Pozitronová emisní tomografie a klinické prediktory přežití u primárních extragonadálních germinálních nádorů


Autoři: T. Büchler 1;  P. Dusek 2;  A. Brisuda 2;  K. Simonova 3;  P. Fencl 3;  J. Jarkovský 4;  M. Babjuk 2;  J. Abrahámová 1
Působiště autorů: Department of Oncology, Thomayer University Hospital and 1 Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic 1;  Department of Urology, 2 Faculty of Medicine, Charles University, and Motol University Hospital, Prague, Czech Republic 2;  Departments of Nuclear Medicine and PET Centre, Na Homolce Hospital, Prague, Czech Republic 3;  Institutes of Biostatistics and Analyses, Masaryk University, Brno, Czech Republic 4
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2012; 25(3): 178-183
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východiska:
Primární extragonadální germinální nádory (EGT) jsou vzácným nádorem a tvoří přibližně 2–4 % všech germinálních nádorů dospělých mužů. Jejich prognóza je ve srovnání s primárně testikulárními germinálními nádory kvůli relativní chemorezistenci a zpravidla pokročilému stadiu v době diagnózy horší. Cílem naší studie bylo zhodnotit roli pozitronové emisní tomografie s fluorodeoxyglukózou (FDG-PET) jako prognostického faktoru u nemocných s EGT.

Pacienti a metody:
Retrospektivně jsme analyzovali soubor 36 mužů s primárně mediastinálním nebo retroperitoneálním germinálním nádorem. Pacienti byli léčeni v letech 1994–2010. Pro stanovení diagnózy EGT jsme vyžadovali negativní nález sonografického vyšetření varlat a/nebo negativní testikulární biopsii. Všichni nemocní byli léčeni chemoterapií na bázi platiny a resekovatelná reziduální ložiska byla odstraněna operačně.

Výsledky:
Jednoleté celkové přežití (OS) dosáhlo 81 % (95% interval spolehlivosti [CI]: 68–94 %) a tříleté OS 55 % (CI: 38–71 %). Žádný z pacientů, kteří měli pozitivní nález na FDG-PET vyšetření po 1. linii chemoterapie, nepřežil tři roky po stanovení diagnózy. Jednoleté a tříleté OS dosáhlo 69 % a 20 % u nemocných s pozitivními markery a 90 % a 67 % u pacientů s negativními markery po chemoterapii 1. linie. Rovněž negativní výsledek FDG-PET po ukončení léčby byl významný prognostický parametr pro OS – z těchto pacientů 100 % přežilo tři roky a 89 % pět let od stanovení diagnózy.

Závěr:
Negativní výsledek FDG-PET po chemoterapii 1. linie a také po ukončení systémové terapie a resekci reziduálních nádorových ložisek výrazně korelují s dlouhodobým přežitím u nemocných s EGT.

Klíčová slova:
extragonadální – germinální – nádor – přežití – pozitronová emisní tomografie

Podpořeno grantem IGA MZ ČR G9005 (NS10420-3/2009).

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Obdrženo:
11. 11. 2011

Přijato:
4. 12. 2011


Zdroje

1. McKenney JK, Heerema-McKenney A, Rouse RV. Extragonadal germ cell tumors: a review with emphasis on pathologic features, clinical prognostic variables, and differential diagnostic considerations. Adv Anat Pathol 2007; 14(2): 69–92.

2. Schmoll HJ. Extragonadal germ cell tumors. Ann Oncol 2002; 13 (Suppl 4): 265–272.

3. Oosterhuis JW, Stoop H, Honecker F et al. Why human extragonadal germ cell tumors occur in the midline of the body: old concepts, new perspectives. Int J Androl 2007; 30(4): 256–263.

4. Bokemeyer C, Nichols CR, Droz JP et al. Extragonadal germ cell tumors of the mediastinum and retroperitoneum: results from an international analysis. J Clin Oncol 2002; 20(7): 1864–1873.

5. Hartmann JT, Nichols CR, Droz JP et al. Prognostic va­riables for response and outcome in patients with extragonadal germ-cell tumors. Ann Oncol 2002; 13(7): 1017–1028.

6. Daugaard G, Rørth M, von der Maase H et al. Management of extragonadal germ-cell tumors and the significance of bilateral testicular biopsies. Ann Oncol 1992; 3(4): 283–289.

7. Buchler T, Freeman A, Harland S. Contralateral intratubular germ cell neoplasia in a patient with testicular cancer. Nat Clin Pract Urol 2008; 5(5): 284–288.

8. International Germ Cell Cancer Collaborative Group. International Germ Cell Consensus Classification: a prognostic factor-based staging system for metastatic germ cell cancers. J Clin Oncol 1997; 15(2): 594–603.

9. Bukowski RM, Wolf M, Kulander BG et al. Alternating combination chemotherapy in patients with extragonadal germ cell tumors. A Southwest Oncology Group study. Cancer 1993; 71(8): 2631–2638.

10. Hsu YJ, Pai L, Chen YC et al. Extragonadal germ cell tumors in Taiwan: an analysis of treatment results of 59 patients. Cancer 2002; 95(4): 766–764.

11. Goss PE, Schwertfeger L, Blackstein ME et al. Extragonadal germ cell tumors. A 14-year Toronto experience. Cancer 1994; 37(7): 1971–1979.

12. Scholz M, Zehender M, Thalmann GN et al. Extragonadal retroperitoneal germ cell tumor: evidence of origin in the testis. Ann Oncol 2002; 13(1): 121–124.

13. Kumano M, Miyake H, Hara I et al. First-line high-dose chemotherapy combined with peripheral blood stem cell transplantation for patients with advanced extragonadal germ cell tumors. Int J Urol 2007; 14(4): 336–338.

14. De Giorgi U, Demirer T, Wandt H et al. Second-line high-dose chemotherapy in patients with mediastinal and retroperitoneal primary non-seminomatous germ cell tumors: the EBMT experience. Ann Oncol 2005; 16(1): 146–151.

15. De Santis M, Pont J. The role of positron emission tomography in germ cell cancer. World J Urol 2004; 22(1): 41–46.

16. Karapetis CS, Strickland AH, Yip D et al. Use of fluorodeoxyglucose positron emission tomography scans in patients with advanced germ cell tumor following chemotherapy: single-centre experience with long-term follow up. Intern Med J 2003; 33(9–10): 427–435.

17. Hain SF. Positron emission tomography in uro-oncology. Cancer Imaging 2005; 5(1): 1–7.

18. Bokemeyer C, Kollmannsberger C, Oechsle K et al. Early prediction of treatment response to high-dose salvage chemotherapy in patients with relapsed germ cell cancer using [(18)F]FDG PET. Br J Cancer 2002; 86(4): 506–511.

19. Oechsle K, Hartmann M, Brenner W et al. [18F]Fluoro­deoxyglucose positron emission tomography in nonseminomatous germ cell tumors after chemotherapy: the German multicenter positron emission tomography study group. J Clin Oncol 2008; 26(36): 5930–5935.

20. Buchler T, Simonova K, Fencl P et al. Clinical outcomes of patients wtih nonseminomatous germ cell tumours and negative postchemotherapy positron emission tomo­graphy. Cancer Invest 2012. Epub ahead of print.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 3

2012 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se