Kulaté jubileum MUDr. Vladimíra Plesníka


Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 60, 2011, č. 4, s. 178
Kategorie: Osobní zprávy

Je to už 80 let, kdy se v Ostravě narodil jeden z významných českých epidemiologů, MUDr. Vladimír Plesník. Celý svůj život, a to nejen ten profesní, prožil v tomto městě, které je známé svým problematickým životním prostředím. V roli epidemiologa se snažil neblahé důsledky tohoto stavu alespoň zmírnit, zvláště při prevenci respiračních infekcí. Ale tím není výčet všech jeho zásluh na poli boje proti přenosným nemocem v žádném případě vyčerpán.


Nechceme se podrobně rozepisovat o jednotlivých etapách jeho profesního vývoje, snad jen tolik, že od roku 1957, kdy nastoupil po promoci na Lékařské fakultě hygienické UK Praha na Krajskou hygienickou stanici v Ostravě, pracoval střídavě v Městské a opět pak v Krajské hygienické stanici, od roku 1960 ve vedoucích funkcích. I po odchodu do důchodu pracoval jako samostatný odborný pracovník a konzultant až do roku 2002. Ani po opuštění zaměstnaneckého poměru se o svůj obor nepřestává zajímat, sleduje a studuje odbornou literaturu, svých jazykových schopností využívá k překladům zajímavých statí, nadále nezištně publikuje své Studijní materiály, které začal vydávat v roce 1973, a které čítají hodně přes 1500 čísel. Je vždy ochoten přispět radou svým mladším kolegům, využívaje svých znalostí a dlouholetých zkušeností.

Co se týče jeho podílu na prevenci přenosných onemocnění, je třeba jmenovat zvláště profylaxi chřipky a vůbec prevenci akutních respiračních onemocnění, dále ověřování vakcín proti spalničkám a příušnicím československé provenience, ověřování vakcín proti zarděnkám, varicelle a vakcín proti virové hepatitidě typu B. Ze starších úkolů to bylo ověřování gamaglobulinu v profylaxi virové hepatitidy A a mnoho dalších.

Kdybychom chtěli vyjmenovat všechny projekty, na kterých se MUDr. Plesník podílel, či byl jejich autorem, potřebovali bychom hodně stránek (viz Almanach KHS v Ostravě ke 45 letům činnosti HS v SMK).

Pedagogická činnost byla, dá se říci, dr. Plesníkovi koníčkem. Vyučoval mnoho let na zdravotnické škole, přednášel ve specializačních kurzech a různých jiných odborných školicích akcích, byl iniciátorem a spoluorganizátorem každoročních Epidemiologických dnů Severomoravského kraje, organizačně se podílel na celostátních odborných akcích. Od roku 1990 pracoval jako odborný asistent v Ústavu preventivního lékařství LF v Olomouci. Obsáhlá je také jeho publikační činnost, je spoluautorem 16 odborných knih a autorem mnoha odborných článků. V letošním roce obdržel od výboru Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii Čestnou medaili ČLS JEP.

MUDr. Vladimír Plesník však není jen suchopárným vědátorem. I když byl na své spolupracovníky a podřízené, stejně jako na sebe, velmi náročný, má osobitý smysl pro humor, kterým koření svá verbální i písemná vystoupení. Překlady odborných statí obohacuje o vlastní postřehy a dodatky, stejně jako příhodnými latinskými citáty. Od svých mladých let se věnuje kaktusářství, udržoval obsáhlou sbírku kaktusů, angažuje se významně ve Svazu kaktusářů, založil a 10 let sám psal Ostravský informátor kaktusářů – Ostník, do kterého pravidelně přispívá. Za dlouholetou práci pro Spolek českých kaktusářů dostal v roce 2005 nejvyšší ocenění – plaketu Zlatý Alberto.

Své mozkové závity nenechává zahálet, s počítačem si „tyká“, vede čilou elektronickou korespondenci se svými přáteli a známými.

Dr. Plesník vždy měl a má podporu své rodiny, zejména své ženy, která mu spolu se dvěma dcerami připravila krásné rodinné zázemí.

My, jeho spolupracovníci a žáci mu k dovršenému krásnému jubileu přejeme, ať jeho elán a duševní svěžest vydrží ještě hodně dlouho.

Ad multos annos! 

Současní a bývalí spolupracovníci KHS Moravskoslezského kraje

Redakční rada časopisu Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie a výbor Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP se připojuje klahopřání. MUDr. Plesník byl po řadu let naším aktivním členem a jeho přítomnost byla pro všechny příjemným osvěžením. Přejeme do dalších let stálou pohodu, pevné zdraví a životní optimismus.


Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie

Číslo 4

2011 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×