Medzinárodné zdravotné predpisy.
Teória – legislatíva – implementácia – súvislosti
Cyril Klement a kolektív
Banská Bystrica: PRO, 2009, 1. vyd., s. 438, ISBN 978-80-89057-24-5


Autoři: L. Hegyi
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 60, 2011, č. 1, s. 48
Kategorie: Recenze

Doc. MUDr. Cyril Klement, CSc., je riaditeľom RÚVZ Banská Bystrica, špičkovým mikrobiológom a po dlhé roky predstaviteľom Slovenskej republiky vo významných medzinárodných organizáciách v oblasti biologických zbraní. Spolu s prominentným autorským kolektívom vydal publikáciu, mimoriadne aktuálnu a potrebnú pre trvajúce ohrozenie ľudstva vážnymi prenosnými chorobami.

Kniha charakterizuje globálne biologické hrozby a uvádza medzinárodné predpisy, vzťahujúce sa na túto problematiku a ich implementáciu v SR. Zaoberá sa surveillance prenosných ochorení v SR a jej medzinárodnými aspektmi, integrovaným záchranným systémom, emergentnými a reemergentnými ochoreniami, rizikami vody a potravín. Kapitolou s najväčším rozsahom strán je kapitola o prenosných chorobách s dosahom na verejné zdravie, významných z pohľadu medzinárodných zdravotných predpisov. Doplňujúcou časťou publikácie je kapitola o zavádzaní molekulárno-biologických diagnostických metód do bežnej praxe mikrobiologických laboratórií. Veľmi dôležitou časťou knihy je slovník pojmov, ktorý zabezpečuje jednoznačnosť pri výklade. Kapitola IX. obsahuje napokon medzinárodné zdravotné predpisy (2005), vydané SZO a zaregistrované v OSN v zmysle článku 102 Charty Spojených národov. Knihu uzatvára pandemický plán opatrení pre prípad pandémie chrípky v SR.

Publikácia je dobre a prehľadne napísaná a primerane dokumentovaná. Je určená nielen mikrobiológom, infektológom a epidemiológom, pracovníkom v oblasti verejného zdravotníctva, riadiacim pracovníkom v zdravotníctve a štátnej správe, ale i praktickým lekárom, ktorí sa ako prví dostávajú do kontaktu s prenosnými chorobami. Vzhľadom k nášmu členstvu v Európskej únii, častým zahraničným cestám veľkého počtu ľudí, turistickému ruchu, rizikám leteckej dopravy a globalizácii vzťahov je kniha významným prínosom a manuálom, pri­spievajúcim riešeniu urgentných situácii nielen v bežnej lekárskej, ale i spoločenskej praxi.

Prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc.


Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie

Číslo 1

2011 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se