Rozdíly v citlivosti k antibiotikům u biofilmpozitivnícha biofilmnegativních kmenů Staphylococcusepidermidis izolovaných z hemokultur


Differences in Antibiotic Susceptibility betweenbiofilm Positive and Biofilm Negative Staphylococcus epidermidis Strains Isolatedfrom Blood Cultures

The adhering capability and biofilm growth facilitate staphylococcal colonization of surfaces ofdamaged tissues and foreign bodies. Biofilm-forming bacteria are more resistant to immune systemactivities, mechanical effects of blood flow and other adverse effects, e.g. those due to antibiotics.Minimal inhibitory concentrations (MICs) were compared for two groups of Staphylococcus epidermidisstrains isolated from blood cultures. Group 1 included biofilm positive strains whose biofilmformingpotentialwas revealed by both phenotypicand genotypic methods. Group2 included strainswithout biofilm-forming potential. The comparison of MICs for selected antibiotics showed higherresistance of biofilm positive compared to biofilm negative strains. The difference was evidentparticularly for oxacillin, tetracycline, co-trimoxazole and gentamicin.

Key words:
biofilm – antibiotic susceptibility – minimal inhibitory concentration – Staphylococcusepidermidis.


Autoři: V. Holá;  F. Růžička;  M. Votava
Působiště autorů: Mikrobiologický ústav LF a FN U sv. Anny v Brně, Brno
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 2004, č. 2, s. 66-69
Kategorie: Články

Souhrn

Schopnost adheze a růstu ve formě biofilmu pomáhá stafylokokům kolonizovat povrchy poškozenýchtkání i cizorodých materiálů. Bakterie tvořící biofilm také snáze odolávají atakům imunitníhosystému, mechanickým účinkům krevního toku a dalším nepříznivým vlivům, např. působení antibiotik.V práci byly porovnány minimální inhibiční koncentrace (MIC) antibiotik u dvou souborůkmenů Staphylococcus epidermidis izolovaných z hemokultur. První soubor obsahoval kmeny biofilmpozitivní,u kterých byla prokázána schopnost tvořit biofilmjak fenotypovými, tak genotypovýmimetodami. Do druhého souboru byly zařazeny kmeny bez schopnosti tvorby biofilmu. SrovnánímMIC vybraných antibiotik u obou skupin byla zjištěna vyšší rezistence u kmenů biofilm-pozitivníchoproti kmenům biofilmnegativním. Výrazně se tento rozdíl projevil zejména u oxacilinu, tetracyklinu,kotrimoxazolu a gentamicinu.

Klíčová slova:
biofilm – citlivost na antibiotika – minimální inhibiční koncentrace – Staphylococcusepidermidis.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


2004 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se