Strouhal E., Němečková A. Trpěli i dávní lidé nádory? Historie a paleopatologie nádorů, zvláště zhoubných.Praha: Karolinum 2008. 193 str. ISBN 978-80-246-1481-6.


Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2009; 22(4): 190
Kategorie: Recenze knihy

Nakladatelství Univerzity Karlovy vydalo tuto knihu světově proslulého antropologa prof. MUDr. PhDr. Eugena Strou-­hala, DrSc., a odborné asistentky Ústavu histologie a embryologie LF UK v Plzni RNDr. Aleny Němečkové, CSc.

Autoři zahájili svůj paleopatologický výzkum v roce 1994. Výsledky shrnuli do 36 kapitol.

Zpracovali literaturu o výskytu nádorů u žijících zvířat i u zvířat z paleontologických nálezů. Obsáhlé jsou kapitoly historie nádorů u lidí, na základě písemných pramenů a příkladů ikonografických zobrazení.

Český projekt paleopatologického výzkumu autoři založili na multidisciplinárním přístupu soustavného vyhledávání a makroskopického vyhodnocování, na poznávání vnitřní struktury, používání zobrazovacích diagnostických metod a detailním histologickém posuzování. Vyhodnotili 40 vlastních případů. Z databáze 183 zhoubných nádorů, od neolitu do raného novověku, zpracovali přehled podle diagnostických skupin.

Z těchto údajů sestavili frekvenci diagnóz, geografickou distribuci, srovnání diachronního růstu v Evropě a ve starém Egyptě a pokusnou představu o diachronním růstu ve starém světě.

Probírají otázku zhoubných nádorů v paleolitu a mezolitu, zhoubných nádorů u mumií, chirurgické léčby, frekvence nádorů na populačních vzorcích, zhoubných novotvarů v minulosti České a Slovenské republiky a otázku kancerogenních vlivů dnes a v minulosti.

Publikované výsledky studie svědčí pro to, že v živočišné říši se nádory vyskytovaly nejméně od druhohor. Nálezy maligních tumorů se objevují nesporně s neolitem a souvisí s existencí či vzestupem rizikových faktorů. Genom člověka je neustále ovlivňován faktory zevního prostředí a právem můžeme předpokládat, že dochází k deviacím.

Kniha přináší i přes specifické vymezení problematiky poučení i neodborníkům a nesporně by ji měli mít ve své knihovně všichni, kdo se věnují onkologické tematice experimentálně, diagnosticky nebo léčebně. Budou v ní opakovaně nalézat nejen historické údaje, ale i argumenty, proč je třeba klást stále větší důraz na informovanost veřejnosti o rizikových faktorech a na propagaci nádorové prevence.

prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc.
předseda Ligy proti rakovině Praha


Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 4

2009 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se