Odlišení MRSA v souboru 752 kmenů S. aureus pomocídisku s cefoxitinem


MRSADifferentiationamong 752 S. aureus Strains Using a Cefoxitin Disk

A set of 752 S.
aureus strains including 665 fresh clinical isolates, 82 collection strains from the NRLfor staphylococci and three control strains for external quality assessment were tested for susceptibilityto oxacillin by three routine phenotypic methods with oxacillin (agar screening method,dilution micromethod and disk diffusion method) and a new method with a 30 µg cefoxitin disk.Gene mecA coding for oxacillin resistance was detected by PCR, PBP2a gene product was detectedby latex agglutination. All of 218 oxacillin resistant strains – MRSA (methicillin resistant S. aureus)– gave inhibition zones of 6–19 mm around the cefoxitin disk, i.e. zones within the range set up foroxacillin resistant strains, eight out of these strains showing false oxacillin susceptibility in one ormore phenotypic tests. It can be stated that the presence of an inhibition zone of < 20 mm aroundthe 30 µg cefoxitin disk allows for reliable differentiation between MRSA and oxacillin susceptibleS. aureus.

Key words:
MRSA – disk method – cefoxitin.


Autoři: P. Urbášková;  O. Melter;  B. Macková;  V. Jakubů;  M. Wünschová
Působiště autorů: Národní referenční laboratoř pro antibiotika, Státní zdravotní ústav Praha
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 2004, č. 2, s. 62-65
Kategorie: Články

Souhrn

V souboru 752 kmenů S. aureus, který zahrnoval 665 čerstvých klinických izolátů, 82 kmenů zesbírky NRL pro stafylokoky a tři kmeny pro mezinárodní kontrolu kvality, byla vyšetřena citlivostk oxacilinu třemi rutinními fenotypovými metodami s oxacilinem (agarovou vyhledávací metodou,diluční mikrometodou a diskovou difuzní metodou) a novou metodou s diskem s 30 µg cefoxitinu.Průkaz genu mecA determinujícího rezistenci k oxacilinu byl proveden pomocí PCR, genový produktPBP2a byl prokazován latexovou aglutinací. Všech 218 kmenů rezistentních k oxacilinu –MRSA (methicillin-resistant S. aureus) vytvářelo kolemdisku s cefoxitineminhibiční zóny 6–19 mm,čili v rozmezí deklarovaném pro kmeny rezistentní k oxicalinu, osm z těchto kmenů se podlevýsledků jedné nebo více ostatních fenotypových metod jevily chybně jako citlivé k oxacilinu. Lzekonstatovat, že vytvoření inhibiční zóny < 20 mm kolem disku s 30 µg cefoxitinu spolehlivě odlišujeMRSA od kmenů S. aureus citlivých k oxacilinu.

Klíčová slova:
MRSA – disková metoda – cefoxitin.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


2004 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se