Palliative Care in the Czech Republic 2011 – Some Notes


Authors: L. Kabelka
Authors‘ workplace: Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Rajhrad u Brna
Published in: Klin Onkol 2011; 24(3): 231-232
Category: Oncology Highlights


Sources

1. Vzdělávací program nástavbového oboru Paliativní medicína. Dostupné z http://www.paliativnimedicina.cz/aktualita/vzdelavaci-program-nastavboveho-oboru-paliativni-medicina.

2. Standardy a normy hospicové a paliativní péče v Evropě. Dostupné z http://www.paliativnimedicina.cz/palmed/standardy-paliativnich-postupu/standardy-normy-hospicove-paliativni-pece-v-evrope.

Labels
Paediatric clinical oncology Surgery Clinical oncology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account