Dlouhodobá kompletní odpověď metastázy kolorektálního karcinomu po biochemoterapii


Autoři: M. Honzirkova 1;  L. Lipská 2;  P. Kohout 3;  J. Ferda 4;  O. Bělohlávek 5;  T. Büchler 1
Působiště autorů: Department of Oncology, First Faculty of Medicine, Charles University and Thomayer Hospital, Prague, Czech Republic 1;  Department of Surgery, First Faculty of Medicine, Charles University and Thomayer Hospital, Prague, Czech Republic 2;  Department of Internal Medicine, Thomayer Hospital, Prague, Czech Republic 3;  Department of Medical Imaging, University Hospital and Faculty of Medicine, Plzen, Czech Republic 4;  Department of Nuclear Medicine and PET Centre, Na Homolce Hospital, Prague, Czech Republic 5
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2017; 30(3): 210-212
Kategorie: Kazuistika
doi: 10.14735/amko2017210

Souhrn

Východiska:
U pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (metastatic colorectal cancer – mCRC), kteří dosáhli částečné nebo úplné odpovědi (complete response – CR) na indukční systémovou léčbu, je resekce metastatické lokalizace indikována, ale ne vždy možná. CR po samotné systémové léčbě je málo častá a dokonce i u pacientů s radiologickou CR po indukční chemoterapii dochází k přetrvávající makroskopické nebo mikroskopické reziduální nemoci ve více než 80 % případů. U některých pacientů dochází po indukční systémové léčbě k vymizení některých metastatických lézí dle radiologického vyšetření, jiné však přetrvávají. Indikace a rozsah metastasektomie v těchto situacích je kontroverzní, zejména pokud jde o místa s kompletně regredovanými metastázami.

Případ:
Kazuistika popisuje léčbu pacientky s mCRC, která dosáhla dlouhodobé kompletní remise po biochemoterapii a neúplné metastasektomii. Jedna ze známých jaterních lézí nemohla být odstraněna z důvodu jejího vymizení po indukční biochemoterapii FOLFOX a bevacizumab. Další adjuvantní chemoterapie režimem FOLFOX byla podána po operaci. Pacientka byla dále pečlivě sledována pomocí zobrazovacích metod vč. opakované pozitronové emisní tomografie a magnetické rezonance, klinickým vyšetřením a sledováním hladin nádorových markerů. Zatím, po 5 letech sledování, nedošlo k recidivě onemocnění.

Výsledky a závěr:
Kompletní odpověď na systémovou léčbu je u mCRC neobvyklá, ale, jak ukazuje naše kazuistika, může být trvalá. Kazuistika demonstruje, že někteří pacienti s mCRC mohou být vyléčeni pouze systémovou terapií, což zpochybňuje převládající paradigma léčby mCRC.

Klíčová slova:
kolorektální karcinom – metastázy – chemoterapie – molekulární cílená léčba – diagnostické zobrazování

Práce byla podpořena grantem AZV 15-26535A.

Tomáš Büchler obdržel honoráře za přednášky, výzkumný grant a cestovní granty od firmy Roche.

Ostatní autoři nedeklarují konflikt zájmů.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů. 

Obdrženo:
19. 10. 2016

Přijato:
27. 11. 2016


Zdroje

1. Benoist S, Brouquet A, Penna C et al. Complete response of colorectal liver metastases after chemotherapy: does it mean cure? J Clin Oncol 2006; 24 (24): 3939–3945.

2. Elias D, Goere D, Boige V et al. Outcome of posthepatectomy-missing colorectal liver metastases after complete response to chemotherapy: impact of adjuvant intra-arterial hepatic oxaliplatin. Ann Surg Oncol 2007; 14 (11): 3188–3194.

3. Tanaka K, Takakura H, Takeda K et al. Importance of complete pathologic response to prehepatectomy chemotherapy in treating colorectal cancer metastases. Ann Surg 2009; 250 (6): 935–942.

4. Adam R, Wicherts DA, de Haas RJ et al. Complete pathologic response after preoperative chemotherapy for colorectal liver metastases: myth or reality? J Clin Oncol 2008; 26 (10): 1635–1641. doi: 10.1200/JCO.2007.13.7471.

5. Holubec L, Liška V, Fínek J. Význam časné nádorové regrese a hloubky léčebné odpovědi při hodnocení účinnosti systémové léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu. Klin Onkol 2015; 28 (2): 89–93. doi: 10.14735/amko201789.

6. Lang H, Frilling A, Stoehlmacher J et al. Tumour response and secondary resectability of colorectal liver metastases following neoadjuvant chemotherapy with cetuximab: the CELIM randomised phase 2 trial. Lancet Oncol 2010; 11 (1): 38–47. doi: 10.1016/S1470-2045 (09) 70 330-4.

7. Folprecht G, Gruenberger T, Bechstein WO et al. Correlation of bevacizumab-induced hypertension and outcome in the BOXER study, a phase II study of capecitabine, oxaliplatin (CAPOX) plus bevacizumab as peri-operative treatment in 45 patients with poor-risk colorectal liver-only metastases unsuitable for upfront resection. Br J Cancer 2012; 106 (11): 1718–1721. doi: 10.1038/bjc.2012.152.

8. Malavasi N, Ponti G, Depenni R et al. Complete pathological response in a patient with multiple liver metastases from colon cancer treated with Folfox-6 chemotherapy plus bevacizumab: a case report. J Hemat Oncol 2009; 2 (1): 35. doi: 10.1186/1756-8722-2-35.

9. Mahajan D, Miller C, Hirose K et al Incidental reduction in the size of liver hemangioma following use of VEGF inhibitor bevacizumab. J Hepatol 2008; 49 (5): 867–870. doi: 10.1016/j.jhep.2008.06.028.

10. Lee M, Choi JY, Lim JS et al. Lack of anti-tumor activity by anti-VEGF treatments in hepatic hemangiomas. Angiogenesis 2016; 19 (2): 147–153. doi: 10.1007/s10456-016-9494-9.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 3

2017 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se