Seznam onkologických pracovišť a onkologů zajišťujících prevenci pro osoby (i zdravé) s dědičným rizikem nádorů
Seznam genetických ambulancí při KOC


Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2016; 29(Supplementum 1): 6-8
Kategorie: SEZNAM ONKOLOGICKÝCH PRACOVIŠŤ A ONKOLOGŮ ZAJIŠŤUJÍCÍCH PREVENCI

Komplexní onkologická centra

Komplexní onkologické centrum, FN Hradec Králové

Vedoucí: prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.

Klinická onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové

Onkologická ambulance: MUDr. Iva Slánská

Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

Tel. k objednání: 495 833 708 (pátek)

Genetická ambulance, Oddělení lékařské genetiky FN Hradec Králové

Tel. k objednání: 495 832 553

Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje

Vedoucí: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.

vanasek@kocpardubickehokraje.cz, tel.: 466 016 401

Multiscan s. r. o.

Onkologická ambulance:

MUDr. Kateřina Vondráčková

vondrackova@multiscan.cz, tel.: 466 016 415

Kyjevská 44, 530 01 Pardubice

www.kocpardubickehokraje.cz

Tel. k objednání: 466 016 414

Komplexní onkologické centrum, KN Liberec

Vedoucí: MUDr. Jiří Bartoš, MBA

jiri.bartos@nemlib.cz

Onkologická ambulance: MUDr. Lucie Barsová

lucie.barsova@nemlib.cz

Oddělení klinické onkologie, KN Liberec

Husova 10, 460 63 Liberec

Tel. k objednání: 485 312 909, 485 312 267

Komplexní onkologické centrum, FN Ostrava

Vedoucí: MUDr. David Feltl, Ph.D.

Onkologická ambulance: MUDr. Zlatuše Bravencová

bravencova@email.cz, tel.: 597 373 492

Onkologická klinika LF OU a FN Ostrava

Tel. k objednání – sestry 597 374 327, lékař 597 373 492 (pondělí–pátek 8–15 hod)

Genetická ambulance, Oddělení lékařské genetiky FN Ostrava

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava

Tel. k objednání: 597 373 264

Komplexní onkologické centrum, FN na Bulovce, VFN a Thomayerovy nemocnice, Praha

Vedoucí: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

jitka.abrahamova@ftn.cz, tel.: 261 083 492

Všeobecná fakultní nemocnice

Onkologická ambulance: MUDr. Martina Zimovjanová, Ph.D.

zimov@seznam.cz

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Karlovo náměstí 32, 128 08 Praha

Tel. k objednání: ZS Zuzana Semanová, tel.: 224 966 768

Ambulance poliklinika 2. patro Budova B, každý pátek 8–13 hod

Genetická ambulance, Ústav biologie a lékařské genetiky, VFN v Praze

Ke Karlovu 2, 120 00 Praha 2

Tel. k objednání: 224 967 171, 224 967 175

Thomayerova nemocnice, Praha

Onkologická ambulance: doc. MUDr. Josef Dvořák

josef.dvorak@ftn.cz, tel.: 261 083 832

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerova nemocnice

Vídeňská 800, 140 59 Praha 4-Krč

Tel. k objednání: 261 083 832

Genetická ambulance, Oddělení lékařské genetiky, TN Praha

Tel. k objednání: 261 083 760

Komplexní onkologické centrum, FN v Motole, Praha

Vedoucí: doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

tel.: 224 434 720

Onkologická ambulance: MUDr. Vlastimila Čmejlová

vlastimila.cmejlova@fnmotol.cz, tel.: 224 434 761

Radioterapeuticko-onkologické oddělení, FN v Motole

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Tel. k objednání: 224 434 760, 224 434 761

Genetická ambulance, Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN v Motole

Tel. k objednání: 224 433 564, 567, denně 7–8 a 14–15 hod

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Centrum pro tyreoidální onkologii

Vedoucí a ambulance: prof. MUDr. Petr Vlček, CSc.

petr.vlcek@fnmotol.cz, tel.: 224 434 600

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Tel. k objednání: 224 434 601, 224 434 628

Centrum vysoce specializované onkologické péče pro dospělé, FN Královské Vinohrady, Praha

Vedoucí: MUDr. PharmDr. Jan Dvořák

jan.dvorak@fnkv.cz, tel.: 267 162 837

Radioterapeutická a onkologická klinika

Vedoucí: doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.

kubecova@fnkv.cz, tel.: 267 162 333

Onkologická ambulance: MUDr. Marie Bendová, CSc.

Bendova.Marie@seznam.cz, tel.: 267 163 020

FN Královské Vinohrady, Praha

Radioterapeutická a onkologická klinika

Šrobárova 50, 100 34 Praha 10

Tel. k objednání: 267 163 020, 267 163 293, 267 162 815

Genetická ambulance: doc. MUDr. Aleš Panczak, CSc.

genetika.rtok@fnkv.cz, tel.: k objednání: 267 163 136

Komplexní onkologické centrum, Nemocnice Nový Jičín a. s.

Vedoucí: doc. MUDr. Renáta Soumarová, Ph.D.

Onkologická ambulance: MUDr. Nina Dvořáčková

nina.dvorackova@onkologickecentrum.cz, tel.: 606 265 245

Poliklinika Agel

Revoluční 2214/35, 741 01 Nový Jičín

Tel. k objednání: ZS Anna Jančálková, tel.: 556 416 142 (602 632 736)

Genetická ambulance

Revoluční 2214/35, 741 01 Nový Jičín

Tel. k objednání: 556 416 142, 602 632 736

Komplexní onkologické centrum, KNTB, a. s., Zlín

Vedoucí: MUDr. Milan Kohoutek

kohoutek@bnzlin.cz, tel.: 577 552 344

Onkologická ambulance: MUDr. Pavel Veselý, Ph.D.

pavel.vesely@bnzlin.cz, tel.: 577 552 812

Onkologické centrum, KNTB, a. s., Zlín

Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín

Tel. k objednání: 577 552 812

Genetická ambulance, Centrum fetální medicíny a lékařské genetiky, KNTB, a. s., Zlín

Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín

Tel. k objednání: 577 552 537

Komplexní onkologické centrum, Nemocnice Jihlava

Vedoucí: MUDr. Lubomír Slavíček, Ph.D.

slavicekl@nemji.cz, tel.: 567 157 151, 731 628 882

Onkologická ambulance: MUDr. Zuzana Vaculínová

zuzana.vaculinova@gmail.com, tel.: 567 157 377

Onkologické oddělení, Nemocnice Jihlava

Vrchlického 59, 586 33 Jihlava

Tel. k objednání: 567 157 377

Genetická ambulance, Nemocnice Jihlava

Tel. k objednání: 604 415 649

Komplexní onkologické centrum, FN Plzeň

Vedoucí: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

finek@fnplzen.cz, tel.: 377 105 500, fax.: 377 105 545

Onkologická ambulance: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

RTO FN Plzeň

E. Beneše 13, 305 99 Plzeň

Tel. k objednání: 377 105 514, 377 105 511

Genetická ambulance, Ústav lékařské genetiky, FN Plzeň

Tel. k objednání: 377 402 868, 377 402 869

Komplexní onkologické centrum Nemocnice České Budějovice, a. s.

Vedoucí: MUDr. Václav Janovský

Onkologická ambulance:

MUDr. Ivona Mrázová, MBA

mrazova@nemcb.cz, tel.: 387 875 114

MUDr. Petr Vítek

vitek@nemcb.cz, tel.: 387 875 114

Onkologické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a. s.

B. Němcové 585/54, 370 87 České Budějovice

Tel. k objednání: 387 875 114

Genetická ambulance, Oddělení lékařské genetiky, NČB

Tel. k objednání: 387 873 007

Komplexní onkologické centrum, MN v Ústí nad Labem, o. z.

Vedoucí: MUDr. Martina Chodacká

martina.chodacka@kzcr.eu, tel.: 477 113 260

Onkologická ambulance: MUDr. Denisa Musilová

denisa.musilova@kzcr.eu, tel.: 477 113 295

Krajská zdravotní, a. s., Masarykova nemocnice, o. z. – KOC – Onkologie MN

V Podhájí 21, 401 13 Ústí nad Labem

Tel. k objednání: 477 113 281, 477 113 295

Genetická ambulance, Oddělení lékařské genetiky, MN Ústí nad Labem

Tel. k objednání: 475 682 473

Komplexní onkologické centrum, FN Olomouc

Vedoucí a onkologická ambulance: prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

bohuslav.melichar@fnol.cz, tel.: 588 444 288

Onkologická klinika FN Olomouc

I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

Tel. k objednání: 588 444 295

Genetická ambulance, Ústav lékařské genetiky FN Olomouc

Tel. k objednání: 588 443 858

Komplexní onkologické centrum Brno, MOÚ, FN u sv. Anny, FN Brno

Vedoucí: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Onkologická ambulance:

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

petrakova@mou.cz, tel.: 543 134 000

MUDr. Markéta Palácová

palacova@mou.cz, tel.: 543 136 812

MUDr. Marta Krásenská

krasenska@mou.cz, tel.: 543 136 111

MUDr. Anna Ondračková

ondrackova@mou.cz, tel.: 543 136 162, objednávky na tel.: 543 136 161 (zdravotní sestra)

MUDr. Dagmar Macková, CSc.

mackova@mou.cz, tel.: 543 136 110

doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

msvoboda@mou.cz, tel.: 543 136 902

Klinika komplexní onkologické péče

Masarykův onkologický ústav

Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

Tel. k objednání pro všechny preventivní ambulance: 543 136 911

Genetická ambulance, Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů, MOÚ

Tel. k objednání: 543 13 kl. 6900, 6901, 6907, 6911

Onkologická ambulance: MUDr. Dagmar Brančíková

dagmar.brancikova@fnbrno.cz, tel.: 532 232 384

Interní hematoonkologická klinika

Onkologická ambulance pro solidní nádory, FN Brno

Jihlavská 20, 625 00 Brno

Tel. k objednání: 532 233 976

Genetická ambulance, Oddělené lékařské genetiky, FN Brno

Černopolní 9, 613 00 Brno

Tel. k objednání: 532 234 490

Dětské onkologické centrum, FN v Motole, Praha

Vedoucí: prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

Onkologická ambulance: MUDr. Jarmila Kruseová, Ph.D.

Jarmila.Kruseova@fnmotol.cz, tel.: 224 436 444

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Tel. k objednání: 224 436 444, e-mail: vysetreni.kdho@fnmotol.cz

Genetická ambulance, Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN v Motole

Tel. k objednání: 224 433 564, 567, denně 7–8 a 14–15 hod

Dětské onkologické centrum, FN Brno

Vedoucí: prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.

jsterb@fnbrno.cz, tel.: 532 234 755

Onkologická ambulance: prim. MUDr. Viera Bajčiová, CSc.

vbajciova@fnbrno.cz, tel.: 532 234 671

Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno

Černopolní 9, 613 00 Brno

Tel. k objednání: 532 234 605

Genetická ambulance, Oddělené lékařské genetiky, FN Brno (Černopolní 9)

Tel. k objednání: 532 234 490

Další onkologická pracoviště

Centrum klinické onkologie Přerov

MUDr. Lubomír Skopal

lubskopal@volny.cz

Poliklinika MENS

Náměstí Přerovského povstání 1, 750 02 Přerov

Tel. k objednání: 581 701 352 (sestry), 581 701 351 (lékař)

Oddělení radiační a klinické onkologie, Nemocnice Znojmo

Vedoucí: MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA

renata.neumanova@nemzn.cz

Onkologická ambulance

Oddělení radiační a klinické onkologie

MUDr. Jana Jánského 11, 669 02 Znojmo

prim. MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA

Po: 14.30–15.30 hod

St: 15.30–17.00 hod

MUDr. Jindra Čiberová:

MUDr. Jan Holoubek:

Čt: 9.00–10.00 hod

MUDr. Marie Špalková:

Pá: 8.00–9.00 hod

Tel. k objednání: 515 215 150 (sestry), 515 215 141 (primář)

Interní oddělení, SN Opava

prim. MUDr. Peter Gajdoš

Vedoucí lékařka onkologická ambulance SN Opava:

MUDr. Margita Nováčiková

Mnovacikova@seznam.cz, tel.: 553 766 552

Lékař onkologické ambulance: MUDr. Petr Štěpánek

Olomoucká 86, 746 01 Opava

p.stepanek@atlas.cz, tel.: 553 766 551

Tel. k objednání: 553 766 550 – ošetřovna

(požadováno doporučení praktického lékaře ke sledování a výsledek genetického testování)

Seznam všech onkologických pracovišť: www.onconet.cz/index.php?s=koc&f=komplexni-onkologicka-centra

Seznam genetických pracovišť: http://www.slg.cz/pracoviste/klinicka-genetika/


Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo Supplementum 1

2016 Číslo Supplementum 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se