Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti dne 16. 6. 2009 v Hradci Králové


Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2009; 22(4): 188
Kategorie: Informace z České onkologické společnosti

Přítomni: Vorlíček, Vyzula, Aschermannová, Fínek, Feltl, Bartoš, Petera, Přibylová, Cwiertka, Abrahámová, Stáhalová, Jelínková
Omluveni:
Žaloudík, Petruželka
Host:
prof. Babjuk (urologická společnost), doc. Neoral (chirurgická společnost)

 1. Prof. Vorlíček přivítal přítomné a zahájil schůzi výboru ČOS.
 2. Prof. Petera přivítal přítomné za pořádající pracoviště.
 3. Ředitel FN HK doc. Heger přivítal účastníky výboru, informoval výbor o spolupráci FN HK s nemocnicí Pardubice (Multiscan).
 4. Prof. Vorlíček překontroloval zápis z minulé schůze výboru ČOS.
 5. Kongres Časná diagnostika v ordinaci praktického lékaře se koná 21. 10. 2009 – výzva k aktivní účasti onkologů – návrhy poslat prof. Vorlíčkovi.
 6. Doc. Neoral – v Olomouci je na chirurgii ze všech pacientů 36% nemocných operovaných pro malignitu, což zabírá 67% času operačních sálů.
 7. Výbor ČOS schválil návrh hodnotící komise – použití výtěžku TESCO Běhu pro život, předsedou hodnotící komise byl prim. Bartoš. Grant TESCO Běh pro život získává kolektiv vedený dr. Argalácsovou (Praha) s projektem Exprese genů proteinů sdružených s cytoskeletem buňky a její změna v procesu invaze a metastázování u lidských nádorů. Grant je ve výši 485 188Kč. Dále kolektiv vedený dr. Slováčkem (Hradec Králové) s projektem Zhodnocení kognitivních funkcí u nemocných s glioblastomem získává grant ve výši 85 000Kč. Prostředky jsou deponovány na účtu ČLS JEP.
 8. Prof. Vyzula – do nové Modré knihy přišla řada připomínek, ozvala se i řada dalších odborných společností, budou doplněny klinické studie za kapitoly, přibyla kapitola o neuroendokrinních nádorech. Do konce června 2009 půjde dokument do tisku. Jedná se již o 9. vydání.
 9. Prof. Vyzula – jednání se SÚKL – nutná revize starých preskripčních onemocnění. Prof. Vyzula představuje omezení paclitaxel a gemcitabin z pohledu ČOS. Výbor ČOS souhlasí.
 10. Prof. Vorlíček – nové léky nevstoupily do úhrad, ani staré léky v nové indikaci. Jednání doc. Němeček, dr. Friedmannová proběhlo 15. 6. 2009 v Brně. Výbor ČOS se závěry souhlasí.
 11. Sloučená centra – KOC Praha-Bulovka a Brno MOÚ, FN Bohunice a USA. Stanovisko výboru: pracoviště vyjmenovaná ve Věstníku, jako KOC či spolupracující, mají stejná práva v podávání centrové léčby, a to dle Věstníku MZ ČR.
 12. Výbor ČOS doporučuje zahájit jednání se statutárními zástupci nemocnic k ukotvení struktury KOC v organizačním řádu poskytovatelů zdravotní péče.
 13. Prim. Foretová upozorňuje výbor ČOS na klamavé informace na webových stránkách VZP o genetickém testování. Výbor ČOS souhlasí a upozorňuje na nevědeckost Genetických horoskopů. Výbor ČOS žádá dr. Foretovou o postoupení výsledku jednání s VZP.
 14. Firma Noviere chce financovat manažerské kurzy pro zájemce – členy ČOS. Výbor bere na vědomí a vyčkává další informace.
 15. Noví členové – Nela Nekolná, VFN, Miroslav Hodek, Hradec Králové, Ivona Šporcrová, MOÚ.
 16. Různé: prof. Abrahámová – náklady indikované léčby – výbor ČOS poukazuje na nutnost navýšení paušálu na indikované náklady na léčbu a diagnostiku, podávanou v souvislosti s léčbou centrovou.
 17. Prof. Abrahámová: v loňském roce schválilo MZ ČR finanční podporu na provoz NOR pro rok 2009. Do dnešního dne nedošlo k převodu žádných prostředků.
 18. Jednání výboru ČOS v roce 2009. Výbor ČOS zasedá od 10 hod, není li uvedeno jinak.
  8. 9. 2009 Liberec
  6. 10. 2009 Olomouc
  10. 11. 2009 MOÚ
  22. 12. 2009 VFN

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 4

2009 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se