Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti dne 5. 4. 2011 v Praze


Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2011; 24(3): 234-235
Kategorie: Informace z České onkologické společnosti

Přítomni: Vorlíček, Aschermannová, Jelínková, Stáhalová, Petruželka, Abrahámová, Bartoš, Cwiertka, Fínek
Omluveni: Feltl, Petera, Vyzula, Žaloudík
Hosté: Ryška, Ryska, Zavoral

Prof. Vorlíček přivítal přítomné a zahájil schůzi výboru ČOS.
Výbor uctil minutou ticha památku zemřelé MUDr. O. Přibylové.

 1. Multidisciplinární indikační seminář k určení optimálního způsobu léčby u nemocných se solidními nádory:
  • Prof. Ryska představil návrh nového výkonu vymezující povinnost mezioborového indikačního semináře jako podmínku hrazení zvláště nákladného způsobu léčby.
  • Diskuze – Fínek, Petruželka, Ryška, Jelínková, Stáhalová
  • Návrh bude prodiskutován elektronickou cestou.
  • Všechny poznámky a připomínky poslat k rukám prof. Vorlíčka e-mailem, tyto pak budou zpracovány na příštím výboru ČOS. Jeho znění naleznete na http://www.linkos.cz/odbornici/org_info/indikacni-seminar.pdf.
 2. Změna paradigmatu vyšetřování HER2 u karcinomu prsu:
  • Prof. Ryška – změna paradigmatu vyšetřování HER2 u karcinomu prsu. Kompletní přednáška viz http://www.linkos.cz/odbornici/org_info/ryska_vybor%20COS_web.pdf.
  • Diskuze – nová kritéria testovaní karcinomů prsu HER 0,+
  • Výbor ČOS doporučuje provést jednoroční pilotní projekt hrazený z podpůrných zdrojů, poté zhodnotit a následně rozhodnout o zařazení nových doporučení do Modré knihy.
 3. Informace o průběhu prvního kola voleb:
  • Prim. MUDr. Aschermannová – informace o průběhu prvního kola voleb – odevzdáno 233 platných volebních lístků.

   Po oslovení všech kandidátů byla vytvořena kandidátka pro výbor a pro revizní komisi pro II. kolo voleb se sběrem hlasovacích lístků do 30. 4. 2011.

   13. 5. 2011 bude druhá schůze volební komise a sčítání hlasů.

   27. 5. 2011 poslední schůze výboru a ukončení jeho činnosti.

   21. 6. 2011 schůze nového výboru v Hradci Králové a volby funkcí do obou orgánů – výboru a revizní komise.
 4. Informace o jednání s plátci zdravotní péče:
  • Prof. Vorlíček – pro rok 2011 bude pravděpodobně vytvořen „budget“ (měšec), který bude reprezentovat rok 2009 (původně 2010).
  • Nepřijatelné je vytvoření individuálních dohod jednotlivých pracovišť s plátci.
  • Nová schůzka se zástupkyní VZP MUDr. Friedmannovou a členy výboru ČOS proběhne v nejbližším termínu a termín bude oznámen členům výboru, aby byla možná jejich účast.
 5. Tisková konference:
  • Prof. Vorlíček – otázka, zda-li uspořádat tiskovou konferenci odstupujícího výboru ČOS – konsenzus výboru ANO, předběžně 31. 5. 2011.
  • Navrhovaná témata: NOR, Modrá kniha, linkos, spolupráce s pojišťovnami
 6. Nové stanovy:
  • Prim. MUDr. Aschermannová – informace o nových stanovách ČLS JEP, výbor ČOS nemá připomínky
  • Stanovy jsou přístupné na webu ČLS JEP.
 7. NOR:
  • MUDr. Jelínková – informace o nedostatečném stavu hlásivosti ZN NOR bude zaslána prof. Blahošovi k rozeslání všem odborným společnostem s doporučením, jak postupovat při cestě k náhradě.
 8. Záštity:
  • Workshop – Oportunní infekce u hematoonkologických nemocných Brno pořádající instituce: Česká leukemická společnost pro život 28.–29. 4. 2011
  • III. česko-slovenská konference paliativní medicíny Olomouc, pořadatel Česká společnost paliativní medicíny 24.–25. 11. 2011.
 9. Noví členové:

  MUDr. Jana Přibylová, MUDr. Martina Zimovjanová, MUDr. Tomáš Pokrivčák, MUDr. Petra Říhová, MUDr. Filip Čečka, MUDr. Katarina Večeřová, MUDr. Jana Hornová, MUDr. Josef Srovnal, MUDr. Pavel Kryštof, Michal Vočka, MUDr. Zdenka Pechačová, MUDr. Martina Mrkvicová, MUDr. Ondřej Bílek, MUDr. Sabina Svobodová, RNDr. Libor Staněk, MUDr. Jitka Jakešová, MUDr. Martin Foldyna, MUDr. K. Večeřová
 10. Různé:
  • Prim. MUDr. J. Bartoš – tlumočil výhrady k organizaci vzdělávacího programu pro obor klinická onkologie – odpověď: zodpovědná je akreditační komise, která je orgánem MZ a členové jsou jmenováni MZ, předsedou je prof. Melichar. Poslední schválená verze vzdělávacího programu klinické onkologie je podle názoru vyhovující.
  • Prim. MUDr. A. Aschermannová – poslední aktualizovaná verze vzdělávacího programu pro obor klinické onkologie je přístupná na http://www.linkos.cz/odbornici/org_info/Vzdelavaci-program-KO-2011.pdf.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 3

2011 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se