence ve stomatologii a problémům souvisejícím s onkochirurgií a cytostatickou léčbou. Česká republika byla zastoupena předsednictvím v odborných blocích (Dolanský, H., Dvořáček, L., Dubovská, M., Wagner, K.) a prezentací přednášek – Dvořáček, L.: Zkušenosti z auditu smluvních vztahů a vykazované zdravotní péče; Dolanský, H., Daneš, J., Hrabcová, E.: Prevence zhoubných novotvarů a screeningové programy v ČR (aktuální stav); Dolanský, H., Chmielová, E.: Zdravotně sociální problematika v kontextu sledování kvality poskytnuté odborné ošetřovatelské péče; Prokeš, M.: Vliv lékových regulací v ČR v roce 2006 na předepisovaní léku. Diskuse souvisely s řešením problémů spojených s vysoce finančně nákladnou terapií posuzováním jejího efektu a kvalitou života. Kritika směřovala k obtížně řešitelným problémům revizních lékařů při posuzovací a schvalovací činnosti, zvláště pak u pokročilých forem nádorových onemocnění, především v souvislostech s paliativní léčbou. Význam primární a sekundární prevence – preventivní prohlídky a screening byl účastníky hodnocen jako dominantní záležitost v průběhu celého života. Součástí konference bylo zároveň tradiční, tentokrát společné zasedání zástupců nových výborů obou odborných společností, s cílem seznámit se s dosavadními zkušenostmi a jejich vzájemného využití pro mezinárodní spolupráci a strategii vedoucí ke zefektivnění činnosti a kreditu obou odborných společností pro následující období. Význam letošního setkání spočíval navíc ve volbě předsedy Slovenské spoločnosti revízneho lekárstva SLS, kterým se stal opět MUDr. Dušan Michalička, Ph.D., MPH. V souvislosti s poznatky nelze zároveň opomenout, že atestace z oboru revizní lékařství získala v SR opět svůj původní kredit a pro obor byl ustanoven hlavní odborník MZ SR, kterým je v současnosti MUDr. Dagmar Zlínská, MPH. V rámci vzájemné spolupráce byla projednávaná problematika možnosti spolupráce v oblasti publikační činnosti se slovenskými revizními lékaři v časopisu Revizní a posudkové lékařství a přípravy konference revizního lékařství v ČR.

Poděkování za zdařilý průběh tří dnů, kvalitní organizaci akce v čele s MUDr. Dušanem Michaličkou, Ph.D., MPH, paní Valériou Petrovičovou ze sekretariátu SLS, sponzorům, přednášejícím a všem zainteresovaným účastníkům také z naší republiky, považuji se ctí za zcela oprávněné.

Dolanský H.


Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Listy revizního lékařství

Číslo 4

2007 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se