Vývoj v zastoupení genotypů HCV u injekčních uživatelů drog v České republice během 15 let


Autoři: L. Krekulová;  V. Řehák;  Z. Oktábec;  J. Vacek
Působiště autorů: 4th Department of Internal Medicine, 1st Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital in Prague, Czech Republic 1;  Remedis, s. r. o., Prague, Czech Republic 2;  Department of Addictology, 1st Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital in Prague, Czech Republic 3
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 68, 2019, č. 1, s. 3-8
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl:

Pokračovat ve sledování vývoje epidemie HCV infekce, zvláště genotypového zastoupení u injekčních uživatelů drog (PWID) v Praze a středních Čechách.

Metody:

V letech 2010–2012 bylo zařazeno 546 pacientů, bývalých či současných injekčních uživatelů drog, kteří byli vstupně testováni na přítomnost anti-HCV protilátky, u pozitivních byla pomocí Real-time PCR provedena kvantifikace a genotypizace viru. Získaná data z let 2010–2012 byla následně porovnána s kontrolními skupinami z období let 1998–2000 a 2005–2007.

Výsledky:

Z 546 zařazených a testovaných pacientů bylo 393 (72 %) anti-HCV pozitivních; z nich 269 (68,4 %) mělo detekovatelnou HCV PCR RNA.  Nejčastější subtyp HCV byl 3a u 97 pacientů (36,1 %), 1a u 85 pacientů (31,6 %) a 1b u 57 pacientů (21,2 %). Tyto tři subtypy byly zodpovědné za téměř 89 % infekcí ve zkoumané skupině.

Závěry:

Byl potvrzen statisticky významný nárůst v zastoupení genotypů 1a a 3a se současným poklesem frekvence genotypu 1b. U genotypu 1b a genotypu 3a narůstala statistická významnost změn v závislosti na roce záchytu. Popsaný genotypový posun odráží vývoj epidemie HCV a odpovídá aktuálně převažujícímu způsobu přenosu HCV infekce.

Klíčová slova:

HCV – genotypy HCV – injekční uživatelé drog (PWID) – Česká republika


Zdroje

1. Němeček V, Částková J, Fritz P, et al. The 2001 serological survey in the Czech Republic – viral hepatitis. Central European Journal of Public Health, 2003; 11, suppl.:S54–61.

2. Mravčík V (Ed.), Chomynová P, Grohmannová K, et al. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2014 [Annual Report on Drug Situation 2014 – Czech Republic]. Praha: Úřad vlády České republiky, 2015.

3. Malý M, Němeček V, Zákoucká H. Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice v roce 2016 (The prevalence and spread of HIV/AIDS in the Czech Republic in 2016). Zprávy z centra epidemiologie a mikrobiologie (SZÚ, Praha), 2017; 26:6–7.

4. The Negative Impact Of The War On Drugs On Public Health: The Hidden Hepatitis C Epidemic: Report of the global commission on drug policy. The global commission on drug policy [online]. 2013, May [cit. 2018-03-24]. Dostupné na www: http://www.globalcommissionondrugs.org/hepatitis/gcdp_hepatitis_english.pdf.

5. Nečas V, Mravčík V (Eds.). Prevence a kontrola infekčních nemocí u injekčních uživatelů drog: metodický pokyn ECDC a EMCDDA. Praha: Úřad vlády České republiky, 2012. ISBN 978-80-7440-064-3.

6. Bruggmann P. Accessing Hepatitis C patients who are difficult to reach: it is time to overcome barriers. Journal of Viral Hepatitis, 2012;19(12):829–835. DOI: 10.1111/jvh.12008. ISSN 13520504. Dostupné na www: http://doi.wiley.com/10.1111/jvh.12008.

7. Greberly J, Dore GJ, Morin S, et al. Elimination of HCV as a public health concern among people who inject drugs by 2030 – What will it take to get there? Journal of the International AIDS Society, 2017;20(1):22146. DOI: 10.7448/IAS.20.1.22146. ISSN 17582652. Dostupné na www: http://doi.wiley.com/10.7448/IAS.20.1.22146.

8. Pawlotsky J-M, Tsakiris L, Roudot-Thoraval F, et al. Relationship between Hepatitis C Virus Genotypes and Sources of Infection in Patients with Chronic Hepatitis C. Journal of Infectious Diseases, 1995;171(6):1607–1610. DOI: 10.1093/infdis/171.6.1607. ISSN 0022-1899. Dostupné na www: https://academic.oup.com/jid/article-lookup/doi/10.1093/infdis/171.6.1607.

9. Backmund M, Meyer K, Von Zielonka M, et al. Treatment of hepatitis C infection in injection drug users. Hepatology, 2001;34(1):188–193. DOI: 10.1053/jhep.2001.25882. ISSN 02709139. Dostupné na www: http://doi.wiley.com/10.1053/jhep.2001.25882.

10. Pawlotsky J-M. New Hepatitis C Therapies: The Toolbox, Strategies, and Challenges. Gastroenterology, 2014;146(5):1176–1192. DOI: 10.1053/j.gastro.2014.03.003. ISSN 00165085. Dostupné na www: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0016508514003047.

11. Persico M, Coppola N, Rosato V, et al. HCV antiviral therapy in injection drug users: difficult to treat or easy to cure? Annals Of Hepatology, 2015;14(3):325–332. Dostupné na www: ttp://www.annalsofhepatology.com/revista/numeros/2015/HP153-06-HCV%20(Antiviral)%20(FF_310315m)_PROTEGIDO.pdf.

12. Krekulova L, Rehak V, Madrigal N, et al. Genotypic and Epidemiologic Characteristics of Hepatitis C Virus Infections among Recent Injection Drug User and Nonuser Populations. Clinical Infectious Diseases, 2001;33(8):1435–1438. DOI: 10.1086/323199. ISSN 1058-4838. Dostupné na www: https://academic.oup.com/cid/article-lookup/doi/10.1086/323199

13. Krekulová L, Řehák V, Strunecký O, et al. Situace a trendy v zastoupení genotypů viru hepatitidy C v populaci injekčních uživatelů drog. Epidemiologie, Mikrobiologie a Imunologie, 2009;58(2):84–89.

14. Bruggmann P, Berg T, Øvrehus A, et al. Historical epidemiology of hepatitis C virus (HCV) in selected countries. Journal Of Viral Hepatitis, 2014;21:5–33. DOI:10.1111/jvh.12247. ISSN 13520504. Dostupné na www: http://doi.wiley.com/10.1111/jvh.12247.

15. Šperl J, Fraňková S, Trunečka P. Transplantace jater pro chronickou hepatitidu C: význam protivirové léčby. Gastroenterol. Hepatol., 2013;67(5):407–412.

16. Němeček V, Strunecký O. Genotypová heterogenita viru hepatitidy C (HCV) u dárců krve v ČR [Genotypic heterogeneity of hepatitis C virus (HCV) from blood donors in the Czech Republic]. Epidemiologie, Mikrobiologie a Imunologie, 2009;58(2):63–72.

17. Zábranský T, Mravčík V, Korčišová B, et al. Hepatitis C Virus Infection among Injecting Drug Users in the Czech Republic – Prevalence and Associated Factors. European Addiction Research, 2006;12:151–160.

18. Robayes G, Bielen R, Azar D, et al. Global genotype distribution of hepatitis C viral infection among people who inject drugs. Journal of Hepatology;65(6):1094–1103. Dostupné na www: https://www.journal-of-hepatology.eu/article/S0168-8278(16)30418-4/fulltext.

19. Greberly J, Dalgard O, Conway B, et al. Efficacy and safety of sofosbuvir/velpatasvir in people with chronic hepatitis C virus infec-
tion and recent injecting drug use: the SIMPLIFY study. Journal of Hepatology;66(1), Supplement:S513. Dostupné na www: https://www.journal-of-hepatology.eu/article/S0168-8278(17)31428-9/fulltext.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie

Číslo 1

2019 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×