Editorial


Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2014; 27(2): 81
Kategorie: Editorial

Vážení čtenáři,

těší nás, že jste si opět otevřeli Klinickou onkologii, časopis, který již 27 let zveřejňuje odborné články s onkologickou problematikou, a to především od českých a slovenských autorů. Naše průzkumy a analýzy ukazují, že Klinická onkologie stále patří k nejčtenějším a nejoblíbenějším domácím odborným časopisům mezi českými a slovenskými onkology a radioterapeuty. V roce 2013 již podruhé v historii časopisu přesáhl počet publikovaných příspěvků číslo 100 a celkový rozsah stran činil přes 500, a to i přesto, že ve srovnání s rokem 2012 vyšlo o jedno supplementum méně! Se zvyšujícím se počtem publikovaných příspěvků přitom neklesá jejich kvalita, ba naopak, jak dokazuje rostoucí index SJR (SCImago Journal Rank), generovaný bibliografickou databází Scopus, který reflektuje kvalitu a reputaci daného odborného periodika. Z poslední hodnoty indexu publikované v dubnu 2014 je zřejmé, že Klinická onkologie si v tomto měřítku kvality stojí lépe než Časopis lékařů českých, Rozhledy v chirurgii nebo Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie a Česká gynekologie. Časopisy, jako jsou Onkologie, Postgraduální medicína nebo Farmakoterapie, v uvedené renomované databázi Scopus nejsou indexovány buď vůbec, nebo tak krátce, že jejich index SJR nebyl dosud stanoven. Každoročně vám v tomto úvodníku přinášíme také informace o návštěvnosti internetových stránek časopisu na serveru www.linkos.cza o počtu stažených článků. V roce 2013 si celkem 45 327 návštěvníků zobrazilo publikované články a 3 908 si článek z internetových stránek stáhlo v souboru pdf. Poslední uvedený údaj přitom nezahrnuje poslední číslo časopisu, neboť plné texty článků jsou k dispozici až s dvouměsíčním odstupem.

Klinická onkologie je oficiálním časopisem jak České onkologické společnosti ČLS JEP, tak Slovenskej onkologickej spoločnosti. Od autorů ze Slovenska bylo v roce 2013 publikováno celkem 8 příspěvků. Stejně tak jsme si již zvykli, že od zařazení časopisu do renomované světové bibliografické databáze MEDLINE/ PubMed narůstá i počet publikací od autorských týmů ze zahraničí mimo Slovensko. Časopis Klinická onkologie již druhým rokem uděluje ceny za nejlepší publikace. Ceny za nejlepší původní práci, přehledovou práci a kazuistiku v roce 2013 budou vyhlášeny a předány na Brněnských onkologických dnech.

Hlavní prioritou redakční rady je udržení vysoké kvality časopisu. Pro rok 2014 jsme si jako hlavní cíl stanovili propojení elektronických souborů článků (pdf) s databází PubMed, odčehož si slibujeme další zvýšení citovanosti publikací z Klinické onkologii. V roce 2015 bychom pak rádi požádali o evaluaci časopisu za účelem získání Impact Factoru (IF). V této věci však musíme apelovat hlavně na vás, čtenáře a potenciální autory odborných článků zasílaných do zahraničních časopisů. Citujte publikace z Klinické onkologie ve svých zahraničních pracích, neboť jen tak se nám může náš záměr s IF podařit. Minimálně lze v každé vaší zahraniční publikaci citovat články z Klinické onkologie o epidemiologii nádorů v České republice a na Slovensku. Vybírat však lze z mnohem širšího počtu kvalitních příspěvků. Články publikované v časopisu Klinická onkologie můžete vyhledávat přímo v databázi PubMed zadáním zkratky časopisu Klin Onkol.


* V roce 2012 byla publikována dvě samostatná supplementa, v roce 2013 jedno. ^^ Index generovaný bibliografickou databází Scopus. Jedná se o index reflektující kvalitu a reputaci daného odborného periodika.

Opět musíme připomenout, že kvalita se neudržuje snadno, stojí mnoho práce a finančních prostředků, a proto velmi děkujeme všem našim sponzorům a inzerentům, kteří nás podporují. Jmenovitě chceme poděkovat společnosti NOVARTIS, která je od roku 2012 generálním sponzorem časopisu Klinická onkologie. Nebýt sponzorů a inzerentů, časopis by nevycházel v tištěné podobě a v takovém rozsahu vůbec, nebýt generálního sponzora, časopis by nemohl být zdarma distribuován členům České onkologické společnosti ČLS JEP. Poděkování patří i našemu nakladateli, společnosti Ambit Media, a všem aktivním členům redakční rady.

Pevně věříme, že rok 2014 bude úspěšným rokem nejenom pro časopis Klinická onkologie, ale i pro všechny jeho čtenáře a společnosti, které ho podporují!

Za redakční radu Klinické onkologie

doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.

vedoucí redaktor

doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

výkonný redaktor


Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 2

2014 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se