Paliativní péče v České republice v roce 2011 – několik poznámek


Autoři: L. Kabelka
Působiště autorů: Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Rajhrad u Brna
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2011; 24(3): 231-232
Kategorie: Aktuality v onkologii

Od 1. ledna 2011 je platný nový vzdělávací program nadstavbového lékařského oboru paliativní medicína [1]. Česká paliativní medicína se tak stala atraktivní pro řadu základních specializací. Dospěla nicméně také k rozpoznání řady problémů a výzev, které dosud překrývalo počáteční nadšení, především při rozvíjení paliativní péče v hospicích.

Česká paliativní péče se s ne až tak velkou nadsázkou nachází mezi Skyllou a Charybdou a jako plachetnice se snaží vyhnout se ekonomicky či eticky lacinému umírání, eutanázii, dystanázii, odmítání holistického modelu péče, tabuizaci umírání či bránění implementaci paliativní péče do zdravotně-sociálního systému.

V současné době se stala velmi aktuálním tématem geriatrická paliativní péče – a to nejen v České republice. Existuje zde několik oblastí, které vyžadují hlubší zamyšlení a řešení:

 • indikace geriatrické paliativní péče
 • diskontinuita péče – kdo nese odpovědnost, předepisuje léky, komunikuje s nemocným a jeho rodinou, rozhoduje o úpravách léčby – je to jeden lékař?
 • podfinancování
 • informovanost a komunikace s pacientem (často narušená kognitivním stavem), s rodinou
 • symptomová léčba, role antipsychotik, anxiolytik, analgetik-opioidů
 • nutrice a hydratace
 • osobní a právní odpovědnost zdravotníků, role rodiny nemocného

V únoru 2011 byla Radou vlády pro lidská práva Vlády ČR podána na jednání Rady vlády ČR Strategie rozvoje paliativní medicíny v České republice do roku 2015. Významnou část tohoto materiálu předložila Česká společnost paliativní medicíny (ČSPM) a odráží se v něm jak léková politika, žádoucí organizační struktura paliativní péče, sociální a legislativní faktory, tak otázky etické. Z velké části tento materiál vychází z podkladů Evropské asociace pro paliativní péči (EAPC), které ČSPM oficiálně ve spolupráci s občanským sdružením Cesta domů přeložila a vydala v ČR na podzim 2010 [2].

S ohledem na připravovaný zákon o dlouhodobé péči, který předkládá Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, byl uvedený proces nyní pozastaven. To je ovšem stav nepřijatelný už s ohledem na zcela nedostatečnou zajištěnost poskytování paliativní péče a rostoucí potřebu. Základním momentem – jak jsme přesvědčeni – je podpora rozvoje ambulantní paliativní péče, konziliářů a konziliárních týmů. Dle názoru výboru ČSPM je nezbytné v prvních krocích podpořit zakotvení paliativních týmů v rámci Komplexních onkologických center. Širší nabídka služeb pro nevyléčitelně nemocné je prvním předpokladem zlepšení kvality péče, vzdělanost v dané oblasti pak nutným předpokladem jejího udržení.

Ve dnech 18.–21. května 2011 se konal v Lisabonu XII. kongres Evropské asociace pro paliativní péči, za účasti téměř 3 000 delegátů z celého světa. Širší účast delegátů z České republiky s řadou především posterových sdělení a prezentace Prahy a české paliativní péče byly také součástí přípravy na XIII. kongres EAPC, který se uskuteční v Praze 30. 5.–2. 6. 2013. Zástupci České společnosti paliativní medicíny se účastní přípravy jak ve vědeckém, tak organizačním výboru.

Základním motto kongresu – „palliative care reaching out“ (Jak dosáhnout na paliativní péči pro ty, co ji potřebují?) dokumentuje situaci nevyléčitelně nemocných nejen v rozvojových zemích. Řada států světa o nutnosti implementace paliativní péče do zdravotního a sociálního systému hovoří, řada přijímá mezinárodní závazky a mediálně tuto problematiku podporuje, často ovšem končí u proklamací. A tak se komplexní, na pacienta a jeho blízké orientovaná péče poskytuje jen malému procentu potřebných.

Důvody diskrepance mezi deklarovanými záměry a praxí jsou organizační, legislativní, mnohde se hovoří o financování. Skutečnost je ale jiná – základním důvodem je hodnotová devalvace moderní společnosti, či chcete-li moderního světa, který přes lesk úspěchů přístrojové medicíny odmítá vidět nemoc (stejně jako umírání) v kontextu života. I o této zkušenosti posledního desetiletí hovořili významní představitelé evropské i světové paliativní medicíny a péče.

Lisabonský kongres je za námi a je třeba se dívat vpřed. VII. světový výzkumný kongres EAPC se uskuteční 7.–9. 6. 2012 v Trondheimu, Norsko. Ukončení přihlášek pro abstrakta je 15. října 2011, www.eapcnet.eu/research2012.

III. česko-slovenská konference paliativní medicíny se uskuteční v Olomouci 24.–25. 11. 2011, www.solen.cz. Přihlášky k aktivní účasti jsou přijímány do 16. 9. 2011. Základní programové bloky:

 • Léčba bolesti
 • Výživa u pacientů v paliativní péči
 • Léčba kostních metastáz
 • Integrace paliativní péče do systému zdravotnictví a do vzdělávání
 • Psychologické aspekty paliativní medicíny

V případě zájmu o spolupráci s Českou společností paliativní medicíny je možno využít kontaktní adresu info@paliativnimedicina.cz.

MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.
Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa
Jiráskova 47
664 61 Rajhrad u Brna
e-mail: kabelkal@seznam.cz


Zdroje

1. Vzdělávací program nástavbového oboru Paliativní medicína. Dostupné z http://www.paliativnimedicina.cz/aktualita/vzdelavaci-program-nastavboveho-oboru-paliativni-medicina.

2. Standardy a normy hospicové a paliativní péče v Evropě. Dostupné z http://www.paliativnimedicina.cz/palmed/standardy-paliativnich-postupu/standardy-normy-hospicove-paliativni-pece-v-evrope.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 3

2011 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se