Diagnostika novovirových infekcí u hospitalizovaných dětí a mladistvých s akutní gastroenteritidou. Plzeňská studie


Autoři: P. Pazdiora 1;  J. Táborská 2;  M. Švecová 3;  J. Sýkora 4
Působiště autorů: Institute of Epidemiology, Medical Faculty of Charles University, Pilsen, E. Beneše 1 , 05 99 Pilsen, Czech Republic 1;  Department of Infectious Disease, Charles University Hospital, Pilsen, E. Beneše 1 , 05 99 Pilsen 2;  Institute of Microbiology, Charles University Hospital, Pilsen, Czech Republic, E. Beneše 13, 305 99 Pilsen 3;  Department of Paediatrics, Charles University Hospital, Pilsen, Alej Svobody 80, 304 00 Pilsen 4
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 58, 2009, č. 4, s. 167-172

Souhrn

Norovirové sporadické gastroenteritidy jsou důležitou a významnou nemocí v západní Evropě. V současnosti je ale k dispozici pouze málo informací o jejich roli v etiologii sporadických gastroenteritid ve střední Evropě. Naše studie se zaměřila na hodnocení jejich významu v etiologii akutních gastroenteritid u hospitalizovaných dětí a adolescentů za použití testů ELISA v době jejich zavádění.

Metody:
Prospektivní studie etiologie akutních gastroenteritid byla provedena u 618 pacientů (průměrný věk 39,8 měsíců, rozmezí 0-228), kteří byli hospitalizováni ve Fakultní nemocnici v Plzni. Pacienti byli sledováni v 6 oddělených obdobích během let 2003 a 2004, 2006 a 2007. Byla zpracována jejich klinická a laboratorní data, k detekci norovirových antigenů ve stolici byly používány kity ELISA (IDEIA Norovirus, DakoCytomation).

Výsledky:
Norovirová infekce byla potvrzena u 62 osob, tj. u 10,0 % pacientů s akutní gastroenteritidou. Nejčastějším příznakem bylo zvracení, které bylo zaznamenáno u 95,2 % pacientů s norovirovou infekcí. Nebyly zaznamenány žádné závažné extraintestinální komplikace. Průměrný interval mezi prvními příznaky a začátkem hospitalizace byl podstatně kratší u pacientů s norovirovou infekcí (1,3 dne) v porovnání s pacienty s rotavirovou infekcí (2,4 dne). Salmonella spp., rotaviry, Campylobacter spp. a střevní adenoviry se v etiologii uplatnily v 15,4 %, 11,2 %, 3,9 % a 3,6 %.

Závěry:
Naše nálezy potvrzují klinický význam norovirů v etiologii akutních gastroenteritid u dětí a adolescentů v regionu středoevropské země. Identifikace norovirových infekcí by měla být zahrnuta do rutinního screeningu u sporadických akutních gastroenteritid.

Klíčová slova:
ELISA – etiologie – noroviry – gastroenteritida.


Zdroje

1. Amar, C.F., East, C.L., Gray, J., Iturriza-Gomara, M. et al. Detection by PCR of eight groups of enteric pathogens in 4,627 faecal samples: re-examination of the English case-control Infectious Intestinal Disease Study (1993-1996). Eur J Clin Microbiol Infect Dis, 2007, 26, 5, 311-323.

2. Ambrožová, H., Schramlová, J. Virové gastroenteritidy u dětí. Klin Mikrobiol inf Lék, 2005, 11, 3, 83-91.

3. Ando, T., Noel, J.S., Fankhauser, R.L. Genetic classification of „Norwalk-like viruses“. J Infect Dis, 2000, 181, 2, 336-348.

4. Boga, J.A., Melón, S., Nicieza, I., De Diego, I. et al. Etiology of sporadic cases of pediatric acute gastroenteritis in Asturias, Spain, and genotyping and characterization of norovirus strains involved. J Clin Microbiol, 2004, 42, 6, 2668-2674.

5. Buesa, J., Collado, B., López-Andújar, P., Abu-Mallouh, R. et al. Molecular epidemiology of caliciviruses causing outbreaks and sporadic cases of acute gastroenteritis in Spain. J Clin Microbiol, 2002, 40, 8, 2854-2859.

6. Caracciolo, S., Minini, C., Colombrita, D., Foresti, I. et al. Detection of sporadic cases of norovirus infection in hospitalized children in Italy. New Microbiol, 2007, 30, 1, 49-52.

7. Dimitriadis, A., Marshall, J.A. Evaluation of a commercial enzyme immunoassay for detection of norovirus in outbreak specimens. Eur J Clin Microbiol Infect Dis, 2005, 24, 9, 615-618.

8. Dimitriadis, A., Bruggink, L.D., Marshall, J.A. Evaluation of the Dako IDEIA norovirus EIA assay for detection of norovirus using faecal specimens from Australian gastroenteritis outbreaks. Pathology, 2006, 38, 2, 157-165.

9. Fretz, R., Svoboda, P., Luthi, T.M., Tanner, M. et al. Outbreaks of gastroenteritis due to infections with norovirus in Switzerland, 2001 – 2003. Epidemiol Infect, 2005, 133, 3, 429-437.

10. Fretz, R., Svoboda, P., Schorr, D., Tanner, M. et al. Risk factors for infections with norovirus gastrointestinal illness in Switzerland. Eur J Clin Microbiol Infect Dis, 2005, 24, 4, 256-261.

11. Chen, S.Y., Chang, Y.C., Lee, Y.S., Chao, S.C. et al. Molecular epidemiology and clinical manifestations of viral gastroenteritis in hospitalized pediatric patients in Northern Taiwan. J Clin Microbiol, 2007, 45, 6, 2054-2057.

12. Iturriza GM, Simpson, R., Perault, A.M., Redpath, C. et al. Structured surveillance of infantile gastroenteritis in East Anglia, UK: incidence of infection with common viral gastroenteric pathogens. Epidemiol Infect, 2008, 136, 1, 23-33.

13. Jansen, A., Beyer, A., Brandt, C., Hohne, M. et al. The norovirus-epidemic in Berlin – clinic, epidemiology, and prevention. Z Gastroenterol, 2004, 42, 4, 311-316.

14. Khamrin, P., Takanashi, S., Chan-It, W., Kobayashi, M. et al. Immunochromatography test for rapid detection of norovirus in fecal specimens. J Virol Methods, 2009, 157, 2, 219-222.

15. Koch, J., Schneider, T., Stark, K., Schreier, E. Norovirus infections in Germany. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz, 2006, 49, 3, 269-309.

16. Lindell, A.T., Grillner, L., Svenssin, L., Wirgart, B.Z. Molecular epidemiology of norovirus infections in Stockholm, Sweden, during the years 2000 to 2003: association of the GGIIb genetic cluster with infection in children. J Clin Microbiol, 2005, 43, 3, 1086-1092.

17. Lopman, B.A., Reacher, M., Gallimore, C., Adak, G.K. et al. A summertime peak of „winter vomiting disease“: surveillance of noroviruses in England and Wales, 1995 to 2002. BMC Public Health, 2003, 3, 13.

18. Martin, S., Andersson, Y., Hedlund, K-O., Giesecke, J. New norovirus surveillance system in Sweden. Eurosurveillance Weekly, 2004, 8, 39, 23/09/2004 (http://www.eurosurveillance.org/ew/2004/040923.asp).

19. Medici, M.C., Martinelli, M., Abeli, L.A., Ruggeri, F.M. et al. Molecular epidemiology of norovirus infections in sporadic cases of viral gastroenteritis among children in Northern Italy. J Med Virol, 2006, 78, 11, 1486-1492.

20. Mounts A.W., Ando, T., Koopmans, M., Bresee, J.S. et al. Cold weather seasonality of gastroenteritis associated with Norwalk-like viruses. J Infect Dis, 2000, 181, 2, 284-287.

21. Nguyen, T.A., Yagyu, F., Okame, M., Phan, T.G. et al. Diversity of viruses associated with acute gastroenteritis in children hospitalized with diarrhea in Ho Chi Minh City, Vietnam. J Med Virol, 2007, 79, 5, 582-590.

22. Nguyen, T.A., Khamrin, P., Takanashi, S., Le Hoang, P. et al. Evaluation of immunochromatography tests for detection of rotavirus and norovirus among Vietnamese children with acute gastroenteritis and the emergence of a novel norovirus DII.4 variant. J Trop Pediatr, 2007, 53, 4, 264-269.

23. Pazdiora, P., Jelínková, H., Švecová, M., Táborská, J. First experience with diagnosing astroviral infections in children hospitalized in Pilsen (Czechia). Folia Microbiol, 2006, 51, 2, 129-132.

24. Rabenau, H.F., Sturmer, M., Buxbaum, S., Walczok, A. et al. Laboratory diagnosis of norovirus: which method is the best? Intervirology, 2003, 46, 4, 232-238.

25. Reuter, G., Krisztalovics, K., Vennema, H., Koopmans, M. et al. Evidence of the etiological predominance of norovirus in gastroenteritis outbreaks—emerging new-variant and recombinant noroviruses in Hungary. J Med Virol, 2005, 76, 4, 598-607.

26. Richards, A.F., Lopman, B., Gunn, A., Curry, A. et al. Evaluation of a commercial ELISA for detecting Norwalk-like virus antigen in faeces. J Clin Virol, 2003, 26, 1, 109-115.

27. Sinclair, M.I., Hellard, M.E., Wolfe, R., Mitakakis, T.Z. et al. Pathogens causing community gastroenteritis in Australia. J Gastroenterol Hepatol, 2005, 20, 11, 1685-1690.

28. Stock I. Norovirus infections. Med Monatschr Pharm, 2007, 30, 10, 362-370.

29. Sulik, A., Pogorzelska, E., Wojtkowska, M., Rozkiewicz, D. et al. Norovirus infection in children hospitalized with acute gastroenteritis in northeastern Poland. Przegl Epidemiol, 2007, 61, 3, 477-482.

30. Veeravigrom, M., Theamboonlers, A., Poovorawan, Y. Epidemiology and clinical manifestation of rotavirus and Norwalk-like viruses in Thai children. J Med Assoc Thai, 2004, 87, 2, 50-54.

31. Waters, A., Coughlan, S., Dunford, L., Hall, W.W. Molecular epidemiology of norovirus strains circulating in Ireland from 2003 to 2004. Epidemiol Infect, 2006, 134, 5, 917-925.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie

Číslo 4

2009 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se