PŘEHLED PRESKRIPCE ATB PRAKTICKÝMI LÉKAŘI V PRAZE 4


Review of ATB prescription in practitioners in Prague 4

We followed up the ATB prescription in practitiners in Prague 4. Statistical analyses of particular medical offices were given to particular practitioners. The feedback should contribute to savings of resources from the public health insurance.

Key words:
ATB prescription in practitioners in Prague 4 – most costly and commonly prescribed antibiotics – review of prescription in particular practitioner offices – feedback in prescription policy


Autoři: M. Prokop
Působiště autorů: KP pro hl. m. Prahu
Vyšlo v časopise: Listy rev. Lék., 11, 2007, č. 1, s. 2-3

Souhrn

Sledovali jsme preskripci ATB u praktických lékařů v Praze 4. Statistiky pro jednotlivé ordinace jsme předali příslušným lékařům, což by mělo díky zpětné vazbě vést k úspoře prostředků vynakládaných z veřejného zdravotního pojištění.

Klíčová slova:
preskripce ATB u praktických lékařů v Praze 4 – nejdražší a nejčastěji předepisovaná antibiotika – přehled preskripce pro jednotlivá pracoviště praktických lékařů – zpětná vazba v preskripční politice

Článek podává přehled preskripce ATB v ordinacích praktických lékařů v Praze 4, 11 a 12 v roce 2004 pro klienty VZP. V těchto částech Prahy bylo v daném roce smluvně zajištěno celkem 176 pracovišť.

Pro účely této práce jsme sledovali veškeré proplacené léčivé přípravky ATC skupiny J01 (antimikrobiální léčivé přípravky) vykázané lékárnami na území Prahy v roce 2004, kde preskribujícím pracovištěm bylo zařízení odbornosti 001 (praktický lékař) s místem působnosti na Praze 4, 11 nebo 12.

Celkem bylo v ordinacích praktických lékařů Prahy 4 v roce 2004 předepsáno 46 067 balení ATB. Ze zdravotního pojištění bylo za toto množství proplaceno lékárnám 9 448 691,87 Kč. Průměrně připadlo na jednu ordinaci 262 balení ATB za 53 686,- Kč.

Nejčastěji předepisovanou byla v roce 2004 ATC skupina J01FA (makrolidy), která se podílela na celkovém množství 24 %. Dále pak skupina J01AA (tetracykliny) s podílem 13,6 % a skupina J01MA (fluorochinolony) s podílem 11,7 %.

Rozdělení ATB podle množství předepsaných balení samozřejmě neodpovídá zcela přesně rozdělení ATB podle finanční náročnosti pro VZP. Nejvíce prostředků bylo v roce 2004 také vynaloženo na ATC skupinu J01FA (makrolidy), konkrétně plných 36,9 % částky proplacené za ATB z veřejného zdravotního pojištění. Díky vyšší ceně jednotlivých preparátů byly dalšími finančně nejnáročnějšími ATC skupiny J01CR (kombinace penicilinů) a J01DC (cefalosporiny II. generace) s podílem 18,1, respektive 17,7 %.

Daleko lepší přehled o preskripci však dalo rozdělení ATB podle jednotlivých léčivých přípravků. Až na jednu výjimku se překvapibě příliš nelišil seznam nejčastěji předepisovaných preparátů od seznamu pro VZP finančně nejnáročnějších ATB.

Nejčastěji předepisovaná antibiotika v ordinacích praktických lékařů v roce 2004 byla na Praze 4 tato:

  1. Doxybene – celkem 4 278 balení za 172 830,35 Kč.
  2. Augmentin – celkem 3 472 balení za 1 235 546,55 Kč.
  3. Klacid – celkem 3 459 balení za 1 408 395,47 Kč.
  4. Zinnat – celkem 2 727 balení za 1 068 130,47 Kč.

Pro VZP finančně nejnáročnější byla v roce 2004 v ordinacích praktických lékařů preskripce těchto antibiotik:

  1. Klacid s podílem 14,9 % z celkové proplacené částky za ATB.
  2. Augmentin s podílem 13,1 %.
  3. Zinnat s podílem 11,3 %.

Pro zajímavost, podíl preparátu Doxybene z celkové proplacené částky za ATB byl pouhých 1,8 procenta.

Celkem za tři finančně nejnáročnější preparáty byla proplacena z veřejného zdravotního pojištění v roce 2004 částka 3 712 072,49 Kč, tedy plných 39,3 % celkové částky proplacené za ATB.

Celková preskripce ATB na Praze 4 byla v další fázi práce rozdělena podle jednotlivých pracovišť. Získané hodnoty byly vztaženy k počtu registrovaných pojištěnců v ordinacích v daném období, což nakonec umožnilo preskripci porovnat jednak mezi jednotlivými pracovišti, jednak s celopražským průměrem. Ukázalo se, že náklady na ATB vztažené na jednoho registrovaného pojištěnce se u drtivé většiny pracovišť praktických lékařů významněji nelišily. Rozdíly vznikly jen ve volbě jednotlivých preparátů.

Pro zajímavost jsou uvedeny dva příklady extrémních případů finančně nejvíce a nejméně náročného pracoviště pro VZP.

V prvním případě se jednalo o pracoviště, kde bylo registrováno v roce 2004 celkem 985 klientů VZP. Na tomto pracovišti bylo v roce 2004 předepsáno pouhých 1115 balení ATB, za které bylo z veřejného zdravotního pojištění proplaceno 341 305,71 Kč. Na jednoho pojištěnce připadlo tedy 1,1 balení za rok v hodnotě 347,- Kč. Pro zajímavost, nejčastěji předepisovaným preparátem byl Cefzil 500 mg, celkem v 393 případech.

V druhém případě se jednalo o pracoviště, kde bylo registrováno v roce 2004 celkem 504 klientů VZP. Na tomto pracovišti bylo v roce 2004 předepsáno 63 balení ATB, za které bylo z veřejného zdravotního pojištění proplaceno 10 817,43 Kč. Na jednoho pojištěnce připadlo tedy 0,1 balení za rok v hodnotě pouhých 21,- Kč.

Je zřejmé, že u obou případů můžeme odůvodněně pochybovat o dodržování zásad účelné farmakoterapie.

Práce v celém rozsahu byla prezentována před praktickými lékaři na schůzce Společnosti praktických lékařů v Praze 4 dne 16. 1. 2006. Přítomno bylo přibližně 50 lékařů z celkového počtu 176. Všichni přítomní si převzali přehled preskripce za rok 2004 pro svá pracoviště vztažený k celopražskému průměru. Z nepřítomných si stejný přehled došlo vyzvednout na úřadovnu VZP jen dalších 10 lékařů.

U většiny přítomných praktických lékařů vyvolala prezentace této práce překvapení, hlavně pak informace o množství předepisovaných ATB s vyšší cenou. Lékaři s masivnější preskripcí většinou netušili, že se svou preskripční politikou tak významně liší od ostatních kolegů.

Je zřejmé, že tato práce by mohla díky zpětné vazbě k praktickým lékařům do budoucna přinést významnou úsporu výdajů z veřejného zdravotního pojištění. Bylo tedy rozhodnuto sledovat preskripci ATB u jednotlivých pracovišť praktických lékařů i pro další období a výsledky i nadále přímo předávat jednotlivým lékařům.

Adresa pro korespondenci:

MUDr. Milan Prokop

vedoucí referátu zdravotní péče pro Prahu 4

KP pro hl. m. Prahu

Na Perštýně 6

110 01 Praha 1


Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Listy revizního lékařství

Číslo 1

2007 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se