Hodnocení aktivace lymfocytů sledováním expresečasného aktivačního antigenu CD69 průtokovoucytometrií u pacientů na JIP


Evaluation of Activation of Lymphocytesby Determining Expression of Early Activation Antigen CD 69 of Patientson ICU by Flow Cytometry

Disorders in immune reactions represent one of the main pathogenetic mechanisms in patients ofIntensive Care Units who suffer from sepsis or syndrome of systemic inflammatory response. Thedetermination of early activation sign CD69 on T lymphocytes makes it possible to evaluatefunctional capacity of this cell population. The determination of other selected immunologicalparameters contributes to differential diagnosis of infectious andnon-infectious etiology of systemicinflammatory response. The authors demonstrated lower expression of CD69 on CD3+CD8+ lymphocytesafter stimulation with phytohemagglutinin in patients with sepsis as well as patients with thesyndrome of systemic inflammatory response of non-infections etiology. No statistically significantdifferences were proved in the concentrations of IgG, IgA and IgM,number of leukocytes, percentualrepresentation of lymphocytes, TNFalpha production and the expression of surface sign of CD64 inboth groups of patients. There were statistically significant differences in the concentrations of C3and C4 components of complement, prealbumin and procalcitonin. The study did not show correlationbetween the expression of CD69 and selected immunological parameters (IgA, IgM, IgG, C3, C4,leukocytes, lymphocytes, prealbumin, procalcitonin, TNFalpha and CD64).

Key words:
sepsis – syndrome of systemic inflammatory response – functional test of proliferationof lymphocytes – immunological diagnostics.


Autoři: M. Šteinbachová 1;  M. Průcha 1;  I. Herold 2;  B. Kavka 3
Působiště autorů: Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie, Nemocnice Na Homolce, Praha 2Oddělení anesteziologie a resuscitační péče, Klaudiánova nemocnice, Mladá Boleslav 3Oddělení anesteziologie a resuscitační péče, Nemocnice Na Homolce, Praha 1
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 2004, č. 1, s. 12-16
Kategorie: Články

Souhrn

Poruchy imunitních funkcí jsou jedním z hlavních patogenetických mechanismů u pacientů jednotekintenzivní péče se sepsí nebo syndromem systémové zánětlivé odpovědi. Stanovení expresečasného aktivačního znaku CD69 na T lymfocytech nám poskytuje možnost posoudit funkčníschopnosti této buněčné populace. Stanovení dalších vybraných imunologických parametrů přispívák diferenciální diagnostice infekční a neinfekční etiologie systémové zánětlivé odpovědi. Autořiprokázali sníženou expresi CD69 na CD3+CD8+ lymfocytech po stimulaci fytohemaglutininemu pacientů se sepsí i pacientů se syndromem systémové zánětlivé odpovědi neinfekční etiologie.Neprokázali statisticky významné rozdíly v koncentracích IgG, IgA a IgM, počtu leukocytů, procentuálnímzastoupení lymfocytů, produkci TNFalfa a expresi povrchového znaku CD64 u obou skupinpacientů. Statisticky významné rozdíly byly v koncentraci C3 a C4 složek komplementu, prealbuminua prokalcitoninu. Práce neprokázala korelaci mezi expresí CD69 a vybranými imunologickýmiparametry (IgA, IgM, IgG, C3, C4, leukocyty, lymfocyty, prealbumin, prokalcitonin, TNFalfa a CD64).

Klíčová slova:
sepse – syndrom systémové zánětlivé odpovědi – funkční test proliferace lymfocytů –imunologická diagnostika.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


2004 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se