Vývoj v zastoupení genotypů HCV u injekčních uživatelů drog v České republice během 15 let


Autoři: L. Krekulová;  V. Řehák;  Z. Oktábec;  J. Vacek
Působiště autorů: 4th Department of Internal Medicine, 1st Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital in Prague, Czech Republic 1;  Remedis, s. r. o., Prague, Czech Republic 2;  Department of Addictology, 1st Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital in Prague, Czech Republic 3
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 68, 2019, č. 1, s. 3-8
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl:

Pokračovat ve sledování vývoje epidemie HCV infekce, zvláště genotypového zastoupení u injekčních uživatelů drog (PWID) v Praze a středních Čechách.

Metody:

V letech 2010–2012 bylo zařazeno 546 pacientů, bývalých či současných injekčních uživatelů drog, kteří byli vstupně testováni na přítomnost anti-HCV protilátky, u pozitivních byla pomocí Real-time PCR provedena kvantifikace a genotypizace viru. Získaná data z let 2010–2012 byla následně porovnána s kontrolními skupinami z období let 1998–2000 a 2005–2007.

Výsledky:

Z 546 zařazených a testovaných pacientů bylo 393 (72 %) anti-HCV pozitivních; z nich 269 (68,4 %) mělo detekovatelnou HCV PCR RNA.  Nejčastější subtyp HCV byl 3a u 97 pacientů (36,1 %), 1a u 85 pacientů (31,6 %) a 1b u 57 pacientů (21,2 %). Tyto tři subtypy byly zodpovědné za téměř 89 % infekcí ve zkoumané skupině.

Závěry:

Byl potvrzen statisticky významný nárůst v zastoupení genotypů 1a a 3a se současným poklesem frekvence genotypu 1b. U genotypu 1b a genotypu 3a narůstala statistická významnost změn v závislosti na roce záchytu. Popsaný genotypový posun odráží vývoj epidemie HCV a odpovídá aktuálně převažujícímu způsobu přenosu HCV infekce.

Klíčová slova:

HCV – genotypy HCV – injekční uživatelé drog (PWID) – Česká republika


Zdroje

1. Němeček V, Částková J, Fritz P, et al. The 2001 serological survey in the Czech Republic – viral hepatitis. Central European Journal of Public Health, 2003; 11, suppl.:S54–61.

2. Mravčík V (Ed.), Chomynová P, Grohmannová K, et al. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2014 [Annual Report on Drug Situation 2014 – Czech Republic]. Praha: Úřad vlády České republiky, 2015.

3. Malý M, Němeček V, Zákoucká H. Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice v roce 2016 (The prevalence and spread of HIV/AIDS in the Czech Republic in 2016). Zprávy z centra epidemiologie a mikrobiologie (SZÚ, Praha), 2017; 26:6–7.

4. The Negative Impact Of The War On Drugs On Public Health: The Hidden Hepatitis C Epidemic: Report of the global commission on drug policy. The global commission on drug policy [online]. 2013, May [cit. 2018-03-24]. Dostupné na www: http://www.globalcommissionondrugs.org/hepatitis/gcdp_hepatitis_english.pdf.

5. Nečas V, Mravčík V (Eds.). Prevence a kontrola infekčních nemocí u injekčních uživatelů drog: metodický pokyn ECDC a EMCDDA. Praha: Úřad vlády České republiky, 2012. ISBN 978-80-7440-064-3.

6. Bruggmann P. Accessing Hepatitis C patients who are difficult to reach: it is time to overcome barriers. Journal of Viral Hepatitis, 2012;19(12):829–835. DOI: 10.1111/jvh.12008. ISSN 13520504. Dostupné na www: http://doi.wiley.com/10.1111/jvh.12008.

7. Greberly J, Dore GJ, Morin S, et al. Elimination of HCV as a public health concern among people who inject drugs by 2030 – What will it take to get there? Journal of the International AIDS Society, 2017;20(1):22146. DOI: 10.7448/IAS.20.1.22146. ISSN 17582652. Dostupné na www: http://doi.wiley.com/10.7448/IAS.20.1.22146.

8. Pawlotsky J-M, Tsakiris L, Roudot-Thoraval F, et al. Relationship between Hepatitis C Virus Genotypes and Sources of Infection in Patients with Chronic Hepatitis C. Journal of Infectious Diseases, 1995;171(6):1607–1610. DOI: 10.1093/infdis/171.6.1607. ISSN 0022-1899. Dostupné na www: https://academic.oup.com/jid/article-lookup/doi/10.1093/infdis/171.6.1607.

9. Backmund M, Meyer K, Von Zielonka M, et al. Treatment of hepatitis C infection in injection drug users. Hepatology, 2001;34(1):188–193. DOI: 10.1053/jhep.2001.25882. ISSN 02709139. Dostupné na www: http://doi.wiley.com/10.1053/jhep.2001.25882.

10. Pawlotsky J-M. New Hepatitis C Therapies: The Toolbox, Strategies, and Challenges. Gastroenterology, 2014;146(5):1176–1192. DOI: 10.1053/j.gastro.2014.03.003. ISSN 00165085. Dostupné na www: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0016508514003047.

11. Persico M, Coppola N, Rosato V, et al. HCV antiviral therapy in injection drug users: difficult to treat or easy to cure? Annals Of Hepatology, 2015;14(3):325–332. Dostupné na www: ttp://www.annalsofhepatology.com/revista/numeros/2015/HP153-06-HCV%20(Antiviral)%20(FF_310315m)_PROTEGIDO.pdf.

12. Krekulova L, Rehak V, Madrigal N, et al. Genotypic and Epidemiologic Characteristics of Hepatitis C Virus Infections among Recent Injection Drug User and Nonuser Populations. Clinical Infectious Diseases, 2001;33(8):1435–1438. DOI: 10.1086/323199. ISSN 1058-4838. Dostupné na www: https://academic.oup.com/cid/article-lookup/doi/10.1086/323199

13. Krekulová L, Řehák V, Strunecký O, et al. Situace a trendy v zastoupení genotypů viru hepatitidy C v populaci injekčních uživatelů drog. Epidemiologie, Mikrobiologie a Imunologie, 2009;58(2):84–89.

14. Bruggmann P, Berg T, Øvrehus A, et al. Historical epidemiology of hepatitis C virus (HCV) in selected countries. Journal Of Viral Hepatitis, 2014;21:5–33. DOI:10.1111/jvh.12247. ISSN 13520504. Dostupné na www: http://doi.wiley.com/10.1111/jvh.12247.

15. Šperl J, Fraňková S, Trunečka P. Transplantace jater pro chronickou hepatitidu C: význam protivirové léčby. Gastroenterol. Hepatol., 2013;67(5):407–412.

16. Němeček V, Strunecký O. Genotypová heterogenita viru hepatitidy C (HCV) u dárců krve v ČR [Genotypic heterogeneity of hepatitis C virus (HCV) from blood donors in the Czech Republic]. Epidemiologie, Mikrobiologie a Imunologie, 2009;58(2):63–72.

17. Zábranský T, Mravčík V, Korčišová B, et al. Hepatitis C Virus Infection among Injecting Drug Users in the Czech Republic – Prevalence and Associated Factors. European Addiction Research, 2006;12:151–160.

18. Robayes G, Bielen R, Azar D, et al. Global genotype distribution of hepatitis C viral infection among people who inject drugs. Journal of Hepatology;65(6):1094–1103. Dostupné na www: https://www.journal-of-hepatology.eu/article/S0168-8278(16)30418-4/fulltext.

19. Greberly J, Dalgard O, Conway B, et al. Efficacy and safety of sofosbuvir/velpatasvir in people with chronic hepatitis C virus infec-
tion and recent injecting drug use: the SIMPLIFY study. Journal of Hepatology;66(1), Supplement:S513. Dostupné na www: https://www.journal-of-hepatology.eu/article/S0168-8278(17)31428-9/fulltext.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie

Číslo 1

2019 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se