Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc. – 60-ročný


Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2020; 33(1): 79
Kategorie: Personalia

V septembri 2019 oslávil významné životné jubileum prednosta Internej kliniky Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc., popredný predstaviteľ slovenskej onkológie a vysokoškolský pedagóg.

Stanislav Špánik sa narodil 4. septembra 1959 v Bratislave. Štúdium medicíny začal v roku 1978 na Lekárskej fakulte hygienickej Univerzity Karlovej v Prahe, ktoré napokon ukončil v roku 1984 na Lekárskej fakulte UK (LF UK) v Bratislave. V roku 1987 získal špecializáciu z internej medicíny I. stupňa, v roku 1991 špecializáciu z hematológie a transfúziológie a v roku 1994 špecializáciu z klinickej onkológie. V roku 1995 obhájil na LF UK v Bratislave dizertačnú prácu vo vednom odbore vnútorné lekárstvo s názvom „Liečba mykotických infekcií pacientov s nádorovými chorobami“ a získal titul kandidáta lekárskych vied (CSc.). V roku 1996 obhájil na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce (FZaSP) Trnavskej univerzity habilitačnú prácu s názvom „Epidemiológia, etiológia, rizikové faktory a liečba mykotických infekcií v onkológii“ v odbore Verejné zdravotníctvo – epidemiológia neinfekčných chorôb. V roku 2002 získal na tejto univerzite titul profesora v odbore Verejné zdravotníctvo.

V roku 1984 začínal svoju profesionálnu kariéru ako sekundárny lekár na hematologicko-transfúznom oddelení a chemoterapeutickom oddelení Ústavu klinickej onkológie v Bratislave, od roku 1990 pôsobil na internom oddelení, neskôr na Internej klinike Národného onkologického ústavu. Od roku 1996 pôsobí na Onkologickom ústave sv. Alžbety, najskôr ako primár, neskôr vo funkcii prednostu Internej onkologickej kliniky OÚSA.

Prof. Špánik má za sebou bohatú publikačnú, prednáškovú a vedecko-výskumnú činnosť. Absolvoval viacero študijných pobytov v USA (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center v New Yorku a Mayo Clinic v Rochestri). V oblasti vedecko-výskumnej činnosti bol spoluriešiteľom 3 výskumných úloh v rámci VEGA projektov, 4 EORTC štúdií a 85 medzinárodných klinických štúdií. Je autorom viacerých kapitol v monografiách, zostavovateľ a spoluautor vysokoškolských učebníc a skrípt zameraných na onkologickú problematiku.

Prof. Špánik je aktívny v pedagogickej činnosti. Od roku 2004 pôsobí na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce (VŠZaSP) sv. Alžbety, kde vyučuje študijný predmet prevencia a klinika onkologických ochorení, a od roku 2008 na Fakulte verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU). V rokoch 1996–2000 pôsobil aj na FZaSP Trnavskej univerzity, kde vyučoval internú medicínu a klinickú onkológiu. Od roku 2008 pôsobí aj na I. onkologickej klinike LF UK a OÚSA vyučujúc onkologickú propedeutiku pre slovenských i zahraničných poslucháčov fakulty.

Je členom Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenskej hematologicko-transfúziologickej spoločnosti, členom ESMO (European Society of Medical Oncology), ASCO (American Society of Clinical Oncology) a ASH (American Society of Hematology). Od roku 2019 je prezidentom Slovenskej onkologickej spoločnosti.

V rokoch 2012–2016 bol hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) pre klinickú onkológiu. V apríli 2016 ho vláda SR vymenovala do funkcie štátneho tajomníka MZ SR.

Okrem iného je predsedom Správnej rady VŠZaSP sv. Alžbety, členom vedeckej rady VŠZaSP sv. Alžbety a členom vedeckej rady Lekárskej fakulty SZU v Bratislave, členom redakčnej rady časopisu MEMO (Magazine of European Medical Oncology) a predsedom redakčnej rady časopisu Onkológia. Od roku 2019 je aj členom redakčnej rady časopisu Českej a Slovenskej onkologickej spoločnosti – Klinická onkologie.

Pre prof. Špánika je vo voľných chvíľach prioritou rodina. S manželkou Beátkou, tiež úspešnou a u pacientov obľúbenou lekárkou, má troch dospelých synov a dcéru, ktorá obdarila rodinu vnúčatami. Raz do týždňa hráva so synmi sálový futbal, pri ktorom, ako sám hovorí, si dokonale vyčistí hlavu. Rád odpočíva v prírode a rád cestuje.

Vážený pán profesor, milý Stanko. Pri príležitosti Tvojho významného životného jubilea Ti, nielen vo svojom mene, ale iste aj v mene všetkých Tvojich spolupracovníkov, kolegov, celej obce slovenských onkológov, prajem veľa úspechov v ďalšej tvorivej práci, ale i v osobnom živote v kruhu širokej rodiny a priateľov.


Ad multos annos

prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.

prednosta I. onkologickej kliniky

LF UK a OÚSA v Bratislave


Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 1

2020 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Co je dobré vědět o IPF
nový kurz
Autoři:

Nová éra v léčbě migrény
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Význam nutraceutik u kardiovaskulárních onemocnění

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×