Světová eradikace poliomyelitidy k 80. výročí založení Státního zdravotního ústavu


Global eradication of poliomyelitis

Global eradication of poliomyelitis launched and coordinated by the World Health Organization since 1988 is close to being achieved: the main objective is to discontinue the circulation of the wild, neurovirulent, endemic virus of poliomyelitis. Although this objective has been within the reach, there are two other risks, lower but existing and posing possible threat to the eradication, that need to be controlled: 1) wild polioviruses stored in laboratories should be destroyed or reliably contained and 2) emergence and epidemic role of neurovirulent polioviruses potentially derived from attenuated oral polio vaccine should be prevented. After all these global eradication objectives are met and three years relapse from its certification, under intensive and sensitive surveillance, it will be possible to consider whether or not to stop vaccination against poliomyelitis in the world. The global eradication of poliomyelitis is a complex issue that will require further efforts in the field of both the biomedical research and organizational, economic and political approaches. In the Czech Republic, poliomyelitis has been eradicated since 1960. The former Czechoslovakia was the first country in the world to achieve and to scientifically demonstrate nationwide eradication of poliomyelitis. The current post-eradication surveillance of poliomyelitis in the Czech Republic is managed by the Centre of Epidemiology and Microbiology of the National Institute of Public Health in cooperation with the Ministry of Health of the Czech Republic, WHO Regional Office for Europe in Copenhagen and National Certification Committee for Poliomyelitis Eradication.

Key words:
poliomyelitis – prevention and control – global eradication – situation in the Czech Republic


Autoři: D. Slonim
Působiště autorů: Předseda Národního komitétu certifikace eradikace poliomyelitidy v ČR
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 54, 2005, č. 3, s. 99-108

Souhrn

Globální eradikace poliomyelitidy, zahájená a koordinovaná Světovou zdravotnickou organizací od roku 1988, se v současnosti přiblížila hlavnímu svému cíli, kterým je celosvětové přerušení cirkulace divokého, neurovirulentního, endemického viru poliomyelitidy. I když bude tohoto cíle pravděpodobně v krátké době dosaženo, je nutno se zbavit ještě dvou dalších, i když menších, přesto však existujících rizik, která by mohla stav eradikace ohrozit. Jde o divoké polioviry, držené v laboratořích, jež je třeba zničit, případně podřídit kontrole a spolehlivé izolaci a o neurovirulentní polioviry, derivované z oslabených kmenů orální poliomyelitické vakcíny, jejichž vznik a epidemické uplatnění je potřeba totálně znemožnit.

Teprve po dosažení všech těchto cílů globální eradikace a po uplynutí tří roků jejího ověření (certifikace), při intenzivně prováděné, citlivé surveillance bude možno uvažovat o případném zastavení očkování proti poliomyelitidě ve světě.

Problematika globální eradikace poliomyelitidy je složitá a vyžádá si ještě mnoho dalšího úsilí jak v oblasti vědeckého výzkumu biomedicínského, tak i v otázkách organizačních, ekonomických a politických.

V České republice je poliomyelitida eradikována od roku 1960. Bývalé Československo bylo prvním státem světa, který uskutečnil eradikaci na svém území a vědecky ji prokázal. Současná, posteradikační surveillance poliomyelitidy je v České republice řízena Centrem epidemiologie a mikrobiologie Státního zdravotního ústavu v Praze ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR, Regionální úřadovnou Světové zdravotnické organizace v Kodani a Národním komitétem certifikace eradikace poliomyelitidy.

Klíčová slova:
poliomyelitis – prevence a kontrola – globální eradikace – situace v České republice.


Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie

Číslo 3

2005 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×