Studie dlouhodobosti a mnohočetnosti nosičstvíNeisseria meningitidis ve zdravé populacimolekulárními biologickými metodami


A studyof Long-term Duration and Multiple Carriage of Neisseria meningitidis in HealthyPopulation by Molecular Biology Methods

The aim of the study was to investigate the long-term duration and multiple carriage of Neisseriameningitidis in a healthy population. In this prospective study, 206 students at the age of 15 to 19years were monitored from October 2002 to March 2003. Nasopharyngeal and laryngeal swabs weresampled in one-month intervals and cultured on a selective medium. All colonies detected in primaryculture were saved for the study, a maximum of 20 colonies in cases of massive growth. A total of1.242 isolates were obtained, all of them being examined by a molecular biology method RAPD(randomly amplified polymorphic DNA analysis). By other methods (determination of phenotype byslide agglutination and whole-cell ELISA test, the determination of sequence type, ST by multilocussequence typing, testing of susceptibity to antibiotics) were always tested the first isolates fromindividual carriers and isolates from the same carrier with different RAPD characteristics, being35 altogether. There were thirty three carriers of N. meningitidis detected among the 206 students(16%). The carriage of N. meningitidis was of long-term duration. The study of strains of N. meningitidiswith molecular biology methods made it clear that the carrier population of meningococciis heterogeneous. The population of carrier meningococci was of clonal character and mostlynon-virulent ST-complexes were detected. Multiple carriage of different clones of N. meningitidis israre and usually of short-termduration.The colonization of upper respiratory tract by a single cloneof N. meningitidis does not protect from colonization by other clone.

Key words:
carriage of Neisseria meningitidis – population of Neisseria meningitidis – RAPD – MLST.


Autoři: P. Křížová 1;  J. Kalmusová 1;  M. Musílek 1;  J. Felsberg 2;  R. Haugvicová 2;  J. Vlčková 3
Působiště autorů: NRL pro meningokokové nákazy, SZÚ Praha 2Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha 3Zdravotní ústav, Olomouc 1
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 2004, č. 1, s. 25-36
Kategorie: Články

Souhrn

Cílempráce bylo studium dlouhodobosti a mnohočetnosti nosičství Neisseriameningitidis ve zdravépopulaci. V prospektivní studii bylo sledováno 206 studentů ve věku 15–19 roků od října 2002 dobřezna 2003. V měsíčních intervalech byly prováděny výtěry nazofaryngu a laryngu, které bylykultivovány na selektivním médiu. Ke studiu byly uchovány všechny kolonie zjištěné v primokultuře,v případě masivního růstu maximálně 20 kolonií. Celkem bylo získáno 1242 izolátů, které bylyvšechny vyšetřeny molekulárněbiologickou metodou RAPD (randomly amplified polymorphic DNAanalysis). Dalšími metodami (určení fenotypu sklíčkovou aglutinací a celobuněčným ELISA testem,určení sekvenačního typu, ST multilokusovou sekvenační typizací – MLST, testování citlivosti naantibiotika) byly testovány vždy první zjištěné izoláty od jednotlivých nosičů a izoláty od téhožnosiče s odlišnými RAPD charakteristikami, celkem 35. Mezi 206 sledovanými studenty bylo zjištěno33 nosičů N. meningitidis (16 %). Nosičství N. meningitidis mělo dlouhodobý charakter. Studiumkmenů N. meningitidis molekulárněbiologickými metodami ukázalo, že nosičská populace meningokokůje heterogenní. Populace nosičských meningokoků má klonální charakter a jsou nalézánypřevážně nevirulentní ST-komplexy. Mnohočetné nosičství různých klonů N. meningitidis je vzácnéa má krátkodobý charakter. Kolonizace horních cest dýchacích jedním klonem N. meningitidisnechrání proti kolonizaci jiným klonem.

Klíčová slova:
nosičství Neisseria meningitidis – populace Neisseria meningitidis – RAPD – MLST.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


2004 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se