Seznam onkologických pracovišť a onkologů zajišťujících prevence pro osoby (i zdravé) s dědičným rizikem nádorů


Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2012; 25(Supplementum): 7-9

Komplexní onkologická centra

Komplexní onkologické centrum FN HK a Radiologické centrum společnosti Multiscan, s.r.o.

Vedoucí: prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.
Klinická onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové
Onkologická ambulance: prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D., petera@fnhk.cz, tel.: 495 832 176.
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Tel. k objednání: 495 833 175.

Oddělení radiační a klinické onkologie

Onkologická ambulance: doc. MUDr. J. Vaňásek, CSc., vanasek@nem.pce.cz, tel.: 466 016 401.
Multiscan, radiologické centrum Pardubice
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
Tel. k objednání: 466 016 414.

Komplexní onkologické centrum, KN Liberec

Vedoucí: MUDr. Jiří Bartoš jiri.bartos@nemlib.cz, tel.: 485 312 639.
Onkologická ambulance: MUDr. Lucie Barsová lucie.barsova@nemlib.cz.
Oddělení klinické onkologie
Husova 10, 460 63 Liberec
Tel. k objednání: 485 312 909, 485 312 267.

Komplexní onkologické centrum, FN Ostrava

Vedoucí: MUDr. David Feltl, Ph.D., david.feltl@fno.cz, tel.: 597 373 493.
Onkologická ambulance: MUDr. Pavlína Plevová Ph.D., pavlina.plevova@fnspo.cz , tel.: 59 737 2212.
Oddělení lékařské genetiky, FN Ostrava
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Tel. k objednání: 597 372 212.
Onkologická ambulance: MUDr. Zlatuše Bravencová, bravencova@email.cz, tel.: 597 373 492.
Onkologická klinika FN Ostrava
Tel. k objednání: sestry 597 374 327, lékař 597 373 492 (pondělí až pátek 8.00–15.00 hod).

Komplexní onkologické centrum Nemocnice Na Bulovce, VFN a Thomayerovy nemocnice, Praha

Vedoucí: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc., jitka.abrahamova@ftn.cz, tel.: 261 083 492.
Onkologická ambulance: MUDr. Martina Zimovjanová, Ph.D., zimov@seznam.cz, tel.: 723 839 556.
Karlovo náměstí 32, 128 08 Praha
Tel. k objednání: 224 966 768.
Ambulance poliklinika 2. patro Budova B, každý pátek 8–13 hod.
Thomayerova nemocnice
Onkologická ambulance: MUDr. Petra Kubánková, petra.kubankova@ftn.cz, tel.: 261 083 514.
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4-Krč
Tel. k objednání: 261 083 514.

Komplexní onkologické centrum FN Motol

Vedoucí: MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, jana.prausova@fnmotol.cz, tel.: 224 434 720.
Onkologická ambulance: MUDr. Vlastimila Čmejlová, vlastimila.cmejlova@fnmotol.cz, tel.: 224 434 761.
Radioterapeuticko-onkologické oddělení, FN Motol
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Tel. k objednání: tel. 224 434 760, 761.

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie FN Motol, Centrum pro tyreoidální onkologii

Vedoucí a ambulance: doc. MUDr. Petr Vlček, CSc., petr.vlcek@fnmotol.cz, tel.: 224 434 600.
V Úvalu 84, 15006 Praha 5
Tel. k objednání: 224 434 602.

FN Královské Vinohrady Praha

Radioterapeutická a onkologická klinika
Vedoucí: doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D., kubecova@fnkv.cz, tel.: 267 162 333.
Onkologická ambulance: MUDr. Marie Bendová, CSc., Bendova.Marie@seznam.cz, tel.: 267 163 020.<
Radioterapeutická a onkologická klinika, FNKV Praha
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
Tel. k objednání: 267 163 020, 267 163 293, 267 162 815.

Komplexní onkologické centrum, Nemocnice Nový Jičín, a. s.

Vedoucí: doc. MUDr. Renáta Soumarová, Ph.D., tel.: 556 794 180.
Ambulance: MUDr. Kateřina Kyselová, katerina.kyselova@onkologickecentrum.cz, tel.: 606 658 637.
Poliklinika Agel
Revoluční 2214/35, 741 01 Nový Jičín
Tel. k objednání: 556 416 142 (602 632 736).

Komplexní onkologické centrum KN T. Bati, a. s., Zlín

Vedoucí: MUDr. Milan Kohoutek, kohoutek@bnzlin.cz, tel.: 577 552 344.
Onkologická ambulance: MUDr. Pavel Veselý, Ph.D., pavel.vesely@bnzlin.cz, tel.: 577 552 812.
Onkologické centrum, KNTB, a. s., Zlín
Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
Tel. k objednání: 577 552 812.

Komplexní onkologické centrum Nemocnice Jihlava

Vedoucí: MUDr. Lubomír Slavíček, slavicekl@nemji.cz, tel.: 567 157 151, 731 628 882.
Onkologická ambulance: MUDr. Zuzana Vaculínová, zuzana.vaculinova@gmail.com, tel.: 567 157 377.
Onkologické oddělení, Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
Tel. k objednání: 567 157 377.

Komplexní onkologické centrum FN Plzeň

Vedoucí: doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., finek@fnplzen.cz, tel.: 377 105 500.
Onkologická ambulance: doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., finek@fnplzen.cz; doc. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D., holubec@fnplzen.cz
RTO FN Plzeň
E. Beneše 13, 305 99 Plzeň
Tel. k objednání: 377 105 514, 377 105 511.

Komplexní onkologické centrum Nemocnice České Budějovice, a. s.

Vedoucí: MUDr. Václav Janovský
Onkologická ambulance: MUDr. Ivona Mrázová, mrazova@nemcb.cz, tel.: 387 875 114; MUDr. Petr Vítek, vitek@nemcb.cz, tel.: 387 875 114.
Onkologické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a. s.
B. Němcové 585/54, 370 87 České Budějovice<
Tel. k objednání: 387 875 114.

Komplexní onkologické centrum MN v Ústí nad Labem, o. z.

Vedoucí: MUDr. Milan Lysý, milan.lysy@kzcr.eu, tel.: 475 683 260.
Onkologická ambulance: MUDr. Denisa Musilová, denisa.musilova@mnul.cz, tel.: 475 683 281.
Krajská zdravotní, a. s., Masarykova nemocnice, o. z. – KOC – RTO MN
V Podhájí 21, 401 13 Ústí nad Labem
Tel. k objednání: 477 113 281 nebo klapka 3291.

Komplexní onkologické centrum FN Olomouc

Vedoucí a onkologická ambulance: prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D., bohuslav.melichar@fnol.cz, tel.: 588 444 288.
Onkologická klinika FN Olomouc
I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Tel. k objednání: 588 444 295.

Komplexní onkologické centrum Brno, MOÚ, FN u Svaté Anny, FN Brno

Vedoucí: prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
Onkologická ambulance: MUDr. Katarína Petráková, petrakova@mou.cz, tel.: 543 134 000; MUDr. Markéta Palácová, palacova@mou.cz, tel.: 543 136 812; MUDr. Marta Krásenská, krasenska@mou.cz, tel.: 543 13 6111.
Klinika komplexní onkologické péče, MOU
Žlutý kopec 7, 656 53 Brno.
Tel. k objednání: 543 136 911.
Onkologická ambulance: MUDr. Anna Ondračková, ondrackova@mou.cz, tel.: 541 552 372, 541 552 476.
Ambulance obecné onkologie, MOU
Poliklinika Zahradníkova 2/8, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Tel. k objednání: 541 552 476.
Onkologická ambulance: MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., msvoboda@mou.cz, tel.: 543 136 902.
MOU, Brno a Onkologická ambulance FN u Svaté Anny
Pekařská 53, 656 91 Brno
Tel. k objednání: 543 136 911.
Onkologická ambulance: MUDr. Dagmar Brančíková, dagmar.brancikova@fnbrno.cz, tel.: 532 232 384.
Interní hematoonkologická klinika
Onkologická ambulance pro solidní nádory, FN Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno
Tel. k objednání: 532 233 976.

Dětské onkologické centrum FN Motol

Vedoucí: prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.
Onkologická ambulance: MUDr. Jarmila Kruseová, Jarmila.Kruseova@fnmotol.cz, tel.: 224 436 444.
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Tel. k objednání: 224 436 444.

Dětské onkologické centrum FN Brno

Vedoucí: prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., jsterb@fnbrno.cz, tel.: 532 234 755.
Onkologická ambulance: prim. MUDr. Viera Bajčiová, CSc., vbajciova@fnbrno.cz, tel.: 532 234 270.
Černopolní 9, 625 00 Brno
Tel. k objednání: 532 234 605.

Další onkologická pracoviště

Avicennus, s. r. o.

doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D., onkologie@seznam.cz.
Boleslavská 425, 288 02 Nymburk
Tel. k objednání: 325 505 222.

Centrum klinické onkologie Přerov

MUDr. Lubomír Skopal, lubskopal@volny.cz, tel.: 581 701 351.
Poliklinika MENS
Náměstí Přerovského povstání 1, 750 02 Přerov
Tel. k objednání: 581 701 352 (sestry), 581 701 351 (lékař).

Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo

Vedoucí: MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA, renata.neumanova@nemzn.cz, tel.: 515 215 141.
Lékaři Onkologické ambulance: MUDr. Jindra Čiberová, MUDr. Jan Holoubek, MUDr. Marie Špalková.
MUDr. Jana Jánského 11, 669 02 Znojmo
Tel. k objednání: 515 215 150 (sestry), 515 215 141 (primář).

Interní oddělení SN Opava

prim. MUDr. Tomáš Mareth
Vedoucí lékařka onkol. ambulance SN Opava: MUDr. Margita Nováčiková, Mnovacikova@seznam.cz, tel.: 553 766 552.
Lékař onkologické ambulance: MUDr. Petr Štěpánek, p.stepanek@atlas.cz, tel.: 553 766 551.
Olomoucká 86, 746 01 Opava
Tel. k objednání: 553 766 550 (požadováno doporučení praktického lékaře ke sledování a výsledek genetického testování).

Seznam všech onkologických pracovišť: www.onconet.cz/index.php?s=koc&f=komplexni-onkologicka-centra


Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo Supplementum

2012 Číslo Supplementum

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se