Diagnostika novovirových infekcí u hospitalizovaných dětí a mladistvých s akutní gastroenteritidou. Plzeňská studie


Autoři: P. Pazdiora 1;  J. Táborská 2;  M. Švecová 3;  J. Sýkora 4
Působiště autorů: Institute of Epidemiology, Medical Faculty of Charles University, Pilsen, E. Beneše 1 , 05 99 Pilsen, Czech Republic 1;  Department of Infectious Disease, Charles University Hospital, Pilsen, E. Beneše 1 , 05 99 Pilsen 2;  Institute of Microbiology, Charles University Hospital, Pilsen, Czech Republic, E. Beneše 13, 305 99 Pilsen 3;  Department of Paediatrics, Charles University Hospital, Pilsen, Alej Svobody 80, 304 00 Pilsen 4
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 58, 2009, č. 4, s. 167-172

Souhrn

Norovirové sporadické gastroenteritidy jsou důležitou a významnou nemocí v západní Evropě. V současnosti je ale k dispozici pouze málo informací o jejich roli v etiologii sporadických gastroenteritid ve střední Evropě. Naše studie se zaměřila na hodnocení jejich významu v etiologii akutních gastroenteritid u hospitalizovaných dětí a adolescentů za použití testů ELISA v době jejich zavádění.

Metody:
Prospektivní studie etiologie akutních gastroenteritid byla provedena u 618 pacientů (průměrný věk 39,8 měsíců, rozmezí 0-228), kteří byli hospitalizováni ve Fakultní nemocnici v Plzni. Pacienti byli sledováni v 6 oddělených obdobích během let 2003 a 2004, 2006 a 2007. Byla zpracována jejich klinická a laboratorní data, k detekci norovirových antigenů ve stolici byly používány kity ELISA (IDEIA Norovirus, DakoCytomation).

Výsledky:
Norovirová infekce byla potvrzena u 62 osob, tj. u 10,0 % pacientů s akutní gastroenteritidou. Nejčastějším příznakem bylo zvracení, které bylo zaznamenáno u 95,2 % pacientů s norovirovou infekcí. Nebyly zaznamenány žádné závažné extraintestinální komplikace. Průměrný interval mezi prvními příznaky a začátkem hospitalizace byl podstatně kratší u pacientů s norovirovou infekcí (1,3 dne) v porovnání s pacienty s rotavirovou infekcí (2,4 dne). Salmonella spp., rotaviry, Campylobacter spp. a střevní adenoviry se v etiologii uplatnily v 15,4 %, 11,2 %, 3,9 % a 3,6 %.

Závěry:
Naše nálezy potvrzují klinický význam norovirů v etiologii akutních gastroenteritid u dětí a adolescentů v regionu středoevropské země. Identifikace norovirových infekcí by měla být zahrnuta do rutinního screeningu u sporadických akutních gastroenteritid.

Klíčová slova:
ELISA – etiologie – noroviry – gastroenteritida.


Zdroje

1. Amar, C.F., East, C.L., Gray, J., Iturriza-Gomara, M. et al. Detection by PCR of eight groups of enteric pathogens in 4,627 faecal samples: re-examination of the English case-control Infectious Intestinal Disease Study (1993-1996). Eur J Clin Microbiol Infect Dis, 2007, 26, 5, 311-323.

2. Ambrožová, H., Schramlová, J. Virové gastroenteritidy u dětí. Klin Mikrobiol inf Lék, 2005, 11, 3, 83-91.

3. Ando, T., Noel, J.S., Fankhauser, R.L. Genetic classification of „Norwalk-like viruses“. J Infect Dis, 2000, 181, 2, 336-348.

4. Boga, J.A., Melón, S., Nicieza, I., De Diego, I. et al. Etiology of sporadic cases of pediatric acute gastroenteritis in Asturias, Spain, and genotyping and characterization of norovirus strains involved. J Clin Microbiol, 2004, 42, 6, 2668-2674.

5. Buesa, J., Collado, B., López-Andújar, P., Abu-Mallouh, R. et al. Molecular epidemiology of caliciviruses causing outbreaks and sporadic cases of acute gastroenteritis in Spain. J Clin Microbiol, 2002, 40, 8, 2854-2859.

6. Caracciolo, S., Minini, C., Colombrita, D., Foresti, I. et al. Detection of sporadic cases of norovirus infection in hospitalized children in Italy. New Microbiol, 2007, 30, 1, 49-52.

7. Dimitriadis, A., Marshall, J.A. Evaluation of a commercial enzyme immunoassay for detection of norovirus in outbreak specimens. Eur J Clin Microbiol Infect Dis, 2005, 24, 9, 615-618.

8. Dimitriadis, A., Bruggink, L.D., Marshall, J.A. Evaluation of the Dako IDEIA norovirus EIA assay for detection of norovirus using faecal specimens from Australian gastroenteritis outbreaks. Pathology, 2006, 38, 2, 157-165.

9. Fretz, R., Svoboda, P., Luthi, T.M., Tanner, M. et al. Outbreaks of gastroenteritis due to infections with norovirus in Switzerland, 2001 – 2003. Epidemiol Infect, 2005, 133, 3, 429-437.

10. Fretz, R., Svoboda, P., Schorr, D., Tanner, M. et al. Risk factors for infections with norovirus gastrointestinal illness in Switzerland. Eur J Clin Microbiol Infect Dis, 2005, 24, 4, 256-261.

11. Chen, S.Y., Chang, Y.C., Lee, Y.S., Chao, S.C. et al. Molecular epidemiology and clinical manifestations of viral gastroenteritis in hospitalized pediatric patients in Northern Taiwan. J Clin Microbiol, 2007, 45, 6, 2054-2057.

12. Iturriza GM, Simpson, R., Perault, A.M., Redpath, C. et al. Structured surveillance of infantile gastroenteritis in East Anglia, UK: incidence of infection with common viral gastroenteric pathogens. Epidemiol Infect, 2008, 136, 1, 23-33.

13. Jansen, A., Beyer, A., Brandt, C., Hohne, M. et al. The norovirus-epidemic in Berlin – clinic, epidemiology, and prevention. Z Gastroenterol, 2004, 42, 4, 311-316.

14. Khamrin, P., Takanashi, S., Chan-It, W., Kobayashi, M. et al. Immunochromatography test for rapid detection of norovirus in fecal specimens. J Virol Methods, 2009, 157, 2, 219-222.

15. Koch, J., Schneider, T., Stark, K., Schreier, E. Norovirus infections in Germany. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz, 2006, 49, 3, 269-309.

16. Lindell, A.T., Grillner, L., Svenssin, L., Wirgart, B.Z. Molecular epidemiology of norovirus infections in Stockholm, Sweden, during the years 2000 to 2003: association of the GGIIb genetic cluster with infection in children. J Clin Microbiol, 2005, 43, 3, 1086-1092.

17. Lopman, B.A., Reacher, M., Gallimore, C., Adak, G.K. et al. A summertime peak of „winter vomiting disease“: surveillance of noroviruses in England and Wales, 1995 to 2002. BMC Public Health, 2003, 3, 13.

18. Martin, S., Andersson, Y., Hedlund, K-O., Giesecke, J. New norovirus surveillance system in Sweden. Eurosurveillance Weekly, 2004, 8, 39, 23/09/2004 (http://www.eurosurveillance.org/ew/2004/040923.asp).

19. Medici, M.C., Martinelli, M., Abeli, L.A., Ruggeri, F.M. et al. Molecular epidemiology of norovirus infections in sporadic cases of viral gastroenteritis among children in Northern Italy. J Med Virol, 2006, 78, 11, 1486-1492.

20. Mounts A.W., Ando, T., Koopmans, M., Bresee, J.S. et al. Cold weather seasonality of gastroenteritis associated with Norwalk-like viruses. J Infect Dis, 2000, 181, 2, 284-287.

21. Nguyen, T.A., Yagyu, F., Okame, M., Phan, T.G. et al. Diversity of viruses associated with acute gastroenteritis in children hospitalized with diarrhea in Ho Chi Minh City, Vietnam. J Med Virol, 2007, 79, 5, 582-590.

22. Nguyen, T.A., Khamrin, P., Takanashi, S., Le Hoang, P. et al. Evaluation of immunochromatography tests for detection of rotavirus and norovirus among Vietnamese children with acute gastroenteritis and the emergence of a novel norovirus DII.4 variant. J Trop Pediatr, 2007, 53, 4, 264-269.

23. Pazdiora, P., Jelínková, H., Švecová, M., Táborská, J. First experience with diagnosing astroviral infections in children hospitalized in Pilsen (Czechia). Folia Microbiol, 2006, 51, 2, 129-132.

24. Rabenau, H.F., Sturmer, M., Buxbaum, S., Walczok, A. et al. Laboratory diagnosis of norovirus: which method is the best? Intervirology, 2003, 46, 4, 232-238.

25. Reuter, G., Krisztalovics, K., Vennema, H., Koopmans, M. et al. Evidence of the etiological predominance of norovirus in gastroenteritis outbreaks—emerging new-variant and recombinant noroviruses in Hungary. J Med Virol, 2005, 76, 4, 598-607.

26. Richards, A.F., Lopman, B., Gunn, A., Curry, A. et al. Evaluation of a commercial ELISA for detecting Norwalk-like virus antigen in faeces. J Clin Virol, 2003, 26, 1, 109-115.

27. Sinclair, M.I., Hellard, M.E., Wolfe, R., Mitakakis, T.Z. et al. Pathogens causing community gastroenteritis in Australia. J Gastroenterol Hepatol, 2005, 20, 11, 1685-1690.

28. Stock I. Norovirus infections. Med Monatschr Pharm, 2007, 30, 10, 362-370.

29. Sulik, A., Pogorzelska, E., Wojtkowska, M., Rozkiewicz, D. et al. Norovirus infection in children hospitalized with acute gastroenteritis in northeastern Poland. Przegl Epidemiol, 2007, 61, 3, 477-482.

30. Veeravigrom, M., Theamboonlers, A., Poovorawan, Y. Epidemiology and clinical manifestation of rotavirus and Norwalk-like viruses in Thai children. J Med Assoc Thai, 2004, 87, 2, 50-54.

31. Waters, A., Coughlan, S., Dunford, L., Hall, W.W. Molecular epidemiology of norovirus strains circulating in Ireland from 2003 to 2004. Epidemiol Infect, 2006, 134, 5, 917-925.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie

Číslo 4

2009 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se