Metastáza nádoru do nádoru – raritný prípad svetlobunkového renálneho karcinómu obsahujúceho metastázu adenokarcinómu neznámeho pôvodu


Autoři: Bartoš Vladimír
Působiště autorů: Department of Pathology, Faculty Hospital in Žilina, Slovakia
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2018; 31(5): 366-370
Kategorie: Kazuistika
doi: 10.14735/amko2018366

Souhrn

Východiská:

Metastáza nádoru do nádoru je veľmi zriedkavý nález, pri ktorom jeden malígny tumor metastázuje do tkaniva iného tumoru odlišného pôvodu.

Prípad:

Autor opisuje prípad 68-ročnej ženy, ktorá mala verifikovaný solitárny nádor v pravej obličke, ako aj viacpočetné tumorózne noduly v pečeni. Vykonanú mala radikálnu nefrektómiu. Histologické vyšetrenie nádoru obličky potvrdilo konvenčný svetlobunkový renálny karcinóm (renal cell carcinoma – RCC), ktorý však obsahoval aj metastatické ložiská iného adenokarcinómu. Spoľahlivé stanovenie jeho origa nebolo v tom čase možné. Následne bola vykonaná aj probatórna excízia lézie v pečeni. Mikroskopicky išlo o adenokarcinóm podobného vzhľadu ako v tkanive RCC. Pre zhoršujúci sa zdravotný stav nemohla mať pacientka realizovanú paliatívnu chemoterapiu a zakrátko exitovala. Pôvod adenokarcinómu ostal neobjasnený.

Záver:

Opísaný je raritný prípad metastázujúceho adenokarcinómu, ktorý sa prvotne diagnostikoval náhodne v nádorovom tkanive svetlobunkového RCC obličky. Takýto nezvyčajný nález môže predstavovať veľkú diagnostickú dilemu pre patológa aj klinika. Z prognostického hľadiska je nález intratumoróznych metastáz v primárnom RCC zvyčajne už prejavom diseminovaného štádia onkologického ochorenia s nepriaznivým klinickým priebehom.

Kľúčové slová:

metastáza nádoru do nádoru – donor – recipient – karcinóm z renálnych buniek

Autor deklaruje, že v souvislosti s předmětem studie nemá žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Obdrženo: 30. 5. 2018

Přijato: 27. 6. 2018


Zdroje

1. Rabson SM, Stier PL, Baumgartner JC et al. Metastasis of cancer to cancer. Am J Clin Pathol 1954; 24 (5): 572–579. doi: 10.1093/ajcp/24.5.572.

2. Campbell LV Jr, Gilbert E. Metastases of cancer to cancer. Cancer 1968; 22 (3): 635–643.

3. Majerčák J, Ondrušová M, Ondruš D. Súčasný pohľad na diagnostiku a liečbu karcinómu obličky. Klin Onkol 2017; 30 (3): 175–181. doi: 10.14735/amko2017175.

4. Poprach A, Lakomý R, Selingerová I et al. Epidemiologická a klinicko-patologická charakteristika pacientů s renálním karcinomem: analýzy 544 případů z jednoho centra. Klin Onkol 2013; 26 (2): 114–123.

5. Sella A, Ro JY. Renal cell cancer: best recipient of tumor-to-tumor metastasis. Urology 1987; 30 (1): 35–38.

6. Gazel E, Yalcin S, Kaya E et al. Metastasis of breast cancer to renal cell carcinoma: a rare case of tumor-to-tumor metastasis (TTM). Clin Surg 2018; 3: 1935.

7. Huo Z, Gao Y, Yu Z et al. Metastasis of breast cancer to renal cancer: report of a rare case. Int J Clin Exp Pathol 2015; 8 (11): 15417–15421.

8. Sawada T, Takahashi H, Hasatani K et al. Tumor-to-tumor metastasis: report of an autopsy case of lung adenocarcinoma metastasizing to renal cell carcinoma. Inter Med 2009; 48 (17): 1525–1529.

9. Granville LA, Ostrowski ML, Truong LD et al. Pathologic quiz case. Unusual morphology in an otherwise classic renal cell carcinoma. Arch Pathol Lab Med 2005; 129 (2): e49–e50. doi: 10.1043/1543-2165 (2005) 129<e49: PQC>2.0.CO; 2.

10. Shin T, Kan T, Sato F et al. Tumor-to-tumor metastasis to chromophobe renal cell carcinoma: a first report. Case Rep Urol 2011; 2011: 520839. doi: 10.1155/2011/520839.

11. Arceño JA, Mendoza JS, Castillo JC et al. Prostatic adenocarcinoma (PCa) metastasizing to renal cell carcinoma (RCC) with periureteral tumor deposit: A case of tumor-to-tumor metastasis (TTM). Hum Pathol 2017; 8: 27–30. doi: 10.1016/j.ehpc.2017.01.002.

12. Song JS, Taylor SM, Trites J et al. Tumor-to-tumor metastases: papillary thyroid carcinoma into a clear cell renal cell carcinoma. J Otolaryngol Head Neck Surg 2017; 46 (1): 17. doi: 10.1186/s40463-017-0193-3.

13. Inatomi H, Yamada Y, Okamura T. A case of prostate carcinoma metastasizing to renal cell carcinoma. Int J Urol 1996; 3 (2): 155–157.

14. Sakai Y, Kanomata N, Kajimoto K et al. Signet-ring cell carcinoma of the stomach metastasizing to renal cell carcinoma: a case report and review of the literature. Kobe J Med Sci 2010; 55 (6): E122–E131.

15. Aggarwal N, Amin RM, Chung D et al. Tumor-to-tumor metastasis: case report of a pulmonary adenocarcinoma metastatic to a clear cell renal cell carcinoma. Pathol Res Pract 2012; 208 (1): 50–52. doi: 10.1016/j.prp.2011.10. 003.

16. Val-Bernal JF, Villoria F, Pérez-Expósito MA. Concurrent angiomyolipomas and renal cell carcinoma harboring metastatic foci of mammary carcinoma in the same kidney: an incidental autopsy finding in a patient with a follow-up of thirty years. Ann Diagn Pathol 2001; 5 (5): 293–299. doi: 10.1053/adpa.2001.27920.

17. Takiguchi Y, Kasamatsu N, Hashizume I et al. An autopsy case of lung cancer metastasizing to renal cell cancer and rectal villous adenoma. Nihon Kyobu Shikkan Gakkai Zasshi 1994; 32 (12): 1204–1208.

18. Hibi H, Itoh K, Ono K et al. A case of metastasis of lung cancer to renal cell carcinoma. Nihon Hinyokika Gakkai Zasshi 1991; 82 (3): 488–491.

19. Khurana KK, Powers CN. Basaloid squamous carcinoma metastatic to renal-cell carcinoma: fine-needle aspiration cytology of tumor-to-tumor metastasis. Diagn Cytopathol 1997; 17 (5): 379–382.

20. Möller MG, Gribbin T, Ebrom S et al. Breast cancer metastatic to renal cell carcinoma. Surgery 2006; 139 (4): 577–579. doi: 10.1016/j.surg.2005.10.016.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 5

2018 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×