Kulatý stůl ke zdravotně sociální péči


A health/social care round table discussion


Autoři: I. Holmerová
Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2016, 5, č. 3: 163-164
Kategorie: Zprávy

Koncem května se v Jablonci nad Nisou konal kulatý stůl zaměřený na problematiku zdravotně sociální péče. Hlavními organizátorkami kulatého stolu byly Michaela Albrechtová, ředitelka střediska Diakonie ČCE, a Naděžda Josífková, ředitelka Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou. Setkání se zúčastnili zástupci města Jablonec nad Nisou – primátor Ing. Petr Beitl (který se zúčastnil nejen slavnostního zahájení, ale také celého odborného programu), dále pracovníci všech relevantních odborů a zařízení, zástupci Centra sociálních služeb a další zájemci o tuto problematiku. Patřila jsem také mezi pozvané a prezentovala jsem problematiku péče o geriatrické pacienty a pacienty s demencí.

Souhrn

Zkušenosti ze Dvora Králové

Mgr. Marcela Hauke, ředitelka Pečovatelské služby města Dvůr Králové nad Labem a vedoucí sekce terénních služeb APSS, hovořila o problematice pacientů s demencí v domácím prostředí v souvislosti s poskytováním pečovatelské služby. Zabývala se problémy, s nimiž se pečovatelské služby potýkají. Upozornila na skutečnost, že v současné době se mění klientela pečovatelské služby, lidé si přejí žít doma až do konce svého života. Významná je tedy také problematika zdravotní péče a péče o lidi nesoběstačné. To se týká zejména lidí s demencí. Většina lidí s demencí žije v domácím prostředí, v péči rodinných příslušníků, zpravidla s pomocí dalších služeb. Současné nastavení pečovatelské služby výkony definovanými zákonem již v praxi nestačí. Důležité je propojení s dalšími službami, jako je osobní asistence a jiné. Pokud lidé potřebují 24hodinovou péči 7 dní v týdnu a není k dispozici funkční rodina, de iure by měla být pečovatelská služba zrušena, neboť její poskytování již neodpovídá smlouvě.

Problém představuje i sociální práce. Velmi se o ní v poslední době hovoří, ale v pečovatelských službách není dostačující. Sociální pracovník zahájí péči a poté vytváří pečovatelka individuální plán. Mgr. Hauke je ale přesvědčena, že by sociální práce měla být aktivnější i v plánování služeb a další spolupráci. Spolupráce s dalšími poskytovateli zdravotnických a sociálních služeb je pro poskytování pečovatelské služby klíčová. Například spolupráce s praktickými lékaři, kteří někdy trvají na institucionalizaci či hospitalizaci, i když to není v souladu s přáním daného člověka. Proto ve Dvoře Králové nad Labem organizují případové konference, při nichž se snaží zapojit i lékaře. Podle Mgr. Hauke je však domluva s lékaři obtížná, na setkání v nemocnici se dostavil jen nelékařský personál. Koordinace s lékaři ve městě funguje jen na základě osobní iniciativy.

K zachování kvality života, umožnění toho, aby lidé setrvali doma až do konce svého života, je zapotřebí také paliativní péče dostupná v domácím prostředí. Tato služba se začíná rozvíjet, ale velmi pomalu. Problematické situace nastávají zejména u lidí s demencí, kteří představují 10–20 % klientů v péči. Za problém považuje Mgr. Hauke také otázku diagnostiky syndromu demence – často je zde neochota daného člověka si vůbec problém připustit. Velmi potřebné je přitom včas nastavit adekvátní farmakoterapii. Překážkou v poskytování pečovatelské služby je nedostupnost či nespolupráce rodiny, zejména pokud se u člověka rozvíjí demence. Velkou výzvou pak je hranice důstojných podmínek a respektování práv klienta. Někdy jsou podmínky života takové, že v nich poskytování péče není prakticky možné. Někteří klienti odmítají pomoc, jejich domácnosti jsou v neúnosném stavu. To se může obrátit proti pečovatelské službě viděno očima známých, rodiny či záchranné služby.

Co by bylo potřeba a na co bohužel není při poskytování služby čas, je znalost životního příběhu člověka, možnost aplikace psychosociálních intervencí a podobně.

Možnosti spolupráce

Jaké jsou možnosti spolupráce při poskytování pečovatelské služby? Zejména jde o lepší spolupráci s lékaři, naopak si Mgr. Hauke cení spolupráce se sociálními pracovníky obcí s rozšířenou působností, například v situacích, kdy člověk odmítá péči a přitom je domácí situace již neúnosná. Zde mohou sociální pracovníci pomoci komunikovat se soudem a podobně. Spolupráce s rodinami a opatrovníky je různá. Velmi významná je ve Dvoře Králové spolupráce s městskou policií. I tady se však řeší problémy s předáváním informací. Organizovány byly případové konference za účasti rodin, které představují bezpečné prostředí pro poskytování péče.

Za klíčové aktéry v systému péče zejména o lidi s demencí považuje Mgr. Hauke další služby – například denní stacionář, ocenili by také nutriční poradenství, aktivizační činnosti, které pečovatelská služba nemůže vykonávat podle zákona, osobní asistenci, která je zatím legislativně oddělená a není vůle ze strany MPSV tyto služby propojit. Důležité je zajištění tísňové péče, kde spolupracuje pečovatelská služba s městskou policií. Dále spolupráce s domovem pro seniory, protože mnoho lidí není možné udržet v domácím prostředí. Domy pro seniory, a zejména domovy se zvláštním režimem zaujímají důležité místo v celém spektru služeb. Je třeba poskytovat též podporu pečujícím rodinám – často se jedná o ženy, které jsou ve složité situaci. Mgr. Hauke upozorňuje na situaci v naší společnosti, kdy se říká, že se rodiny nestarají. Její zkušenost je však spíše opačná: podle ní přibývá rodin, které se starat chtějí. Často se ale dostávají do neřešitelných situací.

Podle stávající legislativy je možné se vyslovit předem k budoucí péči, ale zatím se s tím v praxi nesetkáváme.

Publikace vznikla v rámci projektů 15-32942A – P09 AZV a PRVOUK P20.

doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

Gerontologické centrum Praha


Štítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé Protetika

Článek vyšel v časopise

Geriatrie a Gerontologie

Číslo 3

2016 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více