Faktory virulencie a mechanizmy rezistencie voči aminoglykozidom u klinických izolátov Enterococcus faecalis a Enterococcus faecium rezistentných voči vysokým hladinám gentamicínu


Factors of Virulence and Mechanisms of Resistance to Aminoglycosides in Clinical Isolates of Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium with High-level Gentamicin Resistance

Enterococcus faecalis and E. faecium are grampositive commensal bacteria that may become pathogenic under the selection pressure. In view of natural resistance and effective mechanisms of genetic transfer, the treatment of enterococcal diseases is rather complicated. Aminoglycosides are clinically relevant antimicrobials that are frequently prescribed in practice since having good pharmacokinetics and showing synergism with beta-lactam and glycopeptides. One of the major mechanisms involved in aminoglycoside resistance is inactivation of the antibiotic agent by aminoglycoside-modifying enzymes (AGMEs) differing in the capacity for inactivation of specific types of aminoglycosides. The factors of virulence are also involved in enterococcal pathogenicity but their role in the pathogenesis of infectious diseases remains unclear. Production of betahemolysin (Hly), gelatinase (Gel), and aggregation substance (AS), and synthesis of enterococcal surface protein (Esp) are among the most frequently studied potential virulence factors.

Key words:
Enterococcus faecalis – E. faecium – aminoglycosides – resistance – factors of virulence.


Autoři: M. Filipová;  H. Bujdáková
Působiště autorů: Katedra mikrobiológie a virológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 54, 2005, č. 2, s. 65-74

Souhrn

Grampozitívne baktérie Enterococcus faecalis a E. faecium sú komensálne organizmy, ktoré sa pod vplyvom selekčného tlaku menia na pôvodcov infekčných ochorení. Z dôvodu prirodzenej rezistencie a efektívnych mechanizmov prenosu genetického materiálu je terapia enterokokových ochorení náročná. V antiinfekčnej terapii majú významné postavenie aminoglykozidy. Baktericídny účinok, vhodné farmakokinetické vlastnosti a synergické pôsobenie s beta-laktámami a glykopeptidmi podporujú ich používanie v terapeutickej praxi. K hlavným mechanizmom rezistencie voči aminoglykozidom patrí enzymatická inaktivácia antibiotika aminoglykozid=modifikujúcimi enzýmami (AGMEs), ktoré sa líšia schopnosťou inaktivovať rozdielne spektrum aminoglykozidov. K patogenite enterokokov prispievajú nemalou mierou aj faktory virulencie, ktorých participácia v patogenéze infekčných ochorení je zatiaľ nedostatočne objasnená. Vlastnosti enterokokov ako produkcia beta-hemolyzínu (Hly), želatinázy (Gel), agregačnej substancie (AS) a syntéza enterokokového povrchového proteínu (Esp) patria medzi najčastejšie študované potenciálne faktory virulencie.

Kľúčové slová:
Enterococcus faecalis – E. faecium – aminoglykozidy – rezistencia – faktory virulencie.


Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie

Číslo 2

2005 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×