Editorial


Autoři: MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D.
Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2020, 9, č. 4: 175
Kategorie: Editorial

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Geriatrie se stala akceptovaným, suverénním oborem srovnatelným s ostatními obory, ale v důsledku narůstající geriatrizace společnosti vnímáme její specifický průnik do dalších medicínských specializací. Kolegové jsou konfrontováni s nárůstem polymorbidních, vulnerabilních seniorů a s jejich medicínskou složitostí včetně obtížné diagnostiky širokého spektra problémů. Kromě komplexní léčby poskytované multidisciplinárním týmem vzrůstá v posledních letech i zájem o zlepšení kvality života seniora a jeho autonomii. Cílem je jednak úprava zdravotního stavu, účelná farmakoterapie, lidský rozměr a respektování individuality člověka.  Základem geriatrické péče je komplexní a holistický přístup, včetně důsledné práce s rodinou.

Stávající číslo časopisu Geriatrie a gerontologie je koncipováno tímto směrem a dovolujeme si Vám představit některé naše medicínské zkušenosti: Možnosti cévních vstupů u geriatrických pacientů, poruchy čichu ve stáří, skokové zlepšení zdravotního stavu popisuje zajímavá kazuistika. Retrospektivní studie zpracovaná na traumatologické klinice věnuje pozornost frakturám u seniorů, jako časté komplikaci pádu.

Důležitá témata současné doby jsou nutriční podpora a kognitivní deficity u seniorů. Obě představují závažnou výzvu pro naši každodenní praxi a věnujeme jim pozornost i v časopisu, který se Vám nyní dostává do rukou.

Současná společnost úzce spojuje důstojnost a úctu s rolí a funkcí jedince ve společnosti. V péči o psychický a psychologický rozměr pacienta je třeba se zaměřovat i na oblasti, které senioři vnímají jako aktuálně ohrožené ve vztahu k jejich důstojnosti. Maximalizovat kvalitu života nám pomáhá i nově zavedený hodnotící nástroj zaměřený na podporu osobní důstojnosti.

Geriatrie úzce spolupracuje i na úrovni komunitní, následné i dlouhodobé péče a rozvíjí výzkumnou aktivitu. Byl realizovaný výzkumný projekt management hodnocení seniorů pomocí vybraných geriatrických syndromů v institucionální péči, a to ve spolupráci s Ústavem veřejného zdravotnictví na lékařské fakultě Univerzity Palackého.  Byla zjištěna zvyšující se multimorbidita a náročnost ošetřovatelské péče u klientů sledovaného domova pro seniory. Apelujeme na podporu funkční zdatnosti seniorů, kompresi disability, identifikaci rizik a dalších aspektů ovlivňujících soběstačnost ve vyšším věku a rozšiřování znalosti moderních metod v péči o nemocné s geriatrickými syndromy.

Geriatrický pacient je specifický tím, že jeho etiopatogenetická diagnóza stanovená klasickými biomedicínskými metodami nevypovídá o tom, kolik potřebuje péče, jak se stává závislým na okolí, jak a kde bude moci prožívat další život. Má snížené funkční rezervy a horší adaptabilitu, narůstající morbiditu a složitou farmakoterapii, ale má ambice prožít vlastní kvalitní život – své stáří.

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D.

zástupce přednosty pro LP geriatrie

II. interní klinika – gastroenterologická a geriatrická FN Olomouc


Štítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé Protetika

Článek vyšel v časopise

Geriatrie a Gerontologie

Číslo 4

2020 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se