Změny meteorologických faktorů a výskyt klíšťové encefalitidy v České republice


Autoři: M. Daniel 1;  B. Kříž 1,2;  V. Danielová 1;  J. Valter 3;  Č. Beneš 1
Působiště autorů: National Institute of Public Health, Praha 1;  Charles University, rd Medical Faculty, Praha 2;  Czech Hydrometeorological Institute, Praha 3
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 58, 2009, č. 4, s. 179-187

Souhrn

Cíl práce:
Hlavním cílem bylo analyzovat vliv krátkodobých změn počasí v průběhu vegetační sezóny na incidenci klíšťové encefalitidy (KE) v období 90. let minulého století, kdy došlo k prudkému vzrůstu případů registrovaných v České republice i v dalších zemích evropského rozšíření této nákazy. Dále byl zkoumán možný vztah výskytu KE k meteorologickým podmínkám předchozí zimy.

Materiál a metodika:
Data o incidenci KE byla excerpována z registru EPIDAT (Státní zdravotní ústav, Praha). Celkem bylo analyzováno 4637 případů onemocnění KE registrovaných v Čechách (1994-2004). Meteorologická data byla excerpována z databáze Českého hydrometeorologického ústavu v Praze a zahrnula údaje z 22 meteorologických stanic situovaných v oblastech vysokého výskytu KE v Čechách.

Výsledky:
V celém studovaném období byl konstatován pozitivní lineární vztah mezi teplotními činiteli a výskytem KE. Při zjišťování křížové korelace s posunem (s hodnotami časového posunu respektujícími dobu inkubace od napadení pacienta infikovaným klíštětem do objevení prvních příznaků onemocnění) byl nalezen těsný vztah mezi výskytem KE a týdenní průměrnou teplotou vzduchu s časovým posunem 1 – 5 týdnů. Pokud jde o parametry charakterizujícími předchozí zimní období, byl demonstrován nejtěsnější vztah mezi výskytem KE a mrazovým indexem, těsně následovaný hodnotami minimální teploty vzduchu ve sledovaném zimním období.

Závěry:
V práci je dále podán přehled výsledků studia vlivu v současnosti pozorovaných změn klimatu na incidenci KE v porovnání s historickými daty publikovanými k tomuto tématu v padesátých letech minulého století. Výsledky paralelně provedených analýz dalších faktorů možného ovlivnění změn incidence KE registrovaných v 90. letech vedou ke kritickému odmítnutí představ o rozhodujícím vlivu kolapsu komunismu a politických konsekvencích na incidenci KE v prostoru střední Evropy, jak je tradováno některými autory. Porovnání se zeměmi západní části evropského areálu KE, kde došlo rovněž k vzestupu incidence KE, avšak nikoliv k politickým změnám, toto odmítnutí potvrzuje.

Klíčová slova:
klíšťová encefalitida – meteorologické faktory – Česká republika.


Zdroje

1. Atlas podnebí Česka (Climate Atlas of Czechia), 2007, Praha – Olomouc, Český hydrometeorologický ústav, Palackého Universita.

2. Daniel, M. Influence of the microclimate on the vertical distribution of the tick Ixodes ricinus (L.) in Central Europe. Acarologia, 1993, 34, 105-113.

3. Daniel, M., Černý, V., Albrecht, V., Honzáková, E. Mikroklima v různé nadmořské výšce Krkonoš a jeho vliv na existenci klíštěte Ixodes ricinus (L.) (The microclimate at different altitudes of the Krkonoše Mountains and its effect on the existence of the tick Ixodes ricinus [L.]). Opera Corcontica,1988, 25: 76-110. (In Czech.)

4. Daniel, M., Danielová, V., Kříž, B., Beneš, Č. Tick-borne encephalitis. In: Menne, B., Ebi, K.L. (Eds). Climate change and adaptation strategies for human health. 2006, Darmstadt, Steinkopff, Springer, 189- 205.

5. Daniel M., Danielová, V., Kříž, B., Jirsa, A., Nožička, J. Shift of the tick Ixodes ricinus and tick-borne encephalitis to higher altitudes in Central Europe. Eur J Clin Microbiol Infect Dis, 2003, 22, 327-328.

6. Daniel, M., Danielová, V., Kříž, B., Kott, I. An attempt to elucidate the increased incidence of tick-borne encephalitis and ist spread to higher altitudes in the Czech Republic. Int J Med Microbiol, 2004, 293, Suppl. 37: 55-62.

7. Daniel, M., Dusbábek, F. Micrometeorological and microhabitat factors affecting maintenance and dissemination of tick-borne diseases in the environment. In: Sonenshine, D. E., Mather, T. N. (Eds.), Ecological Dynamics of Tick-borne Zoonoses. 1994, New York – Oxford, Oxford University Press, 91-138.

8. Daniel M, Kříž B, Danielová V, Beneš Č. Sudden increase in tick-borne encephalitis cases in the Czech Republic, 2006. Int J Med Microbiol, 2008, 298, S 1, 81-87.

9. Daniel, M., Kříž, B., Danielová, V., Valter, J., Kott, I. Correlation between meteorological factors and tick-borne encephalitis incidemce in the Czech Republic. Parasitol Res, 2008, (Suppl. 1) 103, S97-S107:

10. Daniel M., Vráblík, T., Valter, J., Kříž, B., Danielová, V. The TICKPRO computer program for predicting Ixodes ricinus host-seeking activity and the warning system published on website. Tick and Tick-borne Diseases, 2009, submitted paper.

11. Daniel, M., Zitek, K., Danielová, V., Kříž, B., Valter, J., Kott, I. Risk assessment and prediction of Ixodes ricinus tick questing activity and human tick-borne encephalitis infection in space and time in the Czech Republic. Int J Med Microbiol, 2006, 296 (Suppl. 40): 41-47.

12. Danielová, V. Experimental infection of ticks Ixodes ricinus with tick-borne encephalitis virus under different microclimatic conditions. Folia Parasitol, 1990, 37, 279-282.

13. Danielová,V., Beneš, Č. Zvýšený výskyt klíšťové enecfalitidy v České republice (Increased incidence of tick-borne encephalitis in the Czech Republic). Prakt Lék, 1997, 77, 580-583. (In Czech.)

14. Danielová,V., Beneš, Č. Recent situation in tick-borne encephalitis in the Czech Republic. In: Süss J., Kahl. O. (Eds.), Tick-borne encephalitis and Lyme borreliosis (4th International Potsdam symposium on tick-borne diseases. 21.-22. 2. 1997). 1997, Lengerich, Pabst Science Publishers, 47-56.

15. Danielová, V., Daniel, M., Kříž, B. Tick-borne encephalitis in Europe. In: Ebert, R. A. (Ed.). Progress in Encephalitis Research. 2006, New York, Nova Science Publisher, 59-103.

16. Danielová, V., Kříž, B., Daniel, M., Beneš, Č., Valter, J., Kott, I. Vliv změn klimatu na výskyt klíšťové encefalitidy v České republice v uplynulých dvaceti letech (Effects of climate change on the incidence of tick-borne encephalitis in the Czech Republic). Epidemiol Mikrobiol Imunol, 2004, 53, 174-181. (In Czech.)

17. Duniewicz, M. Středoevropská klíšťová encefalitida (Central European tick-borne encephalitis). In: Duniewicz, M., Adam, P. and col. Neuroinfekce. 1999, Olomouc, Maxdorf, 119- 127. (In Czech.)

18. Gray, J. S., Dautel, H., Estrada-PeĖa, A., Kahl, O., Lindgren E. Effects of climate change on ticks and tick-borne diseases in Europe. Interdiscip Perspect Inf Dis, 2009, DOI, 10.1155/2009/593232

19. Holzmann, H., Heinz, X. H. Tick-borne encephalitis outbreak owing to consumption of fresh cheese from unpasteurized goat milk. Virusepidemiologische Information, Medizinische Universität Wien, 2008, 17/8:2-4.

20. Kříž, B., Beneš, Č., Daniel, M. Alimentary transmission of tick-borne encephalitis in the Czech Republic (1997-2008). Epidemiol Mikrobiol Imunol, 2009, 59, 98-103.

21. Kříž, B., Beneš, Č., Danielová, V., Daniel, M. Socio-economic conditions and other anthropogenic factors influencing tick-borne encephalitis incidence in the Czech Republic. Int J Med Microbiol, 2004, 293, Suppl. 37, 63-68.

22. Lindgren, E., Tälleklint, L., Polfeldt, T. Impact of climatic change on the northern latitude limit and population density of the diseases-transmitting European tick Ixodes ricinus. Environ Health Perspect, 2000, 108, 119-123.

23. Materna, J., Daniel, M., Metelka, L., Harčarik, J. The vertical distribution, density and the development of the tick Ixodes ricinus in mountain areas influenced by climate changes (The Krkonoše Mts, Czech Republic). Int J Med Microbiol, 2008, 298, S 1: 25-37.

24. Menne, B., Ebi, K.L. (Eds). Climate change and adaptation strategies for human health. 2006, Darmstadt, Steinkopff, Springer, 1-449.

25. Randoph, S. Tick-borne encephalitis incidence in Central and Eastern Europe: consequences of political transition. Microbes and Infections, 2008, 10, 209-216

26. Randolph, S., Rogers, D. J. Fragile transmission cycles of tick-borne encephalitis virus may be disrupted by predicted climate change. Proc R Soc London 2000, B 267: 1741-1744.

27. Raška, K. (Ed.) Československá klíšťová encefalitis (Czechoslovak tick-borne encephalitis). 1954, Praha, Státní zdravotnické nakladatelství Publishing House, 1-92. (In Czech.)

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie

Číslo 4

2009 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se