Kožné a podkožné metastázy adenokarcinómu ako dominujúca klinická manifestácia malignity neznámeho pôvodu – opis prípadu


Autoři: Bartoš Vladimír 1;  Hamarová Kamila 2
Působiště autorů: Department of Pathology, Faculty Hospital with polyclinic Žilina, Slovakia 1;  Department of Surgery, Faculty Hospital with polyclinic Žilina, Slovakia 2
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2018; 31(2): 143-147
Kategorie: Kazuistika
doi: 10.14735/amko2018143

Souhrn

Východiská:
Kožné metastázy postihujú 0,6–10,4 % všetkých pacientov s malígnym nádorovým ochorením. Približne u 4,4–14,5% z nich ostane primárne origo neobjasnené.

Prípad:
Autori opisujú prípad 68-ročného muža s rozsiahlymi nádorovými metastázami v koži a mäkkých tkanivách, ktoré predstavovali prvú a dominujúcu klinickú manifestáciu neznámeho onkologického ochorenia. Fyzikálne a CT zobrazovacie vyšetrenia potvrdili mnohopočetné kožné a podkožné uzly na krku, hrudníku, bruchu, driekovej oblasti a pravom predlaktí, ako aj v sedacom a bedrovom svale a mäkkých tkanivách proximálnej časti ľavého stehna. Mikroskopické vyšetrenie odhalilo metastázu adenokarcinómu rastúceho v tubuloglandulárnych formáciách s ľahkým stupňom hlienoprodukcie. Imunohistochemicky bol pozitívny na cytokeratín 7 a karcinoembryonálny antigén a negatívny na cytokeratín 20, CDX-2, TTF-1 a prostatický špecifický antigén. Na základe histomorfológie a imunofenotypu patológ zvažoval origo v žalúdku alebo biliopankreatickom trakte. Ďalšími vyšetreniami sa však primárnu léziu nepodarilo jednoznačne identifikovať.

Záver:
Stanovenie origa kožných metastáz môže byť náročnou problematikou pre klinikov aj patológov. Nami opisovaný prípad je nezvyčajný, nakoľko rozsiahle kožné a podkožné metastázy prestavovali prvý a dominujúci klinický prejav adenokarcinómu, ktorého origo ostalo neobjasnené. Toto zvláštne správanie nádoru môže napovedať, že šírenie a kolonizácia metastatických karcinómových buniek do kože a mäkkých tkanív môže byť špecifický biologický proces.

Kľúčové slová:
kožné metastázy – malignita neznámeho pôvodu – adenokarcinóm

Autoři děkují všem lékařům z Fakultní nemocnice s poliklinikou Žilina, kteří se podíleli na procesu diagnostiky a terapie uvedených pacientů.

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Obdrženo:
18. 8. 2017

Přijato:
25. 10. 2017


Zdroje

1. Alcaraz I, Cerroni L, Rütten A et al. Cutaneous metastases from internal malignancies: a clinicopathologic and immunohistochemical review. Am J Dermatopathol 2012; 34 (4): 347–393. doi: 10.1097/DAD.0b013e31823069cf.

2. Zaky AH, El-Wanis ME, Hamza H et al. Cutaneous metastases from different internal malignancies in Egypt. Middle East J Cancer 2010; 1 (3): 135–139.

3. Handa U, Kundu R, Dimri K. Cutaneous metastasis: a study of 138 cases diagnosed by fine-needle aspiration cytology. Acta Cytol 2017; 61 (1): 47–54. doi: 10.1159/000453252.

4. Pizinger K. Kožní metastázy. Onkologie 2010; 4 (4): 237–240.

5. Pizinger K. Kožní projevy onkologických nemocí. In: Cetkovská P, Pizinger K, Štork J. Kožní změny u interních onemocnění. 1 vydání. Praha: GRADA 2010: 181–195.

6. Sariya D, Ruth K, Addams-McDonnell R et al. Clinicopathologic correlation of cutaneous metastases: experience from a cancer center. Arch Dermatol 2007; 143 (5): 613–620. doi: 10.1001/archderm.143.5.613.

7. Sittart JA, Senise M. Cutaneous metastasis from internal carcinomas: a review of 45 years. An Bras Dermatol 2013; 88 (4): 541–544. doi: 10.1590/abd1806-4841.20131 165.

8. Mego M, Sycova-Mila Z, Martanovic P et al. Inflammatory skin metastasis as a first sign of progression of lung cancer – a case report. Klin Onkol 2010; 23 (6): 449–451.

9. Dedková V, Pock L. Kožní metastazy karcinomu žaludku. Dermatol Praxi 2014; 8 (1): 26–28.

10. Kuklová M, Urbanček S, Menšíková J et al. Kožné metastázy ako iniciálny prejav karcinómu z buniek obličky. Čes-slov Derm 2009; 84 (5): 271–274.

11. Azoulay S, Adem C, Pelletier FL et al. Skin metastases from unknown origin: role of immunohistochemistry in the evaluation of cutaneous metastases of carcinoma of unknown origin. J Cutan Pathol 2005; 32 (8): 561–566. doi: 10.1111/j.0303-6987.2005.00386.x.

12. Duranovič A, Tatarková I, Pizinger K. Kožní metastázy karcinomu ovária. Onkologie 2010; 4 (4): 241–242.

13. Diamantová D. Sekundární lymfedém a kožní metastázy karcinomu prsu. Remedia 2010; 20 (4): 248–249.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 2

2018 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×