Comments on the TNM Classification of Malignant Tumours – 7th Edition


Autoři: J. Novák;  P. Fabian
Působiště autorů: Masarykův onkologický ústav, Brno
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2011; 24(2): 149-150
Kategorie: Aktuality v onkologii

TNM klasifikace solidních zhoubných nádorů je jednou ze základních mezinárodních klasifikací v onkologii. Jejím základním klasifikačním kritériem je anatomický rozsah nádorového onemocnění. Pravidla TNM systému byla vytvořena již v polovině minulého století [1]. V následujících desetiletích a s podporou International Union Against Cancer (UICC) byla TNM klasifikace, včetně třídění do klinických stadií, postupně zavedená pro všechny významné anatomické lokalizace. Pokroky v lékařství a nové poznatky o vývoji a prognóze nádorových onemocnění si průběžně vyžadují úpravy a změny TNM klasifikace. Od 60. let minulého století do roku 2009 byla proto tato klasifikace periodicky aktualizována v podobě šesti vydání.

V roce 2010 vydala UICC sedmé vydání TNM klasifikace zhoubných nádorů (TNM-7) [2]. Toto vydání přináší několik zcela nových klasifikačních pohledů, které reflektují rostoucí význam řady faktorů ne-anatomické povahy majících vliv na prognózu a léčebnou odpověď.

Dosud byla TNM klasifikace definována pouze pro karcinomy a určité morfo­logické typy několika málo lokalizací (sarkomy měkkých tkání, mezo­teliom pleury, maligní melanom kůže a retinoblastom). Nyní je TNM klasifikace u vybraných lokalizací rozšířena pro další morfologické skupiny a typy:

  • maligní melanom horního úseku dýchacího a zažívacího traktu,
  • gastrointestinální stromální nádor,
  • neuroendokrinní nádory (dobře diferencované neuroendokrinní nádory apendixu, dobře diferencované neuroendokrinní nádory a dobře diferencované neuronendokrinní karcinomy žaludku, tenkého a tlustého střeva, karcinom kůže z Merkelových buněk),
  • hepatocelulární karcinom jater,
  • sarkom dělohy.

Nově byla zavedena klasifikace karcinomů kůry nadledvin, samostatně jsou vyčleněny klasifikace karcinomů jednotlivých úseků žlučových cest (intrahepatální, perihilární a distální).

Podstatných změn doznala klasifikace nádorů jícnu, žaludku, některých gynekologických malignit a prostaty. U nádorů jícnu a prostaty jsou nově uvedeny prognostické skupiny. Dílčí změny klasifikačních kritérií nalezneme u značné části ostatních lokalizací. Např. u nádorů tlustého střeva a konečníku je postižení regionálních mízních uzlin rozčleněno podrobněji do několika podkategorií: N1a, N1b, N1c (= satelitní uzly subserózy či perikolické měkké tkáně), N2a, N2b; vzdálené metastázy jsou rozděleny do dvou podkategorií (M1a, M1b) podle toho, zda postihují jeden či více vzdálených orgánů.

Nejvýznamnější změnou obecných pravidel je v TNM-7 zrušení kategorií MX, pM0 a pMX. Tato změna je však natolik diskutabilní, že nebyla Radou Národního onkologického registru České republiky akceptována.

Vlastní TNM klasifikace, vydávaná UICC, je relativně stručnou pracovní příručkou. Podrobnější výklad a praktické příklady pro uživatele přináší ­Doplněk TNM (TNM Suplement), jehož aktualizované vydání vztahující se k TNM-7 lze očekávat v nejbližší době. Podrobné podklady ke klasifikacím, výklad a komentáře jsou k dispozici rovněž v sedmém vydání AJCC Cancer Staging Manual z roku 2009 [3], jehož pravidla klasifikace a dělení do stadií jsou shodná pravidly klasifikace a stagingem TNM-7.

TNM-7 byla v České republice zavedena 1. 1. 2011 [4]. Česká verze TNM-7 [5] zahrnuje většinu oprav a změn, které UICC publikovala v listopadu 2010, a obsahuje rovněž úpravy několika v anglickém originále obsahově ne zcela konzistentních pasáží (v kapitole u nádorů prsu). Elektronická forma české verze TNM-7 bude zveřejněna na www stránkách ÚZIS ČR v polovině letošního roku.

TNM klasifikace si od svého počátku klade za cíl uchovat vnitřní stabilitu a kontinuitu systému a současně zohledňovat nové vědecké poznatky a potřeby aktuální medicínské praxe. Limitujícím kritériem životnosti současného vydání TNM klasifikace však bude nejspíše rostoucí význam faktorů ne-anatomické povahy z oblasti molekulární biologie nádorů.

MUDr. Jiří Novák

Úsek správy Národního onkologického registru

Masarykův onkologický ústav

Žlutý kopec 7

656 53 Brno

e-mail: novak@mou.cz


Zdroje

1. Denoix PF. Nomenclature des cancers. Bull Inst Nat Hyg (Paris) 1944: 69–73; 1945: 82–84; 1950: 81–84; 1952: 743–748.

2. Sobin LH, Gospodarowicz MK, Wittekind C (eds). International Union Against Cancer (UICC). TNM Classification of malignant tumors. 7th ed. New York: Wiley-Black­well 2009.

3. Edge SB, Byrd DR et al (eds). American Joint Committee on Cancer (AJCC). Cancer Staging Manual. 7th ed. New York: Springer 2009.

4. Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 19. listopadu 2010 o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů, č. 324/2010 Sb. Sbírka předpisů České republiky, částka 118/2010, s. 4588.

5. Sobin LH, Gospodarowicz MK, Wittekind C (eds). TNM klasifikace zhoubných novotvarů. 7. vyd. 2009, česká verze. Praha: ÚZIS ČR 2011.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 2

2011 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se