Recenze knihy:
Ošetřovatelství v geriatrii – hodnoticí nástroje


Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2015, 4, č. 2: 110
Kategorie: Recenze knihy

Autor: Andrea Pokorná a kolektiv

Vydavatel: Grada Publishing, 2013

Nakladatelství Grada vydalo již v roce 2013 publikaci s tematikou funkčního geriatrického hodnocení doc. PhDr. Andrey Pokorné, Ph.D., a kolektivu. Přestože v hlavním názvu publikace stojí „ošetřovatelství v geriatrii“ domnívám se, že publikace svým obsahem ošetřovatelství nejen zahrnuje, ale i dalece přesahuje. Funkční geriatrické hodnocení je problematikou interprofesionální, kdy na indikování, provedení a evaluaci jednotlivých testů a metod se podílí celý tým pracovníků, a to různou měrou podle individuálních potřeb pacientů a dané situace, zvyklostí nejen pracoviště, ale i jednotlivých interprofesionálních týmů. Není ovšem pochyb, že ošetřovatelství v této činnosti hraje klíčovou roli, a není tedy překvapením, že knížka z prostředí ošetřovatelství vychází.

Úvod publikace stručně představuje problémovou a „syndromologickou“ orientaci geriatrického přístupu. Jsou tu stručně charakterizovány nejvýznamnější geriatrické syndromy, autoři poukazují na heterogenitu seniorské populace, charakteristiku jednotlivých funkčních skupin. Vysvětlují tak potřebnost a účelnost funkčníhogeriatrického hodnocení pro poskytování péče lidem vyššího věku.

První specializovaná kapitola se zabývá problematikou kognitivních poruch. To je z pohledu závažnosti a prevalence jistě téma hodné primární pozornosti, nejen z důvodu narůstající prevalence demence související se stárnutím populace, ale i v souvislosti se syndromem deliria, který se vyskytuje velmi často zejména u starších, hospitalizovaných pacientů. Zatímco demenci se v současné době již věnuje určitá pozornost, o deliriu to zdaleka neplatí. Není mu věnována dostatečná pozornost, není včas diagnostikováno, a to se všemi velmi závažnými důsledky. Proto považuji za užitečné, že je právě syndrom deliria v této kapitole zdůrazněn, je mu věnována dostatečná pozornost a stejně jako v části o demenci jsou zde představeny adekvátní nástroje pro jeho vyhodnocení. Domnívám se, že zejména tato část by měla být „povinnou četbou“ pro studenty ošetřovatelství i lékařství a stručným, výstižným abstraktem pro všechny lékaře i sestry v praxi akutní i postakutní péče. Ti se totiž s problematikou každodenně setkávají, a ne vždy jí věnují adekvátní pozornost.


Další, obdobně obsáhlá kapitola je věnována výživě. Po stručném úvodu do problematiky představují autorky jednotlivé nástroje hodnocení nutričního stavu a diskutují jejich použitelnost v praxi. Za cenné považuji, že autorky nabízejí i ošetřovatelské rady týkající se podávání stravy. Ty sice nejsou rozsáhlé, ale zato výstižné, vycházející ze zkušeností a vhodné pro praxi.

Kapitola věnovaná posouzení soběstačnosti a mobility prezentuje základní nástroje, které se v této oblasti užívají. Podobně postupují autorky v kapitole o bolesti – což je téma pro péči klíčové, ale opět mu v praxi není věnována potřebná pozornost. Kapitola poskytuje přehled nástrojů a škál hodnocení bolesti, včetně škály pro hodnocení bolesti u pacientů s demencí. Závěrečná kapitola shrnuje význam funkčního hodnocení v péči o geriatrické pacienty.

Publikaci považuji za nesmírně cennou pro každodenní praxi. Domnívám se, že by neměla chybět v žádné knihovničce geriatra ani sestry věnující se péči o staré pacienty. Současně doporučuji, aby z ní čerpali i sociální pracovníci zodpovědní za posuzování soběstačnosti v rámci řízení o přiznání příspěvku na péči. Z praxe víme, že je zapotřebí mít alespoň základní povědomí o funkčním hodnocení respektujícím jednotlivé domény soběstačnosti s ohledem na jejich zdravotní determinanty.

V mnoha publikacích se zejména v poslední době setkávám s tím, že jsou citovány relativně nepodstatné zahraniční publikace, zatímco i klíčové tuzemské publikace jsou opomíjeny. V tomto ohledu považuji publikaci doc. Pokorné a autorského kolektivu za naprosto příkladnou: kromě klíčových zahraničních publikací autoři citují prakticky veškeré české prameny, které jsou k této problematice k dispozici, a to i publikace z tzv. šedé oblasti, které se nedostávají do vědeckých databází. Vnímám to jako výzvu autorů ke kolegiální spolupráci v péči o geriatrické pacienty. Jsem přesvědčena, že se jedná o navázání na nejlepší tradice naší geriatrie, která po mnoho desetiletí zdůrazňuje, že vstřícná a kolegiální interprofesionální spolupráce je nejen základem kvalitní péče na jednotlivých pracovištích, ale obecně podmínkou úspěšného rozvoje péče (nejen) o geriatrické pacienty.

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

Gerontologické centrum Praha


Štítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé Protetika

Článek vyšel v časopise

Geriatrie a Gerontologie

Číslo 2

2015 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se