Simultánní očkování proti chřipce a invazivnímu pneumokokovému onemocnění pacientů v pravidelné dialyzační léčbě


Simultaneous vaccination against influenza and invasive pneumococcal disease in chronic dialysis patients

Study objective:
To evaluate the antibody response to simultaneous vaccination against influeza and pneumococcal disease in chronic dialysis patients.

Methods:
Fifty-four chronic dialysis patients were vaccinated with subunit influenza vaccine Influvac. Thirty-five of these patients were vaccinated with both influenza vaccine and Pneumo 23 vaccine while 19 patients received influenza vaccine alone. Antibodies against influenza vaccine antigens were determined in paired sera by the hemagglutination inhibition test. The geometric mean titre (GMT) of antibodies, protection level (PR), seroconversion (SC) and conversion factor (CF) were calculated. The levels of antibodies against pneumococcal vaccine antigens were detected by the EIA and the geometric mean concentrations of antibodies were calculated from the results.

Results:
Simultaneous vaccination did not induce adequate PR for antigens A H1N1 and A H3N2, SC and CF for A H3N2 and B. Influenza vaccination alone resulted in inadequate PR and SC for A H3N2, with CF being adequate for all of the antigens. The geometric mean titres of antibodies were higher in the patients vaccinated with influenza vaccine alone, the difference not being statistically significant. Good responsiveness to the pneumococcal vaccine was observed, with the geometric mean concentrations of antibodies increasing 4.8 times after vaccination but decreasing to 1/3 a year later.

Conclusion:
The antibody response to influenza vaccine was negatively influenced by immunodeficiency due to underlying diseases in dialysis patients. Although poorer results were achieved in patients vaccinated with influenza vaccine alone compared to those vaccinated with the two vaccines, the difference was not significant. An adjuvant influenza vaccine is expected to be more promising.

Key words:
influenza vaccine – pneumococcal vaccine – simultaneous vaccination.


Autoři: J. Trmal 1;  M. Havlíčková 2;  R. Bícová 2;  Z. Bitterová 3;  J. Kelerová 1
Působiště autorů: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí n/L 1;  Státní zdravotní ústav, Praha 2;  Masarykova nemocnice v Ústí n/L, příspěvková organizace 3
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 54, 2005, č. 3, s. 123-128

Souhrn

Cíl práce:
vyhodnotit protilátkovou odpověď po simultánním očkování proti chřipce a pneumokokovou vakcínou u pacientů v pravidelné dialyzační léčbě.

Metodika:
Soubor 54 pacientů v pravidelné dialyzační léčbě byl očkován subjednotkovou očkovací látkou proti chřipce Influvac. Z tohoto souboru 35 osob bylo simultánně očkováno vakcínou Pneumo 23 a 19 osob pouze vakcínou proti chřipce. Protilátky k antigenům vakcíny proti chřipce byly stanoveny v párových krevních sérech hemaglutinačně inhibičním testem. Z výsledků byl vypočítán geometrický průměr titrů protilátek (GMT), úroveň protekce (PR), sérokonverze (SC) a konverzní faktor (CF). Současně byly zjištěny hladiny protilátek proti antigenům pneumokové vakcíny metodou EIA, z výsledků byly zjištěny geometrické průměry koncentrace protilátek.

Výsledky:
U simultánně očkovaných osob nevyhovoval PR u antigenu A H1N1 a A H3N2, SC a CF u A H3N2 a B. U osob očkovaných jen vakcínou proti chřipce nevyhovovaly PR u A H3N2, SC u A H3N2, CF vyhovoval u všech antigenů. Geometrické průměry titrů protilátek byly vyšší u osob očkovaných pouze očkovací látkou proti chřipce, ale rozdíl nebyl signifikantně významný. Dobrá byla odezva na pneumokokovou vakcínu, geometrické průměry koncentrace protilátek vzrostly po očkování 4,8krát, ale po roce došlo k poklesu na 1/3 hodnoty dosažené po očkování.

Závěr:
Protilátková odpověď na chřipkovou vakcínu byla negativně ovlivněna imunodeficitem v souvislosti se základním onemocněním u dialyzovaných pacientů. Přes horší výsledky u osob očkovaných jen vakcínou proti chřipce, nebyl zjištěn signifikantní rozdíl v porovnání se skupinou simultánně očkovaných. Lepší výsledky si autoři slibují při použití chřipkové vakcíny s adjuvans.

Klíčová slova:
chřipková vakcína – pneumokoková vakcína – simultánní očkování.


Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie

Číslo 3

2005 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×