Hodnocení přežití a proliferace T-lymfocytů ve smíšené lymfocytární reakci s dendritickými buňkami metodou diferenciálního gatingu


Flow cytometric differential gating strategy for evaluation of T-lymphocyte survival and proliferation in mixed lymphocyte reaction with dendritic cells

Mixed lymphocyte reaction (MLC) of T-lymphocytes with dendritic cells is one of the basic tools for studying of immune reaction mechanisms. This work describes a new method of evaluation of allogeneic and autologous MLC by flow cytometry and differential gating. This method is based on fixed time acquisition of events and their sorting according to their forward and side scatter properties. Differential gating distinguishes populations of all living cells (R1), living nonproliferating cells (R2) and dead/apoptotic cells (R4). Addition of fluorescence microspheres (R3) enables the calculation of absolute number of cells in a given sample volume. Using the method of 7-AAD exclusion, we have shown that approximately 90% of 7-AAD positive cells project into the R4 gate. Moreover, there was an excellent correlation between the R1: R2 ratio and the percentage of cells positive for activation/proliferation marker CD71. The method of differential gating in its basic version does not require use of any fluorescent antibody and therefore is suitable for rapid screening of large number of samples at reasonable cost and without the use of radiolabeled nucleotides.

Key words:
flow cytometry – mixed lymphocyte reaction – T-lymphocytes – dendritic cells.


Autoři: P. Obrtlíková;  R. Pytlík;  P. Hofman;  P. Červinková
Působiště autorů: 1. interní hematoonkologická klinika VFN a 1. LF Praha
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 54, 2005, č. 3, s. 109-115

Souhrn

Smíšená lymfocytární reakce (MLC) T-lymfocytů s dendritickými buňkami je jedním ze základních nástrojů studia imunologických mechanismů. Tato práce přináší popis nové metodiky hodnocení alogenní a autologní MLC pomocí průtokové cytometrie a diferenciálního gatingu. Metoda je založena na časově omezené akvizici událostí a na jejich rozdělení podle hodnot forward a side scatteru. Gatována je jednak populace všech živých buněk (R1), dále populace živých neproliferujících buněk (R2) a populace mrtvých/apoptotických buněk (R4). Pomocí fluorescenčních mikrosfér (R3) je navíc možno vypočítat absolutní množství buněk ve stanoveném gatu. Pomocí 7-AAD exkluze bylo ověřeno, že zhruba 90 % 7-AAD pozitivních buněk se promítá do gatu R4, navíc poměr R1: R2 výtečně koreluje s procentem buněk pozitivních na aktivační/proliferační marker CD71. Příklady dalších výsledků dosažených touto metodikou jsou uvedeny v textu. Vzhledem k tomu, že metoda diferenciálního gatingu ve své základní podobě nevyžaduje užití žádné fluorescenční protilátky, umožňuje rychlý a levný skríning velkého množství vzorků bez použití radioaktivně značených nukleotidů.

Klíčová slova:
průtoková cytometrie – smíšená lymfocytární reakce – T lymfocyty – dendritické buňky.


Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie

Číslo 3

2005 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×