Virové hepatitidy u problémových uživatelůnávykových látek v ČR


Viral Hepatitis in Problematic DrugUsers in the Czech Republic

Introduction:
Prevalence of viral hepatitis A–C markers in problematic drug users was studied.Material and Methods: Two groups of drug users, i.e. addicts enrolled in a mid-term drug withdrawalcommunity program (group 1) and penitentiary prisoners (group 2), were tested for the presence ofviral hepatitis A–C markers. Group 1 of 546 addicts (335 males and 211 females) included 163 maleand 91 female injection drug users (IDUs) and 172 male and 120 female mostly alcohol abusers. Group2 of 197 male prisoners included 150 injection drug users and 47 mostly alcohol abusers. Serologicalmarkers of viral hepatitis were detected by EIA within the entry check-up; RT PCR was used fordetection of HCV nucleic acid.Results: The prevalence rates of anti-HAV antibodies among group 1 addicts were 33.6% for IDUsand 39.5% for the remaining mostly alcohol abusers. HBsAg was found in 4.2% of IDUs and 0.0% inthe remaining addicts. Two IDUs also tested positive for HBeAg. Anti-HCV positivity was recordedin 22.4% of IDUs and 5.6% of the remaining addicts. The prevalence rates of anti-HAV antibodiesamong group 2 penitentiary prisoners were 40.7% for IDUs and 28.6% for the remaning mostlyalcohol abusers. Anti-HAV IgM antibodies were detected in 4.2% prisoner IDUs. HBsAg was foundin 3.4% of IDUs and 6.5%in the remaining addicts. Anti-HCV positivitywas recorded in 18.1% of IDUsand 16.3% of the remaining addicts.Conclusion: The prevalence rates of the markers studied in the addicts are several times as high asin the general population; therefore, the population of addicts is a potential source of the spread ofviral hepatitis.

Key words:
viral hepatitis – drug addicts.


Autoři: H. Klusoňová 1;  V. Štěpánová 2;  J. Čížek 3;  L. Plíšková 4
Působiště autorů: Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové 2 Ústav klinické mikrobiologie, FN Hradec Králové 3 Léčebna návykových nemocí, Psychiatrická klinika, FN Hradec Králové 4 Ústav klinické biochemie a diagnostiky, FN Hradec Králové 1
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 2004, č. 2, s. 47-54
Kategorie: Články

Souhrn

Udvou skupin uživatelů návykových látek – pacientůkomunitního programu střednědobé odvykacíléčby (skupina 1) a u vězňů z jednoho zařízení Vězeňské služby ČR (skupina 2) byla v letech1998–2002 sledována přítomnost markerů virových hepatitid A–C. Ve skupině 1 byla zjištěna 33,6 %prevalence anti-HAV protilátek u injekčních uživatelů drog (IUD) a 39,5 % u ostatních, převážněs alkoholovou závislostí. HBsAg byl zjištěn ve 4,2 % u pacientů s injekční aplikací drog a v 0,0 %u ostatních uživatelů. U dvou IUD byla současně nalezena HBeAg pozitivita. Anti-HCV pozitivituvykazovalo 22,4 % pacientů s injekční aplikací drog a 5,6 % ostatních závislých. Ve skupině 2 to byla40,7% prevalence anti-HAV protilátek u IUD a 28,6% u ostatních, převážně s alkoholovou závislostí.Anti-HAV IgM protilátky byly pozitivní u 4,2 % vězňů aplikujících si drogu injekčně. PozitivitaHBsAg byla zjištěna u 3,4 % IUD a u 6,5 % ostatních závislých. Anti-HCV pozitivitu vykazovalo 18,1 %vězňů s injekční aplikací drog a 16,3 % ostatních závislých. Námi nalezené hodnoty mnohonásobněpřevyšují prevalenci těchto markerů v obecné populaci; tato skupina obyvatelstva je tedy potenciálnímzdrojem dalšího šíření virových hepatitid.

Klíčová slova:
virové hepatitidy – uživatelé návykových látek.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


2004 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se