Dlouhodobá kompletní odpověď metastázy kolorektálního karcinomu po biochemoterapii


Autoři: M. Honzirkova 1;  L. Lipská 2;  P. Kohout 3;  J. Ferda 4;  O. Bělohlávek 5;  T. Büchler 1
Působiště autorů: Department of Oncology, First Faculty of Medicine, Charles University and Thomayer Hospital, Prague, Czech Republic 1;  Department of Surgery, First Faculty of Medicine, Charles University and Thomayer Hospital, Prague, Czech Republic 2;  Department of Internal Medicine, Thomayer Hospital, Prague, Czech Republic 3;  Department of Medical Imaging, University Hospital and Faculty of Medicine, Plzen, Czech Republic 4;  Department of Nuclear Medicine and PET Centre, Na Homolce Hospital, Prague, Czech Republic 5
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2017; 30(3): 210-212
Kategorie: Kazuistika
doi: 10.14735/amko2017210

Souhrn

Východiska:
U pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (metastatic colorectal cancer – mCRC), kteří dosáhli částečné nebo úplné odpovědi (complete response – CR) na indukční systémovou léčbu, je resekce metastatické lokalizace indikována, ale ne vždy možná. CR po samotné systémové léčbě je málo častá a dokonce i u pacientů s radiologickou CR po indukční chemoterapii dochází k přetrvávající makroskopické nebo mikroskopické reziduální nemoci ve více než 80 % případů. U některých pacientů dochází po indukční systémové léčbě k vymizení některých metastatických lézí dle radiologického vyšetření, jiné však přetrvávají. Indikace a rozsah metastasektomie v těchto situacích je kontroverzní, zejména pokud jde o místa s kompletně regredovanými metastázami.

Případ:
Kazuistika popisuje léčbu pacientky s mCRC, která dosáhla dlouhodobé kompletní remise po biochemoterapii a neúplné metastasektomii. Jedna ze známých jaterních lézí nemohla být odstraněna z důvodu jejího vymizení po indukční biochemoterapii FOLFOX a bevacizumab. Další adjuvantní chemoterapie režimem FOLFOX byla podána po operaci. Pacientka byla dále pečlivě sledována pomocí zobrazovacích metod vč. opakované pozitronové emisní tomografie a magnetické rezonance, klinickým vyšetřením a sledováním hladin nádorových markerů. Zatím, po 5 letech sledování, nedošlo k recidivě onemocnění.

Výsledky a závěr:
Kompletní odpověď na systémovou léčbu je u mCRC neobvyklá, ale, jak ukazuje naše kazuistika, může být trvalá. Kazuistika demonstruje, že někteří pacienti s mCRC mohou být vyléčeni pouze systémovou terapií, což zpochybňuje převládající paradigma léčby mCRC.

Klíčová slova:
kolorektální karcinom – metastázy – chemoterapie – molekulární cílená léčba – diagnostické zobrazování

Práce byla podpořena grantem AZV 15-26535A.

Tomáš Büchler obdržel honoráře za přednášky, výzkumný grant a cestovní granty od firmy Roche.

Ostatní autoři nedeklarují konflikt zájmů.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů. 

Obdrženo:
19. 10. 2016

Přijato:
27. 11. 2016


Zdroje

1. Benoist S, Brouquet A, Penna C et al. Complete response of colorectal liver metastases after chemotherapy: does it mean cure? J Clin Oncol 2006; 24 (24): 3939–3945.

2. Elias D, Goere D, Boige V et al. Outcome of posthepatectomy-missing colorectal liver metastases after complete response to chemotherapy: impact of adjuvant intra-arterial hepatic oxaliplatin. Ann Surg Oncol 2007; 14 (11): 3188–3194.

3. Tanaka K, Takakura H, Takeda K et al. Importance of complete pathologic response to prehepatectomy chemotherapy in treating colorectal cancer metastases. Ann Surg 2009; 250 (6): 935–942.

4. Adam R, Wicherts DA, de Haas RJ et al. Complete pathologic response after preoperative chemotherapy for colorectal liver metastases: myth or reality? J Clin Oncol 2008; 26 (10): 1635–1641. doi: 10.1200/JCO.2007.13.7471.

5. Holubec L, Liška V, Fínek J. Význam časné nádorové regrese a hloubky léčebné odpovědi při hodnocení účinnosti systémové léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu. Klin Onkol 2015; 28 (2): 89–93. doi: 10.14735/amko201789.

6. Lang H, Frilling A, Stoehlmacher J et al. Tumour response and secondary resectability of colorectal liver metastases following neoadjuvant chemotherapy with cetuximab: the CELIM randomised phase 2 trial. Lancet Oncol 2010; 11 (1): 38–47. doi: 10.1016/S1470-2045 (09) 70 330-4.

7. Folprecht G, Gruenberger T, Bechstein WO et al. Correlation of bevacizumab-induced hypertension and outcome in the BOXER study, a phase II study of capecitabine, oxaliplatin (CAPOX) plus bevacizumab as peri-operative treatment in 45 patients with poor-risk colorectal liver-only metastases unsuitable for upfront resection. Br J Cancer 2012; 106 (11): 1718–1721. doi: 10.1038/bjc.2012.152.

8. Malavasi N, Ponti G, Depenni R et al. Complete pathological response in a patient with multiple liver metastases from colon cancer treated with Folfox-6 chemotherapy plus bevacizumab: a case report. J Hemat Oncol 2009; 2 (1): 35. doi: 10.1186/1756-8722-2-35.

9. Mahajan D, Miller C, Hirose K et al Incidental reduction in the size of liver hemangioma following use of VEGF inhibitor bevacizumab. J Hepatol 2008; 49 (5): 867–870. doi: 10.1016/j.jhep.2008.06.028.

10. Lee M, Choi JY, Lim JS et al. Lack of anti-tumor activity by anti-VEGF treatments in hepatic hemangiomas. Angiogenesis 2016; 19 (2): 147–153. doi: 10.1007/s10456-016-9494-9.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 3

2017 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×