Prevence vzniku a importu nákaz u vojáků Armády České republiky v souvislosti s plněním úkolů v zahraničí


Prevention of the development and importation of infections in members of the Army of the Czech Republic participating in foreign missions

Over the last years, Czech soldiers became involved in several foreign missions. In 2001–2003 more than 4000 persons participated in such missions. Since their activities are typically associated with high health risks including that of acquiring infectious diseases, the significance of prevention is underlined. Preventive antiepidemic measures taken in soldiers of the Army of the Czech Republic before their deployment and upon return home are described. Prior to being dispatched on a foreign mission any soldier is screened at the department for occupational diseases at the military hospital. Such a screening enables to identify persons with impaired health who are unfit for the mission. Upon return home any soldier is screened for infectious diseases. The scope of the screening varies with geographical area where the mission took place. In the case of missions to areas at high epidemiological risk such as Afghanistan and Iraq, substantially enlarged laboratory screening is conducted with an emphasis on serodiagnosis of infectious diseases. An important step in the prevention of infectious diseases is vaccination prior to mission deployment. The vaccination schedule has developed over years to currently include vaccination against tetanus, viral hepatitis A and B, typhoid fever, type A and C meningococcal meningitis and poliomyelitis and is being further modified in agreement with the latest recommendations and known risks. Soldiers can also be vaccinated against other diseases such as influenza and rabies. The prevention of infectious diseases as described in this article is based on travel medicine applied to the military environment.

Key words:
infectious disease – prevention and importation – vaccination – foreign mission – Army of the Czech Republic.


Autoři: J. Smetana 1;  R. Smetana 2;  M. Vacková 1;  M. Pek 3;  R. Chlíbek 1
Působiště autorů: Katedra epidemiologie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové 1;  Ústřední vojenský zdravotní ústav, České Budějovice 2;  Ústřední vojenský zdravotní ústav, Praha 3
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 54, 2005, č. 3, s. 116-122

Souhrn

Období posledních let bylo obdobím častého vysílání českých vojáků k plnění úkolů v zahraničí. V letech 2001–2003 se jednalo o více než 4000 osob. Přičemž každé takovéto působení je spjato se zvýšeným rizikem poškození zdraví, včetně rizika vzniku infekčního onemocnění. Proto je velký důraz kladen na prevenci. V textu se autoři zaměřili na preventivní protiepidemická opatření prováděná u vojáků Armády České republiky před odjezdem do zahraničí a po návratu do vlasti. Každý voják před vysláním do zahraniční mise absolvuje odborné vyšetření na oddělení nemocí z povolání vojenské nemocnice, které má zajistit, že nedojde k nasazení osoby s poškozeným zdravím. Rovněž po návratu je každý voják podroben odbornému vyšetření, které má odhalit eventuální infekční onemocnění. Rozsah vyšetření se liší podle toho, kde příslušné osoby působily. Jestliže se jedná o epidemiologicky rizikové oblasti, jakými jsou například Afghánistán nebo Irák, je výrazně rozšířeno laboratorní vyšetření s důrazem na sérologickou diagnostiku infekčních nemocí. Významným bodem prevence infekčních chorob je očkování osob před výjezdem k zahraničnímu nasazení. Jeho rozsah a spektrum se v průběhu let vyvíjely a v současné době se v rámci standardního očkování setkáme s vakcinací proti tetanu, virovým hepatitidám typu A a B, břišnímu tyfu, menigokokové meningitidě typu A + C a poliomyelitidě. Vakcinační schéma doplňujeme podle aktuálních doporučení a rizik. Vojáci pak mohou být dále očkováni proti chorobám jako jsou například chřipka nebo vzteklina. Prevence infekčních nemocí, jak je v článku popsána, představuje problematiku cestovní medicíny aplikovanou do vojenského prostředí.

Klíčová slova:
prevence – import nákaz – očkování – zahraniční mise – Armáda České republiky.


Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie

Číslo 3

2005 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×