Editorial


Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2019, 8, č. 3: 97
Kategorie: Editorial

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abych se s vámi podělila o několik myšlenek, nápadů i vzpomínek.


Před vydáním dalšího čísla proběhnou volby do výboru České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP. První setkání nově zvoleného výboru se pravděpodobně uskuteční v rámci celostátního geriatrického kongresu 20. –21. listopadu v Hradci Králové, na který bych vás tímto chtěla pozvat, abychom společně oslavili jeho čtvrtstoletí. Před námi jsou Pražské gerontologické dny (17. –18. září) i evropský kongres EUGMS v Krakově (25. – 27. září). Geriatrický pracovní den ve Zlíně (5. září) zahájí tuto řadu podzimních odborných a společenských akcí naší společnosti či ve spolupráci s ní.

Kromě počtu odborných akcí je důvodem k radosti i jejich kvalita a skutečnost, že se daří oslovovat další účastníky nejen z řad členů ČGGS, ale také odborníků dalších profesí, zejména z oblasti zdravotnictví a sociálních služeb. Náš časopis pravidelně přináší o těchto akcích informace a najdete je i v aktuálním čísle. Připomínáme dvě akce, které jsou pro naši společnost důležité. O první z nich, uspořádané v Nemocnici Milosrdných sester svatého Karla Boromejského, referuje MUDr. Zuzana Šnajdrová. Redakce časopisu připravila také reportáž ze společného pracovního dne ČGGS a EUGMS, který se uskutečnil v Praze. Věřím, že vás obě informace zaujmou.

Česká gerontologická a geriatrická společnost je velmi aktivní nejen při pořádání odborných akcí, ale také v komunikaci s ostatními odbornými společnostmi. Průběžně připravujeme společná doporučení s diabetology, kardiology, vyjadřujeme se k problematice statinů, case managementu a dalším problémům, které přesahují rámec jedné odborné společnosti. Byli jsme aktivní i v připomínkování různých materiálů připravovaných ministerstvy. Svým členům rozesíláme tento časopis a prostřednictvím e-mailů důležité informace týkající se naší společnosti. Za největší radost však považujeme, že se do našeho oboru hlásí další zájemci, jejichž atestace postupně probíhají, a tito lidé rozšiřují naše řady. Příslibem do budoucna jsou iniciativy mladých geriatrů.

Jsme respektovanou a aktivní odbornou společností. Přitom v počátku tohoto volebního období situace vypadala jinak. Hrozilo, že geriatrie jako obor specializačního vzdělávání nebude existovat, a geriatři se tak budou moci specializovat až po získání specializační způsobilosti v oboru vnitřní lékařství. To by vedlo k neúměrnému prodloužení doby přípravy a geriatrie by se tak místo oboru stala jen jakýmsi zájmovým zaměřením. Po mnoha náročných jednáních na všech úrovních včetně mediální kampaně, v níž jsme byli velmi aktivní, se podařilo zachovat náš obor jako základní specializační obor, navazující na interní kmen a kmen všeobecného praktického lékařství. V posledním desetiletí se tato situace opakovala již podruhé, vždy jsme z ní vyšli úspěšně, ale nepochybně to vyčerpalo mnoho sil, které jsme mohli vynaložit jinde. Do výboru byli v minulém období zvoleni noví členové, ale jména dlouholetých členů jsou známější a ve volbách do dalšího výboru představují výhodu. To je důvodem, proč jsem se společně s dalšími kolegy své generace rozhodla do výboru již nekandidovat a podpořit tak zvolení kolegů, kteří mají o tuto práci zájem.

Těšíme se na další rozvoj společnosti, kterou jim předáme. Rádi výboru pomůžeme, pokud o to bude zájem. Mnohé se nám podařilo prosadit a obhájit, ale zůstává stále dost věcí, které budoucí výbor bude muset řešit. Aby byla volba nového výboru co nejúspěšnější, je zapotřebí, aby vzešla z co nejširší kandidátky lidí, kteří mají o práci ve výboru opravdový zájem a budou chtít přispět dalšímu rozvoji gerontologie a geriatrie u nás.

Protože do nového výboru nebudeme kandidovat, můžete adresovat svou kandidaturu na e-mailové adresy: iva.holmerova@gerontocentrum.cz, forejtar@bnzlin.cz a ivo.bures@nempk.cz. Zasílejte ji prosím raději na všechny tři uvedené adresy. Pokud někdo navrhne vás, je zapotřebí, abyste s kandidaturou vyjádřili souhlas. Svůj hlas můžete poslat i běžnou poštou na adresu našeho sekretariátu, k rukám paní Karlové. Jednoznačně však upřednostňujeme elektronickou komunikaci. V kandidátce uveďte jméno, příjmení, tituly, pracoviště a kontakty (adresu, telefon a zejména funkční e-mail). Dále nám sdělte, jakým způsobem hodláte přispět k činnosti výboru a kde byste se rád/a angažoval/a a také, zda jste již ve výboru působil/a – jak dlouho a v jaké funkci. Rozhodný termín pro zařazení na kandidátku je konec září. Volby do výboru ČGGS proběhnou korespondenčně.

Přeji vám hodně zdaru v práci, životě i ve volbách, pokud se rozhodnete kandidovat. Naší společnosti, naší gerontologii a geriatrii přeji vše dobré.

Iva Holmerová

předsedkyně ČGGS


Štítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé Protetika

Článek vyšel v časopise

Geriatrie a Gerontologie

Číslo 3

2019 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Akutní difuzní bolest břicha může vést k diagnóze vzácného onemocnění
nový kurz
Autoři:

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se