Riziko latentnej tuberkulózy u pacientov s reumatoidnou artritídou na Slovensku


Autoři: J. Malinová 1;  M. Hájková 2;  A. Hatalová 3;  E. Šteňová 1
Působiště autorů: stDepartment of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Comenius University in Bratislava and University Hospital Bratislava, Slovakia 11;  Department of Pneumology and Phthiseology, Faculty of Medicine, Comenius University in Bratislava and University Hospital, Bratislava, Slovakia 2;  Department of Hematology and Transfusiology, Faculty of Medicine, Comenius University in Bratislava and University Hospital, Bratislava, Slovakia 3
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 70, 2021, č. 2, s. 83-90
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Ciele práce: Cieľom práce bolo zistiť prevalenciu latentnej tuberkulózy (LTBI) u pacientov s reumatoidnou artritídou stredne ťažkého a ťažkého stupňa liečených konvenčnou a anticytokínovou terapiou, identifikovať možné rizikové faktory tuberkulózy (TB) a hodnotiť efektivitu profylaktickej liečby u pozitívne skrínovaných pacientov.

Pacienti a metodika: Observačná retrospektívna štúdia so zaradením pacientov s reumatoidnou artritídou po absolvovaní skríningových vyšetrení na zistenie LTBI (röntgenologické vyšetrenie hrudníka, tuberkulínový kožný test, interferon gamma release assay test – IGRA test).

Výsledky: V skupine 124 pacientov sme zistili u 7,25 % LTBI počas kombinovanej liečby konvenčným syntetickým liečbu modifikujúcim antireumatikom (csDMARD) a kortikoterapiou. U ďalších 21,77 % LTBI bola diagnostikovaná počas biologickej liečby alebo terapie inhibítorom Janusových kináz. Najvyššia incidencia LTBI bola zistená v skupine pacientov liečených inhibítormi tumor nekrotizujúceho faktoru (66,66 % z LTBI pozitívnych pacientov), avšak pozitívne skrínovaní pacienti sa vyskytli aj pri liečbe inými modalitami. Priemerná doba detekcie LTBI pozitivity bola 39,5 mesiacov (12–134 mesiacov) od začatia anticytokínovej terapie. Klinicky manifestná aktívna TB sa potvrdila u jedného pacienta. Štatistická analýza nepreukázala asociáciu medzi rizikom LTBI a vekom, pohlavím alebo liečebnou modalitou.

Záver: Výsledky tejto štúdie potvrdzujú opodstatnenie skríningu a stáleho monitorovania LTBI u pacientov s RA liečených anticytokínovou terapiou. Naše aktuálne národné odporúčania sú dostatočne senzitívne na identifikáciu LTBI. Nezodpovedanou otázkou zostáva potreba skríningu a profylaktickej liečby antituberkulotikami u pacientov liečených csDMARD v kombinácii s glukokortikoidmi.

Klíčová slova:

IGRA test – infekcia mykobaktériami – biologická liečba – latentná tuberkulózna infekcia


Zdroje

1. WHO. Global tuberculosis report 2018, Geneva: World Health Organization 2018. ISBN 978-92-4-156564-6, 265 p.

2. https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/country- profile-slovakia-5.

3. WHO. Latent tuberculosis infection: updated and consolidated guidelines for programmatic management. Geneva: World Health Organization 2018, 64 p. ISBN 978-92-4-155023-9.

4. Vuorela M, Mars NJ, Salonen J, Kauppi MJ. Tuberculosis in people with rheumatic disease in Finland 1995–2007: a nationwide retrospective register study. Rheumatol Adv Pract, 2019; 3(2): rkz020. doi: 10.1093/rap/rkz020. PMCID: PMC6736076; PMID: 31528842.

5. Safiri S, Kolahi AA, Hoy D, et al. Global, regional and national burden of rheumatoid arthritis 1990–2017: a systematic analysis of the Global Burden of Disease study 2017. Ann Rheum Dis, 2019;78(11):1463–1471.

6. Shin A, Shin S, Kim J, Ha Y-J, et al. Association Between Socioeconomic Status and Comorbidities Among Patients With Rheumatoid Arthritis Results of a Nationwide Cross-Sectional Survey. Rheumatology, 2019;58(9):1617–1622.

7. Hájková M, Solovič I. Metodické odporúčanie hlavného odborníka MZ SR o štandardizácii diagnostiky latentnej tuberkulóznej infekcie, 27.1.2017.

8. Homolka J. Risk of tuberculosis in patients treated with biological medicines. Bratisl Med J, 2016;117(1):11–14.

9. Carmona L, Hernández-García C, Vadillo C, et al. Increased risk of tuberculosis in patients with rheumatoid arthritis. J Rheumatol, 2003;30(7):1436–1439.

10. Arkema EV, Jonsson J, Baecklund E, et al. Are patients with rheumatoid arthritis still at an increased risk of tuberculosis and what is the role of biological treatments? Ann Rheum Dis, 2015;74(6):1212–1217.

11. Askling J, Fored CM, Brandt L, et al. Risk and case characteristics of tuberculosis in rheumatoid arthritis associated with tumor necrosis factor antagonists in Sweden. Arthritis Rheum, 2005;52(7):1986–1992.

12. Brassard P, Lowe AM, Bernatsky S, et al. Rheumatoid arthritis, its treatments, and the risk of tuberculosis in Quebec, Canada. Arthritis Rheum, 2009;61(3):300–304.

13. Martinez L, Zhu L, Castellanos ME, et al. Glycemic Control and the Prevalence of Tuberculosis Infection: A Population-based Observational Study. Clin Infect Dis, 2017;65(12):2060–2068.

14. Jick SS, Lieberman ES, Rahman MU, Choi HK. Glucocorticoid use, other associated factors, and the risk of tuberculosis. Arthritis Rheum, 2006;55(1):19–26.

15. Cantini F, Niccoli L, Capone A, et al. Risk of tuberculosis reactivation associated with traditional disease modifying anti-rheumatic drugs and non-anti-tumor necrosis factor biologics in patients with rheumatic disorders and suggestion for clinical practice. Expert Opin Drug Saf, 2019;18(5):415–425.

16. Baronnet L, Barnetche T, Kahn V, et al. Incidence of tuberculosis in patients with rheumatoid arthritis. A systematic literature review. Joint Bone Spine, 2011;78(3):279–284.

17. Souto A, Maneiro JR, Salgado E, et al. Risk of tuberculosis in patients with chronic immune-mediated inflammatory diseases treated with biologics and tofacitinib: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials and long-term extension studies. Rheumatology (Oxford), 2014;53(10):1872– 1885.

18. Greenberg JD, Reed G, Kremer JM, et al. CORRONA Investigators. Association of methotrexate and tumour necrosis factor antagonists with risk of infectious outcomes including opportunistic infections in the CORRONA registry. Ann Rheum Dis, 2010;69(2): 380–386.

19. Winthrop KL, Mariette X, Silva JT, et al. ESCMID Study Group for Infections in Compromised Hosts (ESGICH) Consensus Document on the safety of targeted and biological therapies: an infectious diseases perspective (Soluble immune effector molecules [II]: agents targeting interleukins, immunoglobulins and complement factors). Clin Microbiol Infect, 2018;24(Suppl 2):S21–S40.

20. Mease PJ, Gottlieb AB, van der Heijde D, et al. Efficacy and safety of abatacept, a T-cell modulator, in a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase III study in psoriatic arthritis. Ann Rheum Dis, 2017;76(9):1550–1558.

21. Lin HH, Wu CY, Wang CH, et al. Association of Obesity, Diabetes, and Risk of Tuberculosis: Two Population-Based Cohorts. Clin Infect Dis, 2018;66(5):699–705.

22. Dougados M, Soubrier M, Antunez A, et al. Prevalence of comorbidities in rheumatoid arthritis and evaluation of their monitoring: results of an international, cross-sectional study (COMORA). Ann Rheum Dis, 2014;73(1):62–68.

23. Anton C, Soubrier M, Antunez A, et al. Latent tuberculosis infection in patients with rheumatic diseases. J Bras Pneumol, 2019;45(2):e20190023. doi: 10.1590/1806-3713/e20190023. PMCID: PMC6733747. PMID: 31038654.

24. Song GG, Bae SC, Lee YH. Interferon-gamma release assays versus tuberculin skin testing in patients with rheumatoid arthritis. Int J Rheum Dis, 2013;16(3):279–283.

25. Hakimian S, Popov Y, Rupawala AH, et al. The conundrum of indeterminate QuantiFERONTB Gold results before anti-tumor necrosis factor initiation. Biologics, 2018; 12(1):61–67.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie

Číslo 2

2021 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se