Inflamatórne kožné metastázy ako prvý prejav progresie karcinómu pľúc – kazuistika


Autoři: M. Mego 1,2;  Z. Sycova‑ mila 2;  P. Martanovic 3;  S. Liskova 2;  J. Obertova 1,2;  J. Mardiak 1,2
Působiště autorů: Department of Medical Oncology School of Medicine, Comenius University, Bratislava, Slovakia 1;  National Cancer Institute, Bratislava, Slovakia 2;  Department of Pathology, Health Care Surveillance Authority, Bratislava, Slovakia 3
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2010; 23(6): 449-451
Kategorie: Kazuistiky

Souhrn

Východiská:

Kožné metastázy sú prítomné u 1– 9 % onkologických pacientov. V zriedkavých prípadoch sa môžu kožné metastázy manifestovať ako inflamatórne lézie a sú diagnostikované ako inflamatórne kožné metastázy (ICM). ICM pri karcinóme pľúc sú extrémne zriedkavé a často sú nesprávne diagnostikované.

Prípad:
V práci referujeme 55- ročného muža s metastatickým adenokarcinómom pľúc s kostnými metastázami v axiálnom skelete a ľavom humeru diagnostikovaného v auguste 2008. Pacient podstúpil 6 cyklov paliatívnej chemoterapie cisplatinou a gemcitabínom s dosiahnutím regresie nádoru. O päť mesiacov neskôr sa u pacienta objavila progredujúca bolesť v ľavom ramene s erytematóznou, neostro ohraničenou léziou s inflamatórnym vzhľadom. Bola stanovená diagnóza kožnej infekcie a následne bola zahájená antibio­tická liečba, avšak bez efektu.

Výsledky:
Kožná bio­psia odhalila infiltráciu kože slabo diferencovaným karcinómom kompatibilným s primárnym pľúcnym nádorom. U pacienta bola zahájená druhá línia liečby docetaxelom, avšak stav sa rýchlo zhoršoval a pacient zomrel dva mesiace od prvého výskytu ICM.

Záver:
Metastáza pľúcneho karcinómu môže byť jednou z príčin inflamatórnych kožných lézií u pacientov s nádorovým ochorením a prítomnosť týchto metastáz je potrebné zvážiť u pacientov s perzistujúcimi kožnými léziami neodpovedajúcimi na antibio­tickú liečbu.

Kľúčové slová:
inflamatórne kožné metastázy –  karcinóm pľúc –  progresia –  diagnóza


Zdroje

1. Krathen RA, Orengo IF, Rosen T. Cutaneous metastasis: a meta‑analysis of data. South Med J 2003; 96(2): 164– 167.

2. Walshe J, Swain S. Clinical aspects of inflammatory breast cancer. Breast Dis 2005– 2006; 22: 35– 44.

3. Edelstein JM. Pancreatic carcinoma with unusual metastasis to the skin andsubcutaneous tissue simulating celullitis. N Engl J Med 1950; 242(20): 779– 781.

4. Ruiz de Erenchun FR, Vázquez Doval J, Valérdiz S et al. Inflammatory metastatic carcinoma: a clinical and histopathologic study of three cases. J Dermatol Surg Oncol 1991; 17: 784– 787.

5. Hazelrigg DE, Rudolph AH. Inflammatory metastatic carcinoma. Carcinoma erysipelatoides. Arch Dermatol 1977; 113(1): 69– 70.

6. Kamble R, Kumar L, Kochupillai V et al. Cutaneous metastasis of lung cancer. Postgrad Med J 1995; 71: 741– 743.

7. Homler HJ, Goetz CS, Weisenburger DD. Lymphangitic cutaneous metastases from lung cancer mimicking cellulitis. Carcinoma erysipeloides. West J Med 1986; 144(5): 610– 612.

8. Marcoval J, Gallego MI, Morenob A. Inflammatory Cutaneous Metastasis as a First Sign of Recurrence of Squamous Cell Carcinoma of the Lung. Actas Dermosifiliogr 2008; 99(2): 157– 169.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 6

2010 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se