Imunologické monitorování sepse průtokovou cytometrií – kvantitativní stanovení exprese HLA-DR na monocytech a CD64 na granulocytech


Immunological Monitoring of Sepsis Using Flow Cytometry – Quantitation of Monocyte HLA-DR Expression and Granulocyte CD64 Expression

Background:
Sepsis is a serious disease with a high case fatality rate. A variety of changes in the host immune responsiveness are observed in the pathogenesis of sepsis, ranging from detrimental hyperinflammation to profound immunoparalysis, i.e. acquired immunodeficiency. The level of monocyte HLA-DR expression reflects the functional status of monocytes as antigen-presenting cells and granulocyte CD64 expression is also indicative of infectious inflammation.

Material and Methods:
Monocyte HLA-DR expression and granulocyte CD64 expression were measured in 49 septic patients and 30 healthy controls using flow cytometry focused on three parameters: positive cell percentage, mean fluorescence intensity and quantitation of antibodies bound per cell (QuantiBRITE).

Results:
The significance of both monocyte HLA-DR expression and granulocyte CD64 expression in septic patients was confirmed. Monocyte HLA-DR dramatically decreases in septic patients compared to controls, is one of the prognostic factors and correlates with C-reactive protein. In contrast, granulocyte CD64 sharply rises in patients with sepsis and correlates with mediators of systemic inflammation (procalcitonin – PCT), proinflammatory mediators (interleukin-6 – IL-6, lipopolysaccharide binding protein – LBP) and anti-inflammatory cytokines (interleukin-10 – IL- 10).

Conclusion:
Quantitative monocyte HLA-DR expression and granulocyte CD64 expression are useful indicators in septic patients when considered along with the panel of other markers, monitored over a period of time and in the context of the clinical course of sepsis.

Key words:
sepsis – immunoparalysis – HLA-DR – CD64 – QuantiBRITE.


Autoři: L. Sedláčková 1;  M. Průcha 1;  M. Dostál 2
Působiště autorů: Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie Nemocnice Na Homolce, Praha 1;  Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha 2
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 54, 2005, č. 2, s. 54-61

Souhrn

Sepse je závažné onemocnění s vysokou smrtností. V její patogenezi se uplatňují změny imunitní odpovídavosti hostitele od poškozující přestřelené zánětlivé odpovědi až po sekundární imunodeficienci – imunoparalýzu. Funkční stav monocytů odráží exprese HLA-DR na monocytech, infekční zánět ovlivňuje expresi CD64 na granulocytech. Oba parametry byly stanoveny u 49 pacientů v sepsi a 30 kontrolních osob pomocí nové standardizované kvantitativní metody průtokové cytometrie – QuantiBRITE, která umožňuje určit průměrný počet molekul znaku na povrchu jedné buňky. Analýza dat potvrzuje význam stanovení obou znaků u pacientů v sepsi. Exprese HLA-DR na monocytech u pacientů výrazně klesá a je jedním z faktorů spoluurčujících prognózu. Exprese CD64 na granulocytech u pacientů výrazně stoupá a koreluje s mediátory reakce akutní fáze, systémové infekce i kompenzační protizánětlivé odpovědi: interleukinem 6 (IL-6), lipopolysacharid vážícím proteinem (LBP), prokalcitoninem (PCT) a interleukinem 10 (IL-10). Oba znaky jsou přínosné především v rámci širšího panelu parametrů, při monitorování v čase a v kontextu klinického průběhu.

Klíčová slova:
sepse – imunoparalýza – HLA-DR – CD64 – QuantiBRITE.


Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie

Číslo 2

2005 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×