Sledovanie výskytu antimikrosporídiových protilátoku pacientov so sekundárnou imunodeficienciou


Survey of AntimicrosporidialAntibodies in Patients with Secondary Immunodeficiency

Microsporidia are a group of eukaryotic obligate intracellular parasites that infect most invertebratesand all classes of vertebrates, including man. In human population, microsporidia are emergingas opportunistic pathogens in immunocompromised patients. Two groups of human sera (318serum samples) were tested by ELISA for the presence of specific antimicrosporidial (anti-Encephalitozoonintestinalis) antibodies. Group 1 included 120 patients with secondary immunodeficiency,group 2 consisted of 198 immunocompetent controls. Anti-Encephalitozoon intestinalis antibodieswere detected in 29 (24.16 %) patients and 20 (10.1 %) immunocompetent controls. Thedifference in prevalence of antibodies against Encephalitozoon intestinalis between the groups wasstatistically significant (P

Key words:
microsporidia – Encephalitozoon intestinalis – immunodeficiency – antibodies – ELISA.


Autoři: M. Halánová 1;  L. Čisláková 1;  J. Adam 2;  A. Valenčáková 3;  P. Bálent 3
Působiště autorů: Ústav epidemiológie, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice 2II. gynekologicko-pôrodnícka klinika, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice 3Univerzita veterinárskeho lekárstva, Košice 1
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 2004, č. 2, s. 78-80
Kategorie: Články

Souhrn

Mikrosporídie sú obligátne intracelulárne parazity eukaryotického typu infikujúce množstvo bezstavovcovaj stavovcov, vrátane človeka. V humánnej populácii majú charakter oportúnnych mikroorganizmov,najmä u pacientov s rôznym stupňom imunodeficiencie. Na prítomnosť špecifickýchanti-mikrosporídiových (anti-Encephalitozoon intestinalis) protilátok bolo vyšetrených sérologickoumetódou ELISA 318 krvných sér ľudí rozdelených do 2 skupín. Prvú skupinu tvorilo 120pacientov so sekundárnou imunodeficienciou, v druhej skupine bolo na porovnanie vyšetrených198 imunokompetentných ľudí. Špecifické anti-E. intestinalis protilátky boli zistené u 29 zo 120pacientov so sekundárnou imunodeficienciou (24,16 %), a u 20 zo 198 imunokompetentných ľudí(10,1 %).

Klíčová slova:
mikrosporídie – Encephalitozoon intestinalis – imunodeficiencia – protilátky – ELISA.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


2004 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se