Aktivita komerčne vyrábaných dezinfektantov voči Stenotrophomonas maltophilia in vitro


In Vitro Activity of Commercially Available Disinfectants against Stenotrophomonas maltophilia

In vitro antibacterial efficacy of 14 commercially available disinfectants against the hospital pathogen Stenotrophomonas maltophilia was tested. The test disinfectants included 5 “pure” quartenary ammonium compounds (QACs) and 9 combination formulations with QACs as the major ingredient. Antibacterial efficacy was expressed as MIC, ED50and inhibition of the rate of incorporation of radioactive precursors [14C] adenine and [14C] leucine. Based on their activity, the disinfectants were divided into four groups. Group I characterized by high inhibitory activity (MIC 0.045–0.09 μg/ml) comprised benzalconium chloride and Triquart. Group II included formulations with good antibacterial activity (MIC 0.19–0.78 μg/ml) while group III formulations showed MICs between 1.56 and 25 μg/ml. The less active Cetrimid (MIC 50–100 μg/ml) was classified into group IV. When effects on biosynthetic processes expressed as R values (IC50Ade : IC50 Leu) were tested, R < 1 was only recorded for the following formulations: Hexaquart plus, Diesen forte, Sokrena, Forten, ID 212 and Cetrimid. Lower values of IC50 Ade and IC50 Leu are suggestive of effects on the synthesis of nucleic acids and proteins leading to inhibition of the two precursors. Endogenous respiration was almost 50 % inhibited by Cetrimid and Microbac forte at a concentration of 0.78 μg/ml, and 100 % inhibited by Almyrol, Diesen forte and Microbac forte at a concentration of 6.25 μg/ml and by FD312, Triquart, Hexaquart plus, Hexaquart S, ID 212, TPH 5225 at a concentration of 12.5 μg/ml.

Key words:
disinfectants – incorporation of [14C] precursors – respiration – Stenotrophomonas maltophilia.


Autoři: V. Majtán;  Ľ. Majtánová
Působiště autorů: Slovenská zdravotnícka univerzita, Ústav preventívnej a klinickej medicíny, Bratislava
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 54, 2005, č. 2, s. 78-83

Souhrn

Študovala sa in vitro antibakteriálna účinnosť 14 komerčne vyrábaných dezinfektantov voči nozokomiálnemu patogénu Stenotrophomonas maltophilia. Testované prípravky predstavovali 5 „čistých“ kvartérnych amóniových zlúčenín (KAZ) a 9 kombinovaných prípravkov s ďalšími zložkami, ale so základnou zložkou KAZ. Antibakteriálna účinnosť bola vyjadrená hodnotami MIC a ED50 ako aj inhibíciou rýchlosti inkorporácie radioaktívnych prekurzorov [14C] adenínu a [14C] leucínu. Podľa aktivity dezinfektanty boli rozdelené do štyroch skupín. Prvá skupina obsahovala prípravky so silným inhibičným účinkom (MIC 0,045–0,09 μg/ml) kde patrili Benzalkonium chlorid a Triquart. Druhá skupina obsahovala prípravky s dobrou antibakteriálnou účinnosťou (MIC 0,19–0,78 μg/ml), tretiu skupinu tvorili prípravky s hodnotami MIC 1,56–25 μg/ml. Najnižšiu účinnosť prejavil Cetrimid (MIC 50–100 μg/ml) a patril do štvrtej skupiny. Účinok študovaných prípravkov na biosyntetické procesy vyjadrený hodnotami R (IC50 Ade : IC50 Leu) ukázal, že tieto hodnoty byli < 1 iba po pôsobení látok Hexaquart plus, Diesen forte, Sokrena, Forten, ID 212 a Cetrimid. Nižšie hodnoty IC50Ade, IC50študovaných prípravkov naznačujú zásah do syntézy nukleových kyselín a proteínov, čo sa prejavilo inhibíciou oboch prekurzorov. Endogénnu respiráciu najúčinnejšie inhibovali takmer na 50% pri koncentrácii 0,78 μg/ml Cetrimid a Microbac forte. Respiráciu totálne inhibovali prípravky Almyrol, Diesen forte, Microbac forte v koncentrácii 6,25 μg/ml a prípravky FD312, Triquart, Hexaquart plus, Hexaquart S, ID212, TPH 5225 v koncentrácii 12,5 μg/ml.

Kľúčové slová:
dezinfekčné prípravky – inkorporácia [14C] prekurzorov – respirácia – Stenotrophomonas maltophilia.


Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie

Číslo 2

2005 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×