Podpetřínská tradice mladých pokračuje


Autoři: MUDr. Zuzana Šnajdrová 1;  MUDr. Hana Vaňková, Ph.D. 2
Působiště autorů: NMSKB, Praha 1;  Gerontologické centrum a 3. LF UK, Praha 2
Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2019, 8, č. 3: 144
Kategorie: Zprávy, recenze, informace

Pod názvem „Jak se tvoří tradice“ se uskutečnil druhý společný workshop mladých geriatrů a mladých praktiků. Na leden 2020 připravujeme další ročník workshopu pod názvem „Spolupráce a compliance“.

Aula Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského se 19. ledna 2019 naplnila na své maximum stovkou mladých lékařů. Účastníky workshopu přišla pozdravit předsedkyně ČGGS doc. MUDr. Iva Holmerová (Gerontologické centrum Praha 8), která přednesla úvodní přednášku týkající se spolupráce obou odborností. Nejaktuálnějších témat vzájemné spolupráce se pak týkal celodenní program.


Na žádost praktických lékařů jsme v úvodu probrali téma Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel u seniorů (MUDr. Norbert Král, praktický lékař, Pankrác s. r. o), MUDr. Zuzana Šnajdrová (interna a geriatrie NMSKB). MUDr. Dana Hrnčiariková, Ph.D. (III. interní gerontometabolická klinika FNHK) rozšířila téma o zajímavou přednášku Senioři a zbrojní průkaz. Z přednášek týkajících se zdravotní způsobilosti, zahrnutých kazuistik i následné diskuse vyplývá, že tato problematika má poměrně přísná legislativní pravidla včetně ohlašovací povinnosti (zvláště u zbrojního průkazu), týká všech klinických lékařů, a proto je nutno na ni aktivně u seniorů v naší péči pomýšlet.

V druhé části dopoledne MUDr. Kristýna Hradcová (interna NMSKB) přednesla přehledné sdělení týkající se aktuálního schématu Předoperačního vyšetření u seniorů. Zvláště mladí praktici uvítali dvě farmakologická témata. MUDr. Hana Vaňková, Ph.D. (Gerontologické centrum a 3.LF UK) souhrnně představila STOPP a START kritéria a další relevantní mezinárodní doporučení ve farmakoterapii geriatrických pacientů. PharmDr. Lucia Neuschlová (lékárna NMSKB) pak navázala kazuistikami klinicky významných interakcí léčiv.

Novinkou letošního workshopu byla možnost setkat se v malých skupinkách podle regionů. Koordinátoři skupinek facilitovali neformální diskusi nad regionálně palčivými tématy a možnostmi osobní spolupráce účastníků. V odpoledním programu byl zařazen příspěvek Mgr. Ondřeje Bezdíčka, Ph.D. (1. LF UK a VFN Praha), psychologa, který seznámil přítomné s pravidly a záludnostmi administrace, vyhodnocením a interpretací MMSE a MoCA v klinické praxi. Poté zazněla dvě zajímavá kazuistická sdělení. MUDr. Jakub Mitro (Železniční poliklinika v Plzni) v přednášce Když chřipka není chřipka připomenul, že spalničky a eosinofilní granulomatóza nejsou jen onemocnění mladých a je potřeba na ně pomýšlet. MUDr. Jitka Vávrová (psychiatrie NMSKB) se zabývala kazuistikou organické poruchy s bludy a jejím dopadem na celou rodinu i okolí pacienta v přednášce F06.2 aneb „můj soused estébák“. Celý program uzavřela MUDr. Ilona Králová (praktický lékař, Pankrác s. r. o) tématem Svéprávnost a možnosti jejího omezení.

Na třetí lednovou sobotu 2020 (18. 1.) připravujeme Třetí společný workshop mladých geriatrů a mladých praktiků pod názvem „Spolupráce a Compliance“. Bude se konat opět v Aule NMSKB v Praze. Nosnými tématy budou záludnosti reálného užívání léků našimi pacienty, samozřejmě včetně kazuistik. Další program se bude odvíjet od aktuálních změn v legislativě a doporučených postupech. Jistě bude věnována část programu plánu NAPAN a z něj vyplývajícím praktickým doporučením včetně spolupráce mladých praktiků a mladých geriatrů na diagnostice a terapii pacientů s Alzheimerovou chorobou. Věnovat se budeme i změnám v preskripčních omezeních kompenzačních pomůcek.

MUDr. Zuzana Šnajdrová, MUDr. Hana Vaňková, Ph.D.


Štítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé Protetika

Článek vyšel v časopise

Geriatrie a Gerontologie

Číslo 3

2019 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
nový kurz
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Průvodce pomocnými prostředky při léčbě nemocí parodontu
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se