Zápis z jednání výboru ČGGS dne 18. 9. 2013


Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2013, 2, č. 4: 229
Kategorie: Zápisy

Přítomni: Bureš, Jurašková, Holmerová, Topinková, Rýznarová, Forejtar, Kubešová, Pomahačová, Záboj, Jiroudková

Omluveni: Weber, Doležalová, Grepl, Kabelka

Program:

 1. Návrh legislativních úprav pro NP a DP
 2. Požadavek organizačního výboru IAGG ER Dublin 2015
 3. Odpověď MPSV a ombudsmana na zamítnutí aktuálního znění legislativní úpravy NP a DP
 4. Různé

ad 1) Návrh legislativních úprav pro NP a DP.

Cíle:

 1. odstranit nerovnosti ve financování
 2. zajistit adekvátní poskytování zdravotní péče v sociální sféře
 3. posílit terénní služby
 4. hodnocení kvality péče
 5. struktura organizace následné a dlouhodobé péče

Akutní geriatrická péče

GJIP, péče na standardním oddělení

je nutno zřizovat nová geriatrická lůžka – průměrná doba hospitalizace 18–20 dní z hlediska financování lůžkové péče zvláště o nemocné komplikované, pro které je hospitalizace na geriatrickém oddělení poslední v daném zařízení, je nutno se pokusit o zavedení systému jako na RHB odděleních – nová hospitalizace

Následná péče

odborná péče doléčovací a rehabilitační – dosavadní LDN – kód 00024 na dobu 3 měsíců – další prodloužení na základě vyjádření revizního lékaře. Kontinuitě péče by prospělo zřizování geriatrických ambulancí při LDN. Z hlediska ekonomického se nejedná o proces nákladný – odhad max. 15–20 zařízení v ČR

Klinicky komplexní dlouhodobá péče

 • péče ošetřovatelská – kód 00005 – ověřit u ČAS bazální a specializovaná

dosavadní sociální lůžka zdravotnických zařízení by se měla transformovat na lůžka dlouhodobé péče

 • poskytování zdravotní péče v sociálních zařízeních bez zvláštního režimu, v ambulantním režimu, ale s povinností zařízení uzavřít smlouvu se zdravotními pojišťovnami, zdravotnický provoz předpokládá přítomnost všeobecné sestry bez odborného dohledu minimálně 8 hod denně.
 • péče v sociálních zařízeních se zvláštním režimem (nejen pro nemocné s demencí) – návrat do zdravotnického režimu – ošetřovatelské lůžko s kódem 00005 + příspěvek na péči
 • poskytování zdravotní péče v domácím prostředí (ambulantní)

§ – dle tohoto rozvrstvení by se odvíjely i požadavky na materiální a personální vybavení, a tudíž by se mohlo dosáhnout i příslušné míry kontinuity zdravotní péče

§ – problém je dostupnost zdravotní péče v domácím prostředí – odráží se na mnohdy neadekvátně brzkém přemístění seniora do instituce v době, kdy by za adekvátní asistence byl ještě schopen setrvávat ve vlastním prostředí. Je nutno posílit síť terénní péče tak, aby v každém místě republiky nebyl problém dvou návštěv denně – odpovídá komunitním centrům, poskytujícím zdravotní péči i pečovatelskou asistenci v oblasti s určitým počtem - každých cca 10 000 obyvatel. Nevyužitá kapacita – zapojení mladých seniorů v komunitních centrech a dalších podobách terénních služeb.

Je nutno pečlivě zvážit obnovení institutu geriatrické sestry při ordinaci praktického lékaře vzhledem k očekávanému demografickému vývoji a zjevně chybějícímu signálnímu prvku v terénní praxi.

§ – jako zcela nevyhnutelné se jeví propojení příprav změn v systému následné a dlouhodobé péče mezi MPSV a MZČR. Dosavadní stav, kdy si každé ministerstvo připravuje svou variantu a ještě na ni uvalí informační embargo, vede k značné rigiditě a mimochodným výsledkům

§ – vytvoření společné databáze MZČR a MPSV – registru seniorů, kteří se ocitají na hranici ztráty soběstačnosti. Ze své dlouholeté praxe na posudkových komisích velmi dobře vím, že takový registr již na MPSV funguje a je cenným zdrojem informací, které mnohdy u osamělých nemocných s kognitivní poruchou velmi chybějí.

Ad 2) Požadavek organizačního výboru IAGG ER Dublin 2015

Organizační výbor IAGG-ER přistoupil k rozdělení témat pro nadcházející jednání v Dublinu na sekci Sociálně behaviorální, biologie stárnutí a klinickou gerontologii. Žádají od ČGGS vyslání zástupců do jednotlivých sekcí organizačního výboru.

Návrhy členů výboru: prof. Eva Topinková - sekce klinické gerontologie; doc. Iva Holmerová - sekce sociální a behaviorální; MUDr. Božena Jurašková - sekce biologie stárnutí.

Ad 3) Odpověď MPSV a ombudsmana na zamítnutí aktuálního znění legislativní úpravy NP a DP

Ministr práce a sociálních věcí přivítal iniciativu ČGGS podílet se na přípravě legislativních úprav pro zdravotně sociální péči a určil kontaktní osoby ministerstva – doc. Čeledovou a Bc. Dvořákovou.

Úřad ombudsmana je aktivní ve smyslu kontroly kvality péče, vyslovil podiv, že připravovaná norma nebyla předložena úřadu ombudsmana ve vnějším připomínkovém řízení.

Ad 4) Různé

Změny v členské základně – dvě nové zájemkyně o členství v ČGGS – MUDr. Jana Musilová, MUDr. Dagmar Malotová – členové výboru souhlasí s jejich přijetím.

Podán návrh na ocenění člena výboru MUDr. Ivo Bureše k životnímu jubileu – odsouhlaseno již dříve korespondenčně. Ocenění bude předáno na hradeckém gerontologickém kongresu.

Zapsala Hana Matějovská Kubešová


Štítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé Protetika

Článek vyšel v časopise

Geriatrie a Gerontologie

Číslo 4

2013 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se