Stručně o lidských potřebách ve stáří


Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2016, 5, č. 1: 58
Kategorie: Zprávy, informace

Lidské potřeby ve stáří

Hugo Přibyl

Maxdorf 2015

96 stran

Cena 195 Kč

ISBN 978-80-7345-437-1

Starých, a tudíž také starých nemocných lidí, o které se různou měrou profesně staráme, přibývá a přibývat bude. To je ostatně důvod, proč se v poslední době na našem knižním trhu objevila řada publikací z oboru geriatrie či sociální gerontologie. Jsou samozřejmě nejen různě kvalitní, ale především různě rozsáhlé.

Zejména studenti oborů pomáhajících profesí, stejně tak jako pečovatelky v přímé péči, jejichž vzdělání se realizuje v rozsahu pouhých 150 hodin, jistě uvítají stručnou a přehlednou knihu Hugo Přibyla s názvem Lidské potřeby ve stáří.

Autor je zkušený praktický lékař a geriatr, který působí v Ostravě – Kunčičkách. Přednáší ale také na opavské univerzitě geriatrii a ošetřovatelství se zaměřením na péči o nesoběstačné a nemocné seniory. Autor rozdělil svůj text na dvě základní a dále členěné kapitoly. V té první, kterou nazval Obecná část, shrnul nejdůležitější fakta o tom, co je stáří, stárnutí, kdo je senior a jakou péči je mu třeba poskytovat v době nemoci, ať již stůně doma, či v instituci. Následuje souhrn doporučení, která se týkají přípravy a adaptace na stáří a přibližuje i stále panující mýty o stáří. Dotkl se i citlivé problematiky špatného zacházení se seniory (tzv. ageismus), které má v ČR vzrůstající tendenci. Značnou část pozornosti pak Hugo Přibyl věnuje lidským potřebám, což je ovšem logické vzhledem k celkovému zacílení a názvu práce. Mimo jiné vysvětlil obecně přijímaný model lidských potřeb podle Maslowa (tzv. Maslowova pyramida) a odvozený „dům životních potřeb“.


V praxi je samozřejmě nutné potřeby seniorů jako specifické skupiny osob nejen identifikovat a také je v rámci daných možností pokud možno úplně nebo podstatným způsobem saturovat. Popis, jak to udělat, je doplněn pasáží o kvalitě života seniorů právě s ohledem na jejich potřeby.

V druhé kapitole, nazvané Speciální část, Hugo Přibyl prezentuje svůj vlastní kvantitativní i kvalitativní výzkum, který spočíval v zjišťování potřeb seniorů ve věkové kategorii nad 80 let. Výsledky jsou zajímavé a přínosné především proto, že většina výzkumných šetření tohoto typu se zabývá podstatně mladšími seniory, tedy těmi, kterým je 60–65, případně staršími, ale nikoliv starými. „Namísto“ závěru jsou poznatky z výzkumu shrnuty.

Nechybí reprezentativní seznam literatury, z níž si zájemce může k dalšímu studiu vybrat publikace, které jsou snadno dostupné v ČR. Samozřejmostí je i přehled použitých zkratek, seznam ilustrací a rejstřík. Tradičně je připojen i medailonek autora.

I když Hugo Přibyl ve své předmluvě píše, že „čtenář by neměl očekávat učebnici geriatrie“, myslím, že jeho kniha takovou miniučebnicí je, a proto bude vítaná těmi, kdo se v oblasti geriatrického ošetřovatelství začínají teprve orientovat.

Za skvrnu na kráse lze považovat především skutečnost, že některé odkazy na texty jiných autorů jsou někdy neúplné, někdy dokonce chybějí. Také v obsahu jsem pro lepší orientaci (byť v krátkém textu) postrádala uvedení podkapitol (jmenovitě u 1.6). Přes uvedené výtky však soudím, že stručný text dobře poslouží začátečníkům v geriatrické praxi, ať již se jedná o zdravotníky, nebo sociální pracovníky

prof. PhDr. RNDr Helena Haškovcová CSc.

Fakulta humanitních studií UK, Praha


Štítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé Protetika

Článek vyšel v časopise

Geriatrie a Gerontologie

Číslo 1

2016 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se