Seznam onkologických pracovišť a onkologů zajišťujících prevence pro osoby (i zdravé) s dědičným rizikem nádorů


Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2012; 25(Supplementum): 7-9

Komplexní onkologická centra

Komplexní onkologické centrum FN HK a Radiologické centrum společnosti Multiscan, s.r.o.

Vedoucí: prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.
Klinická onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové
Onkologická ambulance: prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D., petera@fnhk.cz, tel.: 495 832 176.
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Tel. k objednání: 495 833 175.

Oddělení radiační a klinické onkologie

Onkologická ambulance: doc. MUDr. J. Vaňásek, CSc., vanasek@nem.pce.cz, tel.: 466 016 401.
Multiscan, radiologické centrum Pardubice
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
Tel. k objednání: 466 016 414.

Komplexní onkologické centrum, KN Liberec

Vedoucí: MUDr. Jiří Bartoš jiri.bartos@nemlib.cz, tel.: 485 312 639.
Onkologická ambulance: MUDr. Lucie Barsová lucie.barsova@nemlib.cz.
Oddělení klinické onkologie
Husova 10, 460 63 Liberec
Tel. k objednání: 485 312 909, 485 312 267.

Komplexní onkologické centrum, FN Ostrava

Vedoucí: MUDr. David Feltl, Ph.D., david.feltl@fno.cz, tel.: 597 373 493.
Onkologická ambulance: MUDr. Pavlína Plevová Ph.D., pavlina.plevova@fnspo.cz , tel.: 59 737 2212.
Oddělení lékařské genetiky, FN Ostrava
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Tel. k objednání: 597 372 212.
Onkologická ambulance: MUDr. Zlatuše Bravencová, bravencova@email.cz, tel.: 597 373 492.
Onkologická klinika FN Ostrava
Tel. k objednání: sestry 597 374 327, lékař 597 373 492 (pondělí až pátek 8.00–15.00 hod).

Komplexní onkologické centrum Nemocnice Na Bulovce, VFN a Thomayerovy nemocnice, Praha

Vedoucí: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc., jitka.abrahamova@ftn.cz, tel.: 261 083 492.
Onkologická ambulance: MUDr. Martina Zimovjanová, Ph.D., zimov@seznam.cz, tel.: 723 839 556.
Karlovo náměstí 32, 128 08 Praha
Tel. k objednání: 224 966 768.
Ambulance poliklinika 2. patro Budova B, každý pátek 8–13 hod.
Thomayerova nemocnice
Onkologická ambulance: MUDr. Petra Kubánková, petra.kubankova@ftn.cz, tel.: 261 083 514.
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4-Krč
Tel. k objednání: 261 083 514.

Komplexní onkologické centrum FN Motol

Vedoucí: MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, jana.prausova@fnmotol.cz, tel.: 224 434 720.
Onkologická ambulance: MUDr. Vlastimila Čmejlová, vlastimila.cmejlova@fnmotol.cz, tel.: 224 434 761.
Radioterapeuticko-onkologické oddělení, FN Motol
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Tel. k objednání: tel. 224 434 760, 761.

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie FN Motol, Centrum pro tyreoidální onkologii

Vedoucí a ambulance: doc. MUDr. Petr Vlček, CSc., petr.vlcek@fnmotol.cz, tel.: 224 434 600.
V Úvalu 84, 15006 Praha 5
Tel. k objednání: 224 434 602.

FN Královské Vinohrady Praha

Radioterapeutická a onkologická klinika
Vedoucí: doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D., kubecova@fnkv.cz, tel.: 267 162 333.
Onkologická ambulance: MUDr. Marie Bendová, CSc., Bendova.Marie@seznam.cz, tel.: 267 163 020.<
Radioterapeutická a onkologická klinika, FNKV Praha
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
Tel. k objednání: 267 163 020, 267 163 293, 267 162 815.

Komplexní onkologické centrum, Nemocnice Nový Jičín, a. s.

Vedoucí: doc. MUDr. Renáta Soumarová, Ph.D., tel.: 556 794 180.
Ambulance: MUDr. Kateřina Kyselová, katerina.kyselova@onkologickecentrum.cz, tel.: 606 658 637.
Poliklinika Agel
Revoluční 2214/35, 741 01 Nový Jičín
Tel. k objednání: 556 416 142 (602 632 736).

Komplexní onkologické centrum KN T. Bati, a. s., Zlín

Vedoucí: MUDr. Milan Kohoutek, kohoutek@bnzlin.cz, tel.: 577 552 344.
Onkologická ambulance: MUDr. Pavel Veselý, Ph.D., pavel.vesely@bnzlin.cz, tel.: 577 552 812.
Onkologické centrum, KNTB, a. s., Zlín
Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
Tel. k objednání: 577 552 812.

Komplexní onkologické centrum Nemocnice Jihlava

Vedoucí: MUDr. Lubomír Slavíček, slavicekl@nemji.cz, tel.: 567 157 151, 731 628 882.
Onkologická ambulance: MUDr. Zuzana Vaculínová, zuzana.vaculinova@gmail.com, tel.: 567 157 377.
Onkologické oddělení, Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
Tel. k objednání: 567 157 377.

Komplexní onkologické centrum FN Plzeň

Vedoucí: doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., finek@fnplzen.cz, tel.: 377 105 500.
Onkologická ambulance: doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., finek@fnplzen.cz; doc. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D., holubec@fnplzen.cz
RTO FN Plzeň
E. Beneše 13, 305 99 Plzeň
Tel. k objednání: 377 105 514, 377 105 511.

Komplexní onkologické centrum Nemocnice České Budějovice, a. s.

Vedoucí: MUDr. Václav Janovský
Onkologická ambulance: MUDr. Ivona Mrázová, mrazova@nemcb.cz, tel.: 387 875 114; MUDr. Petr Vítek, vitek@nemcb.cz, tel.: 387 875 114.
Onkologické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a. s.
B. Němcové 585/54, 370 87 České Budějovice<
Tel. k objednání: 387 875 114.

Komplexní onkologické centrum MN v Ústí nad Labem, o. z.

Vedoucí: MUDr. Milan Lysý, milan.lysy@kzcr.eu, tel.: 475 683 260.
Onkologická ambulance: MUDr. Denisa Musilová, denisa.musilova@mnul.cz, tel.: 475 683 281.
Krajská zdravotní, a. s., Masarykova nemocnice, o. z. – KOC – RTO MN
V Podhájí 21, 401 13 Ústí nad Labem
Tel. k objednání: 477 113 281 nebo klapka 3291.

Komplexní onkologické centrum FN Olomouc

Vedoucí a onkologická ambulance: prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D., bohuslav.melichar@fnol.cz, tel.: 588 444 288.
Onkologická klinika FN Olomouc
I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Tel. k objednání: 588 444 295.

Komplexní onkologické centrum Brno, MOÚ, FN u Svaté Anny, FN Brno

Vedoucí: prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
Onkologická ambulance: MUDr. Katarína Petráková, petrakova@mou.cz, tel.: 543 134 000; MUDr. Markéta Palácová, palacova@mou.cz, tel.: 543 136 812; MUDr. Marta Krásenská, krasenska@mou.cz, tel.: 543 13 6111.
Klinika komplexní onkologické péče, MOU
Žlutý kopec 7, 656 53 Brno.
Tel. k objednání: 543 136 911.
Onkologická ambulance: MUDr. Anna Ondračková, ondrackova@mou.cz, tel.: 541 552 372, 541 552 476.
Ambulance obecné onkologie, MOU
Poliklinika Zahradníkova 2/8, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Tel. k objednání: 541 552 476.
Onkologická ambulance: MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., msvoboda@mou.cz, tel.: 543 136 902.
MOU, Brno a Onkologická ambulance FN u Svaté Anny
Pekařská 53, 656 91 Brno
Tel. k objednání: 543 136 911.
Onkologická ambulance: MUDr. Dagmar Brančíková, dagmar.brancikova@fnbrno.cz, tel.: 532 232 384.
Interní hematoonkologická klinika
Onkologická ambulance pro solidní nádory, FN Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno
Tel. k objednání: 532 233 976.

Dětské onkologické centrum FN Motol

Vedoucí: prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.
Onkologická ambulance: MUDr. Jarmila Kruseová, Jarmila.Kruseova@fnmotol.cz, tel.: 224 436 444.
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Tel. k objednání: 224 436 444.

Dětské onkologické centrum FN Brno

Vedoucí: prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., jsterb@fnbrno.cz, tel.: 532 234 755.
Onkologická ambulance: prim. MUDr. Viera Bajčiová, CSc., vbajciova@fnbrno.cz, tel.: 532 234 270.
Černopolní 9, 625 00 Brno
Tel. k objednání: 532 234 605.

Další onkologická pracoviště

Avicennus, s. r. o.

doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D., onkologie@seznam.cz.
Boleslavská 425, 288 02 Nymburk
Tel. k objednání: 325 505 222.

Centrum klinické onkologie Přerov

MUDr. Lubomír Skopal, lubskopal@volny.cz, tel.: 581 701 351.
Poliklinika MENS
Náměstí Přerovského povstání 1, 750 02 Přerov
Tel. k objednání: 581 701 352 (sestry), 581 701 351 (lékař).

Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo

Vedoucí: MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA, renata.neumanova@nemzn.cz, tel.: 515 215 141.
Lékaři Onkologické ambulance: MUDr. Jindra Čiberová, MUDr. Jan Holoubek, MUDr. Marie Špalková.
MUDr. Jana Jánského 11, 669 02 Znojmo
Tel. k objednání: 515 215 150 (sestry), 515 215 141 (primář).

Interní oddělení SN Opava

prim. MUDr. Tomáš Mareth
Vedoucí lékařka onkol. ambulance SN Opava: MUDr. Margita Nováčiková, Mnovacikova@seznam.cz, tel.: 553 766 552.
Lékař onkologické ambulance: MUDr. Petr Štěpánek, p.stepanek@atlas.cz, tel.: 553 766 551.
Olomoucká 86, 746 01 Opava
Tel. k objednání: 553 766 550 (požadováno doporučení praktického lékaře ke sledování a výsledek genetického testování).

Seznam všech onkologických pracovišť: www.onconet.cz/index.php?s=koc&f=komplexni-onkologicka-centra


Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo Supplementum

2012 Číslo Supplementum

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se