LIMITOVÁNÍ ÚHRADY STANDARDNÍ STOMATOLOGICKÉ PÉČE PRO 1. POLOLETÍ 2006


Limitating reimbursement of a standard stomatological care in the first semester of 2006

The presentation deals with limitation of reimbursement of health care covered by the public health insurance system and provided in outpatient stomatological facilities in Prague.

Key words:
regulation of reimbursements – limit of the whole reimbursement


Autoři: M. Santulíková
Vyšlo v časopise: Listy rev. Lék., 11, 2007, č. 1, s. 3-4

Souhrn

Sdělení se zabývá limitací úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění poskytované v ambulantních stomatologických zařízeních v Praze.

Klíčová slova:
regulace úhrad – limit celkového objemu úhrad

Do konce roku 2005 nepodléhala stomatologická ambulantní zařízení regulacím úhrad zdravotní péče. Podle vyhlášky č. 550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2006, v platném znění, došlo poprvé k regulacím zdravotní péče poskytnuté ambulantními stomatology. Referenčním obdobím pro 1. pololetí roku 2006 bylo stanoveno 1. pololetí roku 2005.

Všeobecné podmínky hrazení stomatologické péče

Zdravotní péče, která je od 1. ledna 2006 poskytována stomatology klientům VZP, bude těmto lékařům hrazena jako dříve, a to podle podmínek vykazování kódů Úhrady standardní stomatologické péče, Číselníku VZP – Stomatologické výrobky a sazeb Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR z prosince 2005, částky 11–12, kde jsou zaktualizovány ceny stomatologických výkonů.

Specifické podmínky hrazení péče ve stomatologii v 1. pololetí 2006 byly následující:

  1. Zdravotnickým zařízením, která byla v referenčním období v činnosti 3 měsíce a více, byl limit celkového objemu úhrady navýšen na 102 % objemu úhrad za 1. pololetí roku 2005.
  2. Zdravotnickým zařízením bez referenčního období, tzn. novým zařízením a zařízením, která byla v referenčním období v činnosti méně než 3 měsíce, byl limit celkového objemu úhrad stanoven na částku přibližně 470 tisíc korun. Tato částka je průměrnou úhradou za 1. pololetí roku 2005 v rámci celé České republiky.
  3. Podle příkazu ředitele č. 62/2006 bylo zdravotnické zařízení, ve kterém nastoupil absolvent po 30. červnu 2005 zvýhodněno, a to tak, že objem péče v 1. pololetí 2006 mu byl upraven koeficientem 1,2.
  4. V případě, že zdravotnické zařízení překročilo limit celkového objemu úhrad za 1. pololetí 2006 z důvodu poskytování nutné a neodkladné péče, byly mu náklady na tuto péči zohledněny.

Řada pražských stomatologů již v 1. čtvrtletí 2006 vyslovila obavy, že limit úhrady stanovený na 1. pololetí 2006 překročí. Referát stomatologie KP pro hl. m. Prahu zajímalo, zda objem vykázané péče za 1. čtvrtletí 2006 ukazuje na tak velký nárůst vykázané péče, jak se to z ohlasu lékařů jevilo. Bylo zjištěno, že v 1. čtvrtletí 2006 vykázalo 886 ambulantních stomatologických zařízení v Praze péči téměř za 190 milionů korun, což je v průměru asi 214 tisíc korun na 1 pražské ambulantní stomatologické zařízení.

Při porovnání uvedeného objemu úhrad s péčí vykázanou v 1. pololetí 2005 ambulantní stomatologická zařízení v Praze – jako celek – vyčerpala v 1. čtvrtletí roku 2006 47,5 % objemu úhrad vykázaného v 1. pololetí 2005, tedy méně než polovinu.

Výsledkem porovnání účtované péče v 1. čtvrtletí roku 2006 s 1. pololetím 2005 jednotlivými stomatologickými ambulantními zařízeními v Praze bylo zjištění, že v 1. čtvrtletí roku 2006 vykázalo 580 zdravotnických zařízení péči do 50 % a 316 nad 50 %, což znamená, že limit překročila 1 třetina zařízení.

Součástí uvedeného objemu úhrad je finanční objem za poskytnutou nutnou a neodkladnou péči klientům VZP. Porovnáním prvního pololetí 2005 a prvního čtvrtletí 2006 bylo zjištěno, že za 1. pololetí roku 2005 bylo za odbornost 019 vykázáno přibližně 4 400 000 Kč a za 1. čtvrtletí roku 2006 to bylo 3 100 00 Kč. Tzn., že za polovinu limitovaného období roku 2006 vykázala ambulantní stomatologie 71 % objemu úhrad, která byla vykázána za nutnou a neodkladnou péči v celém referenčním období roku 2005. Tento nárůst byl odrazem skutečnosti, že do Prahy se přistěhovalo a stále se stěhuje, byť k přechodnému pobytu, velké množství lidí z celé ČR za prací.

Pro úplnost je ještě uveden přibližný objem úhrady k regulacím pro 1. pololetí 2006. Pro 899 zdravotnických zařízení to bylo přibližně 390 milionů korun. V této částce bylo již zahrnuto i 10 nových zařízení s finančním objemem skoro 4 700 000 korun. Jednalo se tedy o základní, ale orientační objem úhrady, bez jakéhokoliv navýšení.

Důvodem, proč uvedených 390 milionů korun bylo pouze přibližné číslo, je v tom, že se stále mění díky odečtům SLSTORNEM a dávkám s opravami.

Závěrem malé shrnutí: ambulantním stomatologickým zařízením byla v roce 2006 poprvé péče regulována. Dvě třetiny těchto zařízení v 1. čtvrtletí 2006 polovinu svého limitu nepřekročily.

MUDr. M. Santulíková


Zdroje

1. Právní normy a další předpisy.

2. Vyhláška 550/2005.

Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se