Zajímavé případy z nutriční péče v onkologii


Autoři: M. Šachlová 1,2;  V. Maňásek 1,3;  M. Tomíška 1,4;  P. Holečková 1,5;  G. Pazdrová 1,6;  L. Krčmová 1,7;  P. Beneš 1,8
Působiště autorů: Pracovní skupina nutriční péče v onkologii 1;  Gastroenterologické oddělení, Masarykův onkologický ústav, Brno 2;  Komplexní onkologické centrum, Nemocnice Nový Jičín, a. s. 3;  Interní onkologická a hematologická klinika LF MU a FN Brno 4;  Ústav radiační onkologie, Nemocnice Na Bulovce, Praha 5;  Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze 6;  Úsek léčebné výživy, Masarykův onkologický ústav, Brno 7;  Interní oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha 8
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2013; 26(4): 295
Kategorie: Aktuality v onkologiiKazuistika č. 2

Sedmašedesátiletý dosud zdravý muž byl vyšetřován pro hubnutí a tlaky v epigastriu. Jedl asi polovinu dřívější porce, za tři měsíce zhubl z 67 na 60 kg, cítil se unavený. V důsledku toho celkem očekávaně poklesl BMI na 19,6 kg/m2, poklesly i hladiny krevních proteinů. Endoskopicky byl prokázán nízce diferencovaný adenokarcinom žaludku, bez průkazu generalizace a byl indikován k totální gastrektomii. Operaci samotnou absolvoval bez komplikací.

V pooperačním období byl problém s realimentací a posléze došlo k nutnosti resutury dehiscentní rány. Naneště­stíse po reoperaci stav zkomplikoval pneumonií, která ale zareagovala dobře na ATB léčbu a pacient byl propuštěn. Plánovaná adjuvantní chemoterapie byla ovšem odložena s ohledem na hmotnost 55 kg a obtíže s perorálním příjmem stravy po gastrektomii.

Nutričně‑metabolický pohled

Ačkoli je příběh vzat z reálné praxe, odporoval použitý postup veškerým platným nutričním doporučením:

  1. Pacient splňoval kritéria těžké malnu­trice (úbytek váhy nad 10 % v třech měsících, BMI nad 65 let pod 22 kg/ m2, klinické i laboratorní známky podvýživy, malý perorální příjem). Byl plánován velký resekční výkon (totální gast­rektomie), který nebyl urgentní. Riziko pooperačních infekčních i ranných komplikací bylo tedy vysoké. Pacient měl být připraven alespoň 7denní nutriční přípravou, což bylo možno zajistit ambulantním vysokoproteinovým sippingem.
  2. Velká resekce a vysoký stupeň podvýživy splňovaly i kritéria pro použití ambulantního imunonutričního sippingu.
  3. Pacient s těžkou podvýživou a totální gastrektomií je plně indikován k pooperačnímu zavedení nazojejunální sondy k pooperační výživě.

Návrh řešení

  1. Při indikaci k operaci doporučit sipping 2 balení vysokoproteinového doplňku až do výkonu (cca 2 × 20 g bílkovin a 2 × 300 kcal). Podle ochoty pacienta k vyššímu doplatku doporučit jako lepší alternativu p.o. imunonutrici (2– 3 balení/ den, 5– 7 dní předoperačně).
  2. Peroperačně zavést tenkou nazojejunální sondu s časnou enterální výživou běžným polymerním preparátem s vlákninou a sondovou doplňkovou výživu ponechat do plného zhojení ran a obnovení plného p.o. příjmu.
  3. V situaci, jíž výše uvedená kazuistika končí, je řešením rovněž endoskopické zavedení tenké nazojejunální sondy a doplňková kontinuální enterální výživa v ambulantním režimu do stavu, který dovolí chemoterapii.

Doporučujeme ke stažení z internetu

ESPEN guidelines pro enterální výživu v chirurgii: http://espen.info/documents/ENSurgery.pdf

Seznam nutričních ambulancí s kontakty: http://www.skvimp.cz/?action=changecategory&value=34

MUDr. Milana Šachlová, Ph.D., CSc.

Gastroenterologické oddělení

Masarykův onkologický ústav

Žlutý kopec 7

656 53 Brno

e-mail: sachlova@mou.cz


Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 4

2013 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×