Demence a kvalita života


Autoři: MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D.
Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2020, 9, č. 4: 229
Kategorie: Recenze

Vyšla nová publikace zaměřená na kvalitu života v počáteční fázi demence

Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci (UPOL) vydala publikaci založenou na výsledcích studie kvality života seniorů v počáteční fázi demence. Publikace Doc. PhDr. Heleny Kisvetrové, PhD. Demence a kvalita života vznikla na základě čtyřletého projektu Trajektorie kvality života seniorů v počátečním stadiu demence financovaného ministerstvem zdravotnictví.

Autorka se ve své knize věnuje velmi aktuálnímu tématu demence, které rezonuje ve společnosti v  kontextu obav z nárůstu onemocnění i nástrah, které zasahují do všech oblastí života a zvláště do oblasti kvality života seniorů.

Práce prokazuje široký komparační vhled do medicínské problematiky a psychologických poznatků.

Kniha o 138 stranách je rozdělena do čtyř částí.  V první části publikace, která je věnována demenci, je popsáno podrobné dělení široké medicínské problematiky demencí včetně klinických obrazů jednotlivých forem demence. Nechybí ani aktuální screeningové nástroje pro posouzení kognitivních funkcí.

Druhá část knihy se zaměřuje na kvalitu života, její definici a také kvalitu života u osob s demencí, včetně možností hodnotících nástrojů kvality a jejího měření. Velmi elegantně na tuto kapitolu navazují determinanty kvality života, jejichž znalost a identifikace je důležitá pro lepší pochopení vztahu kvality života a progrese demence.

Součástí knihy je i kapitola Trajektorie kvality života, která zahrnuje výsledky rozsáhlého výzkumu a první longitudinální multicentrické prospektivní studie v ČR Trajektorie kvality života seniorů v počátečním stádiu demence. Jedná se o srovnání seniorů s demencí a  kontrolní skupiny seniorů bez kognitivního deficitu. Výsledky umožňují definovat prediktory změny kvality života v průběhu dvou let.    

Text v sobě spojuje na jedné straně vysokou odbornost a rozhled, na druhé straně čtivost a srozumitelnost.

Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, jsou vnitřně provázané a tím i srozumitelné pro čtenáře. Výsledky potřebných sdělení a výstupů jsou uvedeny v tabulkách, které jsou rovněž zpracovány přehledně a srozumitelně. Monografie je významným přínosem v dané problematice. Odborná náročnost je zřejmá z množství zdrojů (385 odkazů) a svědčí o hluboké analýze zvolené problematiky v úrovni světových poznatků.

Předmětná práce zaplňuje doposud prázdné místo v medicínské praxi analyzující kvalitu života u seniorů s kognitivním deficitem a na základě poznatků této publikace je možné činit intervence v určitých oblastech života. Kvalita života u osob s demencí stále není doposud dostatečně prozkoumána a rovněž není příliš časté hodnocení osobní důstojnosti seniora. Což tato publikace nabízí.

Již z precizně podrobně a odborně zpracované první kapitole je patrné, že autorka má hluboké znalosti v oblasti medicínské problematiky. Stejně vysoká je i její znalost psychologické problematiky kognitivních poruch u seniorů. Tímto činí práci s vysokým stupněm náročnosti. 


Použité zdroje a citace jsou dohledatelné, bibliografické záznamy citací jsou dle současných platných právních norem. Výběr literatury je nadmíru dostatečný.

Závěrem lze shrnout, že předmětná práce doplňuje odbornou literaturu týkající se „péči o seniory“. Kniha má významný praktický dopad pro všechny, kteří se participují na diagnostice kognitivního deficitu i pro pečující o nemocné seniory v pohledu hodnocení kvality života. Na práci je zvlášť cenné, že dává četné náměty, jakým směrem postupovat k ovlivnění determinant kvality života seniorů.

Publikace Demence a kvalita života je určená nejen zdravotníkům, studentům zdravotnických oborů a sociálních pracovníků, ale také široké veřejnosti.

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D.

Publikaci je možné zdarma stáhnout na stránkách Vydavatelství UP

https://www.vydavatelstviupol.cz


Štítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé Protetika

Článek vyšel v časopise

Geriatrie a Gerontologie

Číslo 4

2020 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se