Avidita imunoglobulinů G u infekčních onemocnění


Avidity of Immunoglobulins G in Infectious Diseases

The paper reviews results reached so far about avidity of immunoglobulins G in viral, parasitic andbacterial infectious diseases.The general introductory part begins with explanation of immunologic basis in maturation ofavidity of immunoglobulins G and proceeds up to a survey of methods used for the determinationof avidity. It also deals with the modes of evaluation in these methods and comments on theiradvantages and disadvantages.The part devoted to individual infectious diseases brings the most important information aboutavidity of immunoglobulins G in specific infections, especially in view of their (even potential)practical medical application, mainly in determining the phase of infection in pregnant women andin patients after transplantation.The highest attention is paid to herpes virus infections, especially the cytomegalus virus and theinfections with Epstein-Barr virus, rubella and toxoplasmosis, therefore those infections, which inthe given situations clearly demonstrated the contribution of avidity analysis in the solution ofinterpretation-difficult conditions typical for serology, such as lasting levels of immunoglobulins Mand cross-reactivity of antibodies.

Key words:
avidity – immunoglobulins G – infectious diseases.


Autoři: V. Woznicová
Působiště autorů: Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 2004, č. 1, s. 4-11
Kategorie: Články

Souhrn

Článek shrnuje dosavadní poznatky o aviditě imunoglobulinů G u virových, parazitárních a bakteriálníchinfekčních onemocnění. V úvodní, všeobecné části postupuje od vysvětlení imunologicképodstaty zrání avidity imunoglobulinů G až po přehled metod používaných pro stanovení avidity.Věnuje se též způsobům hodnocení u těchto metod a komentuje jejich výhody i nevýhody.V části věnované jednotlivým infekčním onemocněním přináší nejvýznamnější informace o aviditěimunoglobulinů G u konkrétních infekcí, zejména s ohledem na jejich (i potenciální) praktickémedicínské využití, hlavně stanovení fáze infekce u těhotných žen a u transplantovaných pacientů.Největší pozornost proto věnuje infekcím herpesvirovým, zvláště cytomegalovirovým a infekcivirem Epsteina-Barrové, rubeole a toxoplazmóze, tedy těm infekčním onemocněním, u nichž bylv uvedených situacích jasně prokázán přínos aviditní analýzy při řešení interpretačně komplikovanýchsituací typických pro sérologii, jako je přetrvávání imunoglobulinůMa zkřížená reaktivitaprotilátek.

Klíčová slova:
avidita – imunoglobuliny G – infekční onemocnění.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


2004 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se