Klinická onkologie - Číslo Supplementum 1/2016

Editorial

3
Editorial

SEZNAM ONKOLOGICKÝCH PRACOVIŠŤ A ONKOLOGŮ ZAJIŠŤUJÍCÍCH PREVENCI

6
Seznam onkologických pracovišť a onkologů zajišťujících prevenci pro osoby (i zdravé) s dědičným rizikem nádorů
Seznam genetických ambulancí při KOC

Přehled

9
Doporučení rozšíření indikačních kriterií ke genetickému testování mutací v genech BRCA1 a BRCA2 u hereditárního syndromu nádorů prsu a ovarií

L. Foretová, E. Macháčková, M. Palacova, M. Navratilova, M. Svoboda, K. Petrakova

14
Syndrom hereditárního karcinomu prsu a ovarií

K. Petrakova, M. Palacova, M. Schneiderová, M. Standara

22
Gynekologická prevence a gynekologické aspekty péče u nosiček mutací genů BRCA1 a BRCA2

M. Zikán

55
Genetika tumorigenézy nádorov kolorekta (možnosti testovania a screeningovej predikcie dedičnej formy ochorenia –  Lynchovho syndrómu)

I. Mľkvá

62
Syndromy predisponující k nádorům v dětském věku –  zkušenosti Kliniky dětské onkologie FN Brno

V. Bajčiová

71
Genetické syndromy predisponující k dětským nádorům centrálního nervového systému

V. Krutílková

78
Hepatoblastom, etiologie, kazuistiky

A. Puchmajerová, A. Křepelová, J. Indráková, R. Sítková, I. Balaščak, J. Kruseová, K. Švojgr, R. Kodet, M. Kynčl, A. Vícha, M. Macek Jr.


Původní práce

31
PALB2 jako další kandidátní gen pro genetické testování u pa­cientů s hereditárním karcinomem prsu v České republice

M. Janatová, M. Borecká, J. Soukupová, P. Kleiblová, J. Stříbrná, M. Vočka, P. Zemánková, A. Panczak, K. Veselá, P. Souček, L. Foretová, Z. Kleibl

35
Retrospektivní NGS studie u vysoce rizikových pa­cientů s hereditární predispozicí k nádorovému onemocnění v Masarykově onkologickém ústavu

E. Macháčková, J. Hazova, E. Sťahlová Hrabincová, P. Vašíčková, M. Navratilova, M. Svoboda, L. Foretová

46
CZECANCA: CZEch CAncer paNel for Clinical Application –  návrh a příprava cíleného sekvenačního panelu pro identifikaci nádorové predispozice u rizikových osob v České republice

J. Soukupová, P. Zemánková, P. Kleiblová, M. Janatová, Z. Kleibl


Kazuistika

83
Identifikace rodiny s nosičstvím germinální delece genu SUFU na podkladě dia­gnózy desmoplastického meduloblastomu u batolete

J. Šoukalová, K. Vejmělková, T. Cermanová, K. Kašíková, A. Mikulášová, H. Janyšková, K. Melichárková, Z. Pavelka, M. Ježová, Š. Pospíšilová, P. Kuglík, I. Valášková, R. Gaillyová, J. Štěrba, K. Zitterbart

89
Fanconiho anémie, komplementační skupina D1 v důsledku bialelické mutace genu BRCA2 –  kazuistika

A. Puchmajerová, K. Švojgr, D. Novotná, E. Macháčková, D. Sumerauer, P. Smíšek, R. Kodet, M. Kynčl, A. Křepelová, L. Foretová


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×