Využití výsledků monitoringu v praxi okresníhohygienika


Application of Results of Monitoring in the Practice of District Hy-gienists

The author presents her experience with the introduction and implementation of the system ofmonitoring of the health status of the population and environmental factors on the territory of theKarviná district after 1989. It provides evidence that the results of monitoring need not beconceived only as systematic collection and analysis of data and evaluation of trends but also asvaluable material for supervision by organs of the hygiene service. It provides also information forauthorities of the state administration and self-administration, the public, teaching and training ofstudents incl. theses etc. It draws attention to the necessity of organizational changes in theactivities of the District hygiene station, to increased demands on the professional standard ofworkers and the need of close collaboration of field and laboratory departments.

Key words:
monitoring of the environment – monitoring of the health status.


Autoři: H. Šebáková
Působiště autorů: Okresní hygienická stanice, Karviná
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 2000, č. 2, s. 80-82
Kategorie: Články

Souhrn

Práce prezentuje zkušenosti se zaváděním a realizací systému monitorování zdravotního stavuobyvatel a faktorů životního prostředí na území okresu Karviná po roce 1989. Dokumentuje, ževýsledky monitoringu nemusí být chápány jen jako soustavný sběr a analýza dat a vyhodnocováníčasových trendů, ale také jako cenný materiál pro výkon dozoru orgánem hygienické služby. Dáleslouží k poskytování informací místním orgánům státní správy a samosprávy, veřejnosti, pro výukua výchovu studentů včetně diplomových a dizertačních prací. Poukazuje na nutnost organizačníchzměn v činnosti okresní hygienické stanice, na zvýšené nároky v odbornosti pracovníků a napotřebnost úzkého propojení terénních a laboratorních pracovišť.

Klíčová slova:
monitoring životního prostředí – monitoring zdravotního stavu.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


2000 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Hypersenzitivita dentinu jako příznak poškození tvrdých zubních tkání
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Arteriální hypertenze ve světle nových evropských guidelines
Autoři: MUDr. Libor Jelínek

Precizní medicína v onkologii
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se