Klinická onkologie - Číslo 3/2012

Editorial

155
Editorial

R. Hájek


Přehledy

162
Nové a klinicky využívané onkomarkery karcinómu močového mechúra

M. Bilecová-Rabajdová, J. Varga, P. Urban, A. Ostró, M. Pilátová, M. Mareková

166
Výhody jednotlivých zobrazovacích metod pro diagnostiku a sledování aktivity mnohočetného myelomu

J. Vanicek, P. Szturz, Z. Rehak, B. Kianicka, M. Bulik

173
Reprodukční funkce u onkologických pacientek

J. Záhumenský, P. Feldmár, E. Kučera, J. Zmrhal, O. Gojiš, T. Kosová, M. Bendová, D. Stejskal


Původní práce

178
Pozitronová emisní tomografie a klinické prediktory přežití u primárních extragonadálních germinálních nádorů

T. Büchler, P. Dusek, A. Brisuda, K. Simonova, P. Fencl, J. Jarkovský, M. Babjuk, J. Abrahámová

184
Genetické pozadí ototoxicity cisplatiny

M. Jurajda, T. Talach, R. Kostřica, R. Lakomý, I. Kocák, M. Cvanová

188
Triple-negativní karcinom prsu: analýza souboru pacientek diagnostikovaných a/nebo léčených v Masarykově onkologickém ústavu v letech 2004 až 2009

M. Svoboda, J. Navrátil, P. Fabian, M. Palacova, J. Gombošová, L. Slámová, D. Princ, B. Syptáková, A. Kudláček, O. Bílek, P. Pospíšil, T. Kazda, P. Grell, A. Poprach, I. Selingerová, R. Nenutil, J. Juráček, R. Héžová, O. Slabý, R. Vyzula

199
Faktor stimulující kolonie granulocytů (G-CSF) zrychluje hojení vlhké deskvamace kůže vyvolané radiací

L. Viswanath, J. Bindhu, B. Krishnamurthy, K. P. Suresh

206
Angioimunoblastický T-lymfom (AITL) jako velmi nepříznivá malignita – zkušenost centra

S. Vokurka, V. Koza, V. Vozobulová, P. Jindra, K. Steinerová, M. Schutzova, L. Boudová


Kazuistiky

212
Pacient s B-CLL s anamnézou darování krvetvorných buněk nepříbuznému pacientovi – retrospektivní sledování vývoje nemoci a důsledky pro příjemc

P. Jindra, L. Žejšková, S. Peková, J. Navrátilová, M. Schutzova, S. Vokurka, V. Koza


Informace z České onkologické společnosti

215
Informace z České onkologické společnosti

Aktuality z registrů

216
Klinický registr BREAST

P. Grell, K. Hejduk, R. Vyzula


Osobní zprávy

219
Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., se dožívá jubilea

B. Konopásek


Různé

220
Onkologie v obrazech
Miliární plicní rozsev

M. Svoboda, K. Stískalová


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se